>

Når du køber ind på SKI-aftaler, har SKI allerede stillet en lang række krav til leverandørerne og produkterne. SKI stiller krav til leverandørernes samfundsansvarlighed på alle aftaler. På de enkelte aftaler stiller SKI desuden forskellige krav til miljø og klima, fx økologi på fødevareaftalerne, miljømærker på forbrugsartikler, krav til energiforbrug på printere og meget mere.

Læs mere om SKI’s arbejde med bæredygtighed her.

På de enkelte aftaler fremgår det altid, hvilke krav til miljø og bæredygtighed aftalen eller dele af sortimentet lever op til. Du kan altid både se de aftalespecifikke krav i et skema, der henviser til relevante bilag samt de faste krav på de enkelte aftalesider på ski.dk. Her kan du også se, hvordan de enkelte aftaler understøtter FN’s verdensmål – både de overordnede mål og delmålene.

Konkret hjælp til at udnytte SKI-aftalernes grønne potentiale

På SKI-aftaler er der således god mulighed for at købe grønt ind. Men i sidste ende er det op til dig at sørge for, at aftalernes grønne produkter havner i indkøbskurven, at produkternes levetid og potentiale udnyttes, og at din organisations måde at købe ind på understøtter en grøn indkøbsadfærd.

Det vil SKI gerne hjælpe med. Derfor udarbejder SKI en række gode råd til, hvordan du udnytter aftalernes bæredygtighedspotentiale til fulde. Vi inddeler mulighederne i tre trin;

  1. Godt begyndt: Tiltag, der er lige til at tage fat i
  2. Godt i gang: Tiltag, der kræver – og måske også koster – lidt mere
  3. Godt i mål: Tiltag, der rækker ud over selve indkøbet og ser på produkternes livscyklus samt jeres strategiske muligheder.

De tre trin skal ikke følges kronologisk, og du kan kombinere tiltagene, som de giver mening i din organisation.

Du finder de gode råd under fanen ’Gode råd om grønne indkøb’ på følgende SKI-aftaler:

Listen opdateres, når der er nye råd til grønne indkøb på yderligere aftaler.

Du kan få undertekster på videoen ved at trykke på 'CC'-ikonet, som du finder nederst i højre hjørne af afspilleren og vælge 'Dansk'.