>

Sammen med kommunale udbuds- og indkøbskonsulenter, ergoterapeuter, visitatorer, depotmedarbejdere og sagsbehandlende terapeuter er SKI i fuld gang med at udforme indkøbsaftalen på genbrugshjælpemidler​. Her gælder det om at finde de produkter og løsninger, der giver den enkelte borger den hjælp, hun har brug for.

Nu sender SKI det foreløbige udbudsmateriale i høring hos kommunernes ældre- og handicapråd. Her sidder slutbrugerne, som får mulighed for at komme med kommentarer, inden materialet sendes i udbud hos leverandørerne.

Folk med erfaring ved bedst

Dansk Handicap Forbund har hjulpet SKI med at finde brugere af genbrugshjælpemidler til bl.a. at ​teste produkterne sammen med SKI. Landsformanden i Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen, fortæller:

”Brugerinddragelsen er helt afgørende for at lave et godt udbud af genbrugshjælpemidler. Det er især vigtigt, at lokale brugerrepræsentanter giver deres input, da der kan være stor forskel på behovene – fx afhængigt af, om man bor i brostensbelagt by eller mere landlige omgivelser. Det er brugerne, der ved, hvad de skal bruge for at få deres hverdag til at virke, og det er dem, der i sidste ende skal leve med produkterne og løsningerne. I kommunernes ældre- og handicapråd er slutbrugerne også repræsenterede, så jeg håber, de vil udnytte høringen og give SKI de sidste kommentarer med på vejen.”

Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI, håber også på at få mange gode input ud af høringen:

”Inddragelse af alle relevante parter er altid en integreret del af SKI’s udbud. I udarbejdelsen af denne aftale har vi fx haft eksperter fra 16 kommuner med, herunder 28 ergoterapeuter samt en række brugerrepræsentanter. Dialog med både brugere, behandlere og branche er afgørende for at få den bedst mulige aftale for kommunerne i sidste ende,” siger Christian Lunding.

Også hjælpemiddelbranchen er inddraget, dels gennem vanlig teknisk dialog, hvor producenter og leverandører inviteres til at give input til udbudsmaterialet, dels gennem løbende dialog.

Samme kvalitet – gennemsigtige priser

Kommunernes indkøbsdata viser, at der i dag er stor forskel på, hvad kommunerne betaler for de mest anvendte og standardiserede genbrugshjælpemidler. Fx betaler en kommune i dag 309 kr. for den mest solgte toiletforhøjer, mens en anden kommune betaler 700 kr. for nøjagtig samme model. Det er en prisforskel på 126 pct. Der er altså potentielt mange kroner at spare, uden at det sker på bekostning af kvaliteten. Samme billede tegner sig for andre af de mest indkøbte hjælpemidler i kommunerne på tværs af landet, hvor nogle af priserne også dækker over produkter såvel som undervisning og oplæring i, hvordan de anvendes. Undervisning og oplæring vil også være en del af sortimentet på SKI’s aftale.

”Etableringen af fælles aftaler ændrer intet ved, hvilke hjælpemidler kommunerne kan tilbyde borgerne – blot køber de nogle af dem billigere. Med hjælp fra indkøbsdata og kommunernes faglige personale har vi fundet frem til, hvilke genbrugshjælpemidler kommunerne oftest køber. Det er dem, aftalen kommer til at omfatte. Har en borger brug for et særligt hjælpemiddel, der ikke er omfattet af aftalen, kan kommunerne fortsat købe det uden for aftalen - præcis som hidtil,” fortæller Christian Lunding, og uddyber:

”Nogle hjælpemidler kræver fx, at personalet oplæres i korrekt anvendelse, og det vil naturligvis fordyre produktets pris. Dét giver anledning til at overveje de krav og betingelser, man stiller i forhold til den pris, man ønsker at opnå. Er der behov for oplæring i forbindelse med et hjælpemiddel på den kommende aftale, vil det blive en del af udbuddet.”

50.98 Genbrugshjælpemidler opdeles i to puljer. Første pulje, der indeholder 16 delaftaler, vil omfatte rollatorer, el-scootere, senge, madrasser og toilet/bad, og forventes at træde i kraft marts 2020. Anden pulje forventes at træde i kraft godt et år senere og omfatte puder, kørestole, sengeborde og glide- og vendemidler. Herudover kan kommunerne tilkøbe yderligere undervisning og oplæring i de produkter, de køber på aftalen.

Hver delaftale udbydes som en flerleverandøraftale. Det betyder, at der inden for hver delaftale er flere leverandører, der tilbyder de pågældende produkter. Det giver mulighed for, at fx små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret inden for et af områderne, kan byde ind på den relevante delaftale.

Frem til den 21. juni er der høring i kommunernes ældre- og handicapråd. Her har rådene bl.a. mulighed for at komme med ønsker og forslag til sortimentet og de krav, der stilles til produkterne.

Læs mere om udbuddet her.