>

Når kommunerne fra foråret 2020 skal købe standardiserede genbrugshjælpemidler på en SKI-aftale, er kvalitet et væsentligt fokus. Kvalitetsfokus tager tid, og kræver faglige input i igennem hele udbudsprocessen; fra borgerne, fra markedet og fra de visitatorer, depotmedarbejdere, sagsbehandlende terapeuter og ergoterapeuter, der til dagligt arbejder med genbrugshjælpemidlerne.

Læs også: Genbrugshjælpemidler med borgeren i centrum: Behandlere, brugere og branche former den nye aftale​​. 

Efter brugerinddragelse, projekt- og arbejdsgruppemøder med de kommunale fagpersoner og udbudskonsulenter, markedsdialog, samt høring i kommunerne og de kommunale ældre- og handicapråd er udbudsmaterialet ved at være på plads. Udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding fortæller, at SKI nu er i gang med at forberede de kvalitetstests, der senere på året får betydning, for hvilke leverandører der bliver tildelt en SKI kontrakt.

"Kvalitetstestene bliver gennemført i slutningen af året. Testpanelet vil bestå af tre grupper, som til daglig er i berøring med de produkter, der testes. Produkterne bliver blandt andet bedømt på komfort og brugervenlighed. Testene løber over seks uger. Ud over kvalitet bliver tilbudsprisen også vurderet," siger Christian Lunding.

I august åbner SKI for kommunal tilslutning til aftalen om genbrugshjælpemidler. Her beslutter kommunerne sig for, om de vil være med på aftalen. Læs mere om 50.98 Genbrugshjælpemidler her. ​​​

50.98 Genbrugshjælpemidler opdeles i to puljer. Første pulje, der indeholder 16 delaftaler, vil omfatte rollatorer, el-scootere, senge, madrasser og toilet/bad, og forventes at træde i kraft marts 2020. Herudover kan kommunerne tilkøbe yderligere undervisning og oplæring i de produkter, de køber på aftalen.

Hver af de 16 delaftaler udbydes som en flerleverandøraftale. Det betyder, at der inden for hver delaftale er flere leverandører, der tilbyder de pågældende produkter. Det giver mulighed for, at fx små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret inden for et af områderne, kan byde ind på den relevante delaftale.

Anden pulje forventes at træde i kraft godt et år senere og omfatte puder, kørestole, sengeborde og glide- og vendemidler.

Læs mere om udbuddet her.