>

SKI har valgt at annullere og genudbyde 02.08 Tele og data, som ellers havde tilbudsfrist den 8. februar.

Annulleringen sker, da kravene til 5G ikke har vist sig at fungere i et marked, hvor der er stor forskel på, hvor langt de potentielle leverandører er med udrulningen af 5G.

Aftalen genudbydes til marts

SKI genudbyder ikke aftalen straks men venter efter planen til den 20. marts 2021, fortæller Christian Lunding:

”Vi har valgt ikke at genudbyde aftalen med det samme, da snart forventer at offentliggøre udbudsmaterialet på den fællesoffentlige aftale 50.48 Tele og data, der har samme potentielle tilbudsgivere som 02.08. Da 50.48 indeholder krav om dækning på en række konkrete lokationer rundt omkring i landet, er det en omfattende aftale at afgive tilbud på. Derfor har SKI valgt, at 02.08 først genudbydes efter 50.48. På den måde skaber vi de bedste forudsætninger for at modtage skarpe tilbud.”

50.48 Tele og data kræver forudgående tilslutning og er efterfølgende forpligtende for de tilsluttede kunder. Du kan læse mere om 50.48 Tele og data her.  

”Det er selvfølgelig beklageligt, at vi må genudbyde. Men vi har lyttet til branchens input, og vi vil gerne sikre, at aftalen er så markedskonform som muligt – så vi får de bedst mulige tilbud og dermed den  bedst mulige tele- og dataaftale til den offentlige sektor,” siger Christian Lunding.

Ny tidsplan for 02.08 Tele og data

Annulleringen og genudbuddet betyder en ændret tidsplan for udbuddet af aftalen på tele og data.

Det nye udbudsmateriale bliver forventeligt offentliggjort den 20. marts, og i så fald vil interesserede leverandører skulle aflevere tilbud den 16. april 2021.

SKI forventer at 02.08 er klar til brug primo oktober 2021.