>

Når vi udbyder de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler, inddrager vi altid kommunale repræsentanter for at sikre, at aftalerne i sidste ende matcher kommunernes ønsker og behov. En ny arbejdsdeling betyder, at setup’et for denne inddragelse ændres.

Vicedirektør i SKI, Anders Stribolt, fortæller:

”Vi sætter meget stor pris på de mange timer, der bruges i at deltage i SKI’s udbudsarbejde i kommunerne. Med den nye opdeling ønsker vi at sikre, at vi bruger projektgruppernes kompetencer, der hvor de gavner mest og på de helt rigtige tidspunkter af udbudsprocessen. På den måde får vi mest mulig effekt af de timer, der postes i at være med i udbudsarbejdet.”

Anders Stribolt håber, at projektgruppearbejdet fremadrettet bliver nemmere og mere fokuseret, fordi grupperne får et klart mandat at arbejde ud fra, og de faglige repræsentanter kan fokusere på det, de er bedst til. Han forklarer:

”Vi har i tæt samarbejde med indkøbscheferne og it- og digitaliseringscheferne lavet en ny arbejdsdeling, så vi sikrer, at de rigtige beslutningstagere involveres på de rigtige tidspunkter i udbudsprocessen. Der er oprettet to nye strategigrupper, der har det brede, strategiske overblik. De skal være med til at fastlægge de overordnede rammer for hver enkelt aftale.”

Sådan skaber strategigrupper rammerne for udbuddets design

Strategigrupperne skal blandt andet tage stilling til sortimentsbredde, kvalitetstest, evalueringskriterier, markedsforhold og aftalestruktur. På baggrund af disse strategiske rammer udarbejder SKI det endelige udbudsdesign.

Der er oprettet to strategigrupper af professionelle indkøbere. De følger alle de forpligtende udbud på hver deres område:

  • Strategigruppe A består af kommunale indkøbschefer, der fastlægger aftalestrategien for aftaler med varer og tjenesteydelser.
  • Strategigruppe B består af it- eller digitaliseringschefer, og de fastlægger de strategiske rammer for it-aftaler.

Strategigrupperne mødes flere gange om året efter behov. Første strategigruppemøde blev afholdt den 4. december 2018.

”Når aftalestrategien er klar, tager projektgrupperne over. De skal fastlægge aftalens sortiment - præcis som det er i dag. På det tidspunkt i processen har strategigrupperne allerede truffet de overordnede strategiske beslutninger. Derved er der plads til, at fagpersonerne i projektgrupperne udelukkende kan fokusere på at stille krav til produkterne, drøfte leveringsbetingelser, bodsbestemmelser mm., så aftalerne lever op til kommunernes behov,” afslutter Anders Stribolt.

Få overblik over det nye setup og se, hvem der er medlemmer af de to strategigrupper her.​​

at ovenstående er gældende for de ca. 40 fælleskommunale forpligtende aftaler. 12 af dem omfatter også fællesoffentlige aftaler. Når de fællesoffentlige aftaler udvikles, så er det både kommunale, regionale og statslige repræsentanter, der deltager i projektarbejdet. På den måde er offentlige repræsentanter altid med til at forme aftaleporteføljen i SKI. Se, hvordan de offentlige repræsentanter inddrages her.