>

På den ordinære generalforsamling i SKI torsdag den 25. april 2024 har SKI’s ejere, staten og Kommunernes Landsforening, udpeget SKI’s bestyrelse.

Erik Christensen, som er formand for Det Kriminalpræventive Råd og formand for Europanævnet, er valgt som ny næstformand i bestyrelsen. Derudover er adm. direktør i Freja Ejendomme, Christina Jørgensen, valgt som nyt menigt bestyrelsesmedlem.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter på deres poster med Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune, som bestyrelsesformand.

Du kan læse mere om SKI og SKI’s bestyrelse her.

  • Formand: Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune
  • Næstformand: Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd og formand for Europanævnet
  • Bestyrelsesmedlem: Rie Perry, kommunaldirektør i Holbæk Kommune
  • Bestyrelsesmedlem: Christina Jørgensen, adm. direktør i Freja Ejendomme A/S
  • Tilforordnet bestyrelsesmedlem Morten Mandøe, cheføkonom i KL
  • Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem: Jens Hedegaard Madsen, kundepartner i SKI
  • Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem: Lars Hedegaard Gantriis, udbuds- og bæredygtighedsjurist