>

Udbudsmaterialet til den kommende SKI-aftale 50.07 Kommunikationsprodukter er offentliggjort. SKI gennemfører udbuddet som et begrænset udbud, da feltet af potentielle leverandører er ganske stort. Det betyder, at interesserede virksomheder nu kan ansøge om at prækvalificere sig til at blive leverandør af kommunikationsprodukter til det offentlige.

Med aftalen kan det offentlige købe katalogegnede kommunikationsprodukter som fx headsets, webcams, switches og routere samt tilknyttede ydelser, der er opdelt i fem konsulentkategorier. De tilsluttede organisationer får på aftalen mulighed for at købe ind via direkte tildeling eller miniudbud (volumenkøb).

”Aftalen omfatter staten, en stor del af kommunerne og tre regioner, der alle har forpligtet sig til at bruge rammeaftalen. Derudover kan en række andre offentlige organisationer bruge aftalen på frivillig basis. Det er med andre ord en attraktiv aftale at blive leverandør til,” siger udbudschef for it- og teleområdet i SKI, Zannie Finderup.

Den kommende aftale for kommunikationsprodukter bliver opdelt i to delaftaler: Delaftale 1: Unified communications- og telefoniprodukter og Delaftale 2: Netværksprodukter. 69 kommuner og tre regioner har tilsluttet sig delaftale 1, mens 77 kommuner og to regioner har tilsluttet sig delaftale 2.

”Vi har valgt at opdele aftalen i to delaftaler for at sikre et leverandørfelt, der kan levere de efterspurgte produkter, tilbyde et bredt udvalg af producentmærker, og som samtidig følger den teknologiske udvikling på området. Det giver mulighed for, at også mindre og specialiserede leverandører kan byde ind på en delaftale – og det er godt for konkurrencen,” siger Zannie Finderup.

SKI forventer at prækvalificere fem virksomheder til hver delaftale. Det er disse virksomheder, der får mulighed for at afgive tilbud på aftalen og blandt dem, at SKI i sidste ende vil finde de op til seks virksomheder, der bliver leverandører på aftalen – fordelt med tre på hver delaftale. Den samme leverandør kan godt blive tildelt flere delaftaler.

De virksomheder, der ansøger om prækvalifikation, skal leve op til nogle forudbestemte krav – fx minimumsomsætning og en række krav til teknisk og faglig formåen. Kan den enkelte virksomhed ikke selv leve op til kravene, er der flere muligheder for alligevel at være med, fx ved at søge prækvalifikation i et konsortium.

Kravene for at være med i konkurrencen er defineret i udbudsbekendtgørelsen, som er offentliggjort sammen med udbudsmaterialet.

Fristen for at ansøge om at blive prækvalificeret er den 21. marts 2023 kl. 13.00. Læs mere om 50.07 Kommunikationsprodukter her, hvor du også kan finde link til udbudsmaterialet i udbudssystemet ETHICS.

Flere muligheder for at blive leverandør af kommunikationsprodukter og -løsninger til det offentlige

SKI udbyder to aftaler på kommunikationsprodukter og -løsninger, der sammen skal favne det offentliges behov for henholdsvis standardprodukter og komplekse løsningskøb.

50.07 Kommunikationsprodukter

Den fællesoffentlige rammeaftale 50.07 Kommunikationsprodukter er målrettet de simple indkøb. Her kan de offentlige organisationer blandt andet købe katalogegnede kommunikationsprodukter som fx headsets, webcams, switches og routere. 

Sortimentet er opdelt i et obligatorisk og et frivilligt sortiment. Tilbudsgiver skal tilbyde alle produkterne i de obligatoriske sortimenter og kan tilbyde produkter i det frivillige sortiment. Det frivillige sortiment er også frivilligt at aftage for kunderne. 

02.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger

Den anden kommende indkøbsaftale på området, 02.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger, bliver et supplerende dynamisk indkøbssystem uden et fast sortiment, hvor det offentlige kan købe større og mere komplekse, samlede kommunikationsløsninger, fx en ny opgradering af en organisations netværk, kontaktcenterløsninger og it-sikkerhedsløsninger.

Det dynamiske indkøbssystem skal med andre ord kunne rumme alle de kommunikationsprodukter og -løsninger, som både er katalogegnede og ikke er katalogegnede, og som kunden ikke kan anskaffe uden en forudgående markedsdialog med producenter eller forhandlere. Der vil løbende kunne optages nye leverandører i det dynamiske indkøbssystem.

De virksomheder, der ikke får plads på 50.07, vil i stedet have mulighed for at ansøge om at blive optaget i det dynamiske indkøbssystem, hvor der ikke er nogen øvre grænse for antallet af leverandører. SKI forventer at offentliggøre udbudsmaterialet i august 2023.

Du kan læse mere om, hvordan 50.07 og 02.07 skal supplere hinanden her.

SKI forventer, at begge aftaler er klar til oktober 2023.

Grønne krav og muligheder på 50.07 Kommunikationsprodukter

På aftalen stiller SKI krav om, at leverandørerne skal kunne levere TCO-rådgivning og rådgivning om bæredygtighed i forhold til rammeaftalens specifikke produktgrupper. Det vil samtidig være muligt for leverandørerne at tilføje nye, bæredygtige produkter til sortimentet i hele aftalens løbetid. 

For delaftale 1 vil SKI fortage TCO-beregning på skærme og projektorer på rammeaftaleniveau.

På en række af underproduktgrupperne på Delaftale 1: Unified communications- og telefoniprodukter, vil prisevalueringen ske på baggrund af en beregnet TCO-pris. Derudover er det muligt at bruge TCO-evaluering ved miniudbud på Delaftale 2: Netværksprodukter.

Du kan læse mere om de grønne krav og muligheder på udbudssiden