>

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Et gammelt ordsprog, som synes at passe utroligt godt på it-området: Mens it står for fire pct. af den samlede globale CO2-udledning, er det også it, der kan hjælpe med at reducere vores CO2-udledning – anslået helt op til 15 pct.

Vores it-indkøb kan således spille en positiv rolle i klimaindsatsen. Sådan lød budskabet fra Sif Neldeborg, seniorkonsulent hos Devoteam, da hun deltog på SKI’s Offentligt It-indkøb 2021. Hun har tidligere udviklet guides til grønne indkøb i offentligt regi og bidraget til arbejdet med, hvordan Danmark strategisk når i mål med den grønne omstilling gennem digitalisering.

 

Budskabet blev fulgt af en kraftig opfordring til offentlige it-indkøbere:

”It og digitalisering er nøglen til for alvor at få gang i den bæredygtige omstilling. Og hvis der er nogen i din organisation, der ikke mener, at du skal bruge energi på det, så synes jeg, du skal spørge dem, om de vil redde verden med kugleramme eller computerkraft,” siger Sif Neldeborg.

Her er Sif Neldeborgs tre gode råd til, hvordan du kan gøre dit it-indkøb grønnere:

Er du it-indkøber eller it-chef? Så spil dig selv på banen og medvirk til at sikre, at jeres it-indkøb passer til jeres organisations bæredygtighedsmål, og at I får de krav og politiske forpligtelser i spil, der er relevante for organisationen. På den måde effektiviserer I indkøb og drift løbende samtidig med, at I bliver mere bæredygtige.

Det kan godt være, at du med dit budget øger din organisations CO2-udledning, når du køber it-systemer og hardware, men dine indkøb af it-systemer kan være med til at reducere CO2-udledningen på vegne af hele organisationen ved at skabe et digitalt overblik over, hvad der er mere bæredygtigt og mere omkostningseffektivt.

I skal derfor være enige om, hvordan I arbejder med bæredygtighed, så I kan lade digitaliseringen understøtte håndteringen af grønne indkøbskrav og opfølgningen på, hvad det betyder for jeres samlede CO2-regnskab. Det er centralt, at I får de rigtige målepunkter og data fra jeres leverandører samt sikrer let og fleksibel adgang til data i overskuelige dataoverblik.

Mens nogen taler bæredygtighed i forhold til verdensmål, taler andre måske lovgivning eller scope 1, 2 og 3 (se faktaboks).

Vær skarp på, hvilke strategiske mål jeres organisation arbejder med. Vil I fx reducere CO2-udledning, der er forårsaget af jeres it-forbrugs elregning (scope 1-2)? Eller er det i forbindelse med den indirekte udledning fra de varer og tjenester, din organisation forbruger, fx mad, rejser og affaldshåndtering (scope 3)? Eller er det måske bæredygtig ansvarlighed i leverandørkæden eller menneskerettigheder hos underleverandører, I har fokus på?

Svaret må afgøre, hvilke krav du skal stille, når du køber ind, og hjælpe dig med at vurdere, hvad du selv kan gøre, hvad dine leverandører kan gøre – og hvor I kan gøre noget sammen.

Spørg dig selv, hvor du som it-indkøber går forrest. Er din organisation fx klar til at indkøbe ting as a service og bede leverandørerne dokumentere, hvor bæredygtige produkterne og it-systemerne er - så du ikke selv skal bruge tid på at finde ud af, hvilke produkter, der reelt er bæredygtige?

Er din organisation begynder, øvet eller leder inden for bæredygtig it? Det er vigtigt at være opmærksom på, så du ikke sætter bæredygtighedsmål for it, der er urealistiske eller irrelevante for din organisation.

Det nytter fx ikke noget, at du går ud og køber en platform til at arbejde med bæredygtighedsdata, hvis ikke der kan komme nogen tal ind i den, og hvis ikke du har de nødvendige API’er (applikationer, der kan få flere softwareplatforme til at arbejde sammen, red.) fra dem, du skal udveksle data med.

Konkrete mål, du kan opstille som henholdsvis begynder, øvet og leder:

 • Er du begynder, så vælg energieffektiviserende produkter, stil krav til affaldshåndtering og indfør levetidspolitik for jeres enheder.

 • Er du øvet, så stil krav til bæredygtighed i værdikæden og indfør grønnere adfærd, hvor I fx printer mindre og ikke sender pdf’er og PowerPoint-præsentationer til hinanden, men vælger en digital platform alle har adgang til.

 • Er du ledende på bæredygtighed – det er der ikke særligt mange, der er i dag – så har du allerede en digital operationel ”kerne”, hvor du kan tilkøbe de it-systemer og bede om de data, du har brug, når du skal understøtte ledelsens beslutninger for at sikre effektiv drift og udvikling. Det vil også give bedre beslutningsgrundlag og viden om brug af jeres borgervendte og virksomhedsrettede services.

3. Den dybe tallerken er opfundet – brug den

Hvert år udleder landets kommuner seks mio. ton CO2-ækvivalenter (måleenhed til at sammenligne de forskellige gasser). Det er en beskeden del af de 51 milliarder ton CO2, der årligt udledes globalt, og din indsats kan føles ubetydelig i det store billede. Men der er ingen vej udenom – det nytter ikke at fortabe dig i den slags sammenligninger, når du kontraktstyrer.

Hvis vi skal nå regeringens mål med den nye klimalov om at spare 70 pct. CO2 i 2030, skal vi spare omkring syv pct. om året. Strategisk it-indkøb og digitaliseret it-kontaktstyring kan hjælpe os gennem omstillingen.

Få derfor et system, hvor du hele tiden kan se, om din organisation er på rette vej med jeres klimamål, om det så er CO2-reduktion, nedskalering af organisationens hardwarebehov – såkaldt ’rightsizing’ – eller levetidsforlængelse på hardware og it-systemer.

Mange offentlige indkøbere tror, at de skal opfinde den dybe tallerken, når det kommer at stille krav til bæredygtig it. Det behøver du ikke. Se i stedet på, hvad du egentlig kan opnå gennem dine eksisterende kontrakter og med en ny indkøbspolitik, der implementerer de bæredygtighedskrav, din organisation skal leve op til.

Måske kan du med fordel samarbejde med kolleger fra andre kommuner eller andre offentlige organisationer og sammen finde mere bæredygtige løsninger i de vidensnetværk, I allerede deltager i. Det kunne fx være Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb eller nogle af de netværk for it-chefer, der er i gang med den grønne omstilling af it-drift, fx KITA.

Nedenfor kan du se en række eksempler på krav til leverandører, du kan lade dig inspirere af i dit it-indkøb.

 

 1. Brug TCO-værktøjer. Miljøstyrelsen har udviklet Total Cost of Ownership (TCO) værktøjer for 25 produktområder (findes også på EU niveau)

 2. Benyt sociale og miljømæssige krav i både kvalifikationskrav og tildelingskriterier

 3. Fokuser på at stille krav til CO2e-udledningskompensation, der kan dokumenteres, fx igennem måling på baggrund af anerkendte standarder eller anden tredjepartscertificering

 4. Brug tildelingspoint-systemer, som giver mulighed for, at både store og små virksomheder kan byde

 5. Fokuser på at gøre dit indkøb cirkulært:

  • Ved at digitalisere dine processer for indkøb og kontraktstyring kan it- og indkøbsafdelingen få overblik over og mulighed for at forbedre livscyklus løbende. Hvis du skal gøre det i et Excelark vil det tage for lang tid til, at det kan svare sig rent økonomisk.

  • Køb brugt eller sørg for at sælge dine brugte devices videre, når du ikke længere skal bruge dem

 6. Spørg til leverandørens brug af internationale standarder. Søg evt. inspiration i SKI’s CSR-bilag, der understøtter dette

 7. Partnerskabet for offentlige grønne indkøb (POGI) er udkommet med nye indkøbskriterier for it i november 2021.