>

Den 29. januar var der tilbudsfrist på den kommende fællesoffentlige aftale 50.43 Tablets, som 96 kommuner og en lang række andre offentlige organisationer har tilsluttet sig. Men det viser sig, at de tilbud, der er kommet ind fra de potentielle leverandører, ikke i tilstrækkelig grad matcher det ønskede.

Det fortæller udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding:

”Efter at have modtaget de indkomne tilbud fra potentielle leverandører må vi desværre konstatere, at de tilbudte varer og priser ikke lever op til det ønskede, og derfor ser vi ikke anden udvej end at annullere og genudbyde.”

Da SKI tilbage i december offentliggjorde et justeret udbudsmateriale på 50.43 Tablets, var ormålet at sikre, at aftalen matchede markedet så godt som muligt. Der blev blandt andet justeret på bodsbestemmelserne, så de i højere grad afspejlede de leveringsudfordringer, der pt. er på markedet for tablets og anden it-hardware.

Vi skal sikre en attraktiv aftale, der matcher behovene

SKI genudbyder aftalen for at sikre, at kunderne på tværs af den offentlige sektor får en attraktiv aftale, der matcher behovene.  

Annulleringen betyder, at potentielle leverandører skal indgive nye tilbud medio april. Herefter forventer SKI at kunne tildele kontrakterne primo juni 2021.

Aftalen forventes med den nye tidsplan at træde i kraft primo juli 2021.

Du kan læse mere om den kommende aftale 50.43 Tablets på udbudssiden.