>

”Der er to deltagere i mødet. Indtal dit navn efter biptonen.” Sådan kunne det lyde, når man for et par år siden holdt telefonmøde med kollegaen. I dag er mødetelefonen næsten helt erstattet af virtuelle mødefora som Teams eller Zoom.

Markedet for kommunikationsprodukter og -løsninger har ændret sig markant på ganske få år – ikke kun i forhold til produkter, men også i forhold til et skifte fra klassisk telefoni til Teams eller Zoom, fra on-premise til cloud og nye licensformer. Det er også et område, hvor der konstant kommer nye producenter og virksomheder til.

 

Noget er dog stadig relativt standardiseret: Når organisationen har brug for nye headsets eller ekstra switches, er det en klar fordel at kunne klikke det hele hjem fra et katalog. Står man derimod over for at skulle købe en samlet løsning til fx et kontaktcenter eller en omfattende sikkerhedsløsning, der er tilpasset din organisation, og som skal følge med den teknologiske udvikling, kan det være svært at rumme i et katalog med fast sortiment.

Det er grunden til, at SKI nu vælger at udbyde to aftaler på kommunikationsprodukter og -løsninger: en rammeaftale med katalogegnede standardprodukter og et dynamisk indkøbssystem til mere komplekse løsningskøb.

 

Det offentlige kan fremover købe kommunikationsprodukter og -løsninger på to SKI-aftaler:

50.07 Kommunikationsprodukter træder efter planen i kraft den 1. oktober 2023, når den eksisterende aftale udløber. SKI forventer, at det dynamiske indkøbssystem 02.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger kan være klar til brug den 1. november 2023.

Skal favne både standardprodukter og komplekse indkøb

SKI gennemfører altid grundige markedsanalyser, inden en aftale udbydes. Det er på baggrund af markedsanalysen, at SKI har valgt at opdele området i to aftaler. Det giver mulighed for både at foretage standardiserede indkøb af de mest købte produkter og mere tilpassede løsninger, fortæller udbudschef i SKI, Zannie Finderup:

”Den offentlige sektors indkøbsbehov på området medet øget behov for software, sammenholdt med den hastige teknologiske udvikling – og ikke mindst udviklingen i retning af flere cloud-baserede løsninger - betyder, at vi med to separate aftaler bedst sikrer en stærk, samlet aftaledækning til vores kunder fra et bredt felt af producenter og virksomheder.”

SKI udbyder en fællesoffentlig aftale, 50.07 Kommunikationsprodukter. Den vil omfatte de oftest købte standardprodukter på tværs af de offentlige organisationer. Som supplement til aftalen oprettes et dynamisk indkøbssystem, 02.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger. Her er der ikke et fast sortiment men mulighed for at indhente en skræddersyet løsning, der passer til et specifikt behov.

 

Systemets indhold er kun afgrænset af kategorier, som virksomhederne kan søge om optagelse i, og hvori kunderne udbyder konkrete indkøb af produkter og løsninger omfattet af kategorierne.

”Hvis man har et behov, der ikke kan opfyldes på 50.07, kan man i stedet bruge 02.07. Der vil løbende kunne optages nye leverandører i systemet. På den måde er man som kunde via systemet sikret adgang til løsninger og ydelser, som er aktuelle og følger markedets teknologiske udvikling. Omvendt kan man på 50.07 nemt købe de standardiserede kommunikationsprodukter gennem direkte tildeling og miniudbud, hvor der er mulighed for mængdekøb,” siger Zannie Finderup.