>

Årligt købes der varer og tjenesteydelser ind for 98 mia. kr. af de danske kommuner. Derfor gik størstedelen af kommunerne og SKI i 2016 sammen om at analysere kommunernes indkøbsmønstre for at få vigtig viden, der kan medvirke til at effektivisere det offentlige indkøb. Fremover vil også statslige fakturaer indgå i datamængden.

Ambitionen er at gøre indkøbsdatasamarbejdet til en endnu kraftigere løftestang for yderligere effektiviseringer i det offentlige indkøb på forskellige parametre. Derfor har SKI hjemtaget arbejdet med at kategorisere indkøbene, der hidtil har været udført af KMD.

"Vi indhenter og behandler samtlige fakturaer betalt af kommunerne. Fremover vil vi også behandle de statslige fakturaer. Det betyder, at vi puljer indkøbsdata og kan opnå bedre indsigt i tendenser og indkøbsmønstre på tværs af offentlige sektorer. Måden hvorpå vi kategoriserer de mange indkøb er helt afgørende for anvendeligheden af de analyser, vi kan trække. På sigt vil vi gerne trække hyppigere og kunne lave flere skræddersyede analyser med mere detaljeret viden," fortæller Bjarne Schmidt, der er analysechef i SKI.

Det er ikke kun parametre som pris, kvalitet og lokal ressourceudnyttelse, der kan optimeres ved at analysere indkøbsmønstre. I regeringsstrategien ’Grønne indkøb for en grøn fremtid’ fra 2020 sættes stort fokus på offentligt indkøb, og hvordan klimaaftrykket herfra skal nedbringes væsentligt frem mod 2030 og i 2050 være neutralt.

Derfor er et af de næste skridt i SKI’s indkøbsdatasamarbejde at lave nye rapporter, der sætter de grønne indkøb under lup. SKI vil levere analyser, der gør det muligt at følge med i, hvor grønt den enkelte offentlige organisation køber ind – også set i forhold til andre, offentlige organisationer.

Rapporterne kan fx opgøre andelen af indkøbte miljømærkede produkter, andelen af indkøbte elbiler eller klima-beregning ift. estimeret CO2-udledning. Det er viden, man fx i en kommune kan bruge til at vurdere, om man lever op til sin egen indkøbspolitik, om man bidrager til den grønne omstilling og målene i regeringens strategi for grønne offentlige indkøb.

Ved hjælp af machine learning er SKI i gang med at bygge og forbedre den algoritme, der kategoriserer data.

”Vi er stadig i den indledende fase af projektet, så de deltagende organisationer har på sigt også rig mulighed for selv at være med til at præge, hvilke kategoriseringer der kan være relevante for dem,” siger Bjarne Schmidt.

Planen er, at de deltagende organisationer på sigt selv kan dykke ned i data på en platform, hvor der foruden overblik over egne indkøb også kan sammenlignes med andre organisationer og på tværs af sektorer.
93 kommuner er allerede med i indkøbsdatasamarbejdet. Staten har også tilsluttet sig samarbejdet, og SKI modtager de statslige data sidst på året.

Der arbejdes på højtryk på at færdiggøre første rul af kommunernes årlige indkøbsdatarapport, der forventes klar i oktober.