>

Vigtige input fra markedet for tablets betyder, at SKI genudbyder 50.43 tablets og offentliggør et tilpasset udbudsmateriale.

Den 24. november 2020 offentliggjorde SKI udbudsmaterialet på 50.43 Tablets. SKI har i udbudsforberedelserne været i dialog med markedet. På det tidspunkt, forud for offentliggørelse af udbudsmaterialet, har SKI fortsat mulighed for at indarbejde potentielle leverandørers input i udbudsmaterialet.

Alligevel modtog SKI ved offentliggørelsen af udbudsmaterialet flere gode inputs fra potentielle leverandører.
Efter grundige overvejelser har SKI derfor valgt at justere udbudsmaterialet. Selvom det meste af udbudsmaterialet er uændret, er SKI udbudsretsligt forpligtet til at annullere det hidtidige udbud, justere materialet og genudbyde det.

Justeringer giver bedre aftale for kunder og leverandører

Markedet for tablets er domineret af store, globale producenter, og leverandørerne på det danske marked har begrænset indflydelse på produktions- og leveringsforholdene. Samtidig er konkurrencen intens og marginerne for leverandørerne ganske små. Denne problemstilling er blevet meget tydelig under spørgsmål/svar-fasen, og SKI har derfor valgt at justere udbudsmaterialet og straks genudbyde 50.43 Tablets.

Justeringerne af udbudsmaterialet betyder samlet set, at både kunder og leverandører får en bedre aftale, understreger udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding:

Christian Lunding peger på, at selv små boder vil ramme leverandørerne på det danske marked hårdt uden at skabe den ønskede værdi for kunderne på aftalen:

“Det risikerer i sidste ende at resultere i unødigt høje priser på aftalen, fordi leverandørerne bliver nødt til at indregne dækning af eventuel bod i tilfælde af leveringsudfordringer, der skyldes producenterne. Derfor har vi blandt andet valgt at lempe på nogle bodsbetingelserne, så de i højere grad understøtter muligheden for at sikre bedre priser til kunderne. I samme ombæring har vi haft mulighed for at imødekomme nye kunder, der ønskede at tilslutte sig aftalen. Det har ført til, at yderligere to kommuner er kommet med.”

Alt i alt vurderer SKI, at genudbuddet af 50.43 Tablets vil resultere i en endnu bedre aftale for såvel kunder som leverandører.

”Vi vil gerne sikre, at aftalen matcher markedet så godt som muligt, så vi kan få de bedst mulige tilbud på aftalen og dermed sikre den bedst mulige tabletaftale til den offentlige sektor,” siger Christian Lunding.

Leverandører kan arbejde videre på påbegyndte tilbud

SKI har i det justerede udbudsmateriale tydeligt markeret tilpasningerne, så tilbudsgiverne nemt kan se dem. Det meste af udbudsmaterialet er dog uændret, og det er SKI’s vurdering, at tilbudsgiverne kan fortsætte eventuelt påbegyndt tilbudsarbejde.

”Vi har gjort det så nemt som muligt at orientere sig i det nye udbudsmateriale, blandt andet ved at markere alle ændringer, så de er nemme at få øje på. Der er tale om mindre justeringer uden større betydning for det arbejde, man som leverandør allerede måtte have givet sig i gang med,” afslutter Christian Lunding.

Den nye tilbudsfrist for potentielle leverandører er den 15. januar 2021 kl. 13.00. Det er fortsat forventningen, at aftalen vil være klar til brug den 13. maj 2021.