>

I slutningen af marts måned modtog alle landets kommuner deres helt egen grønne indkøbsrapport baseret på indkøbsdata fra perioden 2017 frem til 2021. I rapporten kan kommunerne blandt andet se, i hvor høj grad de køber miljømærket på SKI-aftalerne 50.20 Forbrugsartikler, 50.30 Møbler og 50.55 Kontorartikler (kun papir), samt øko-andelen på 50.90 Fødevarer. De kan også sammenligne deres forbrug med andre kommuner.

Kommunerne kan holde data op imod egne indkøbsmål og vurdere, om de giver anledning til at sætte ind for at øge graden af miljømærkede og økologiske indkøb. De samlede data indikerer, at et bredt miljømærket sortiment på en indkøbsaftale gør en forskel.

Miljømærker gør det nemt at købe grønt

De officielle miljømærker er synlige og genkendelige for dem, der hver dag køber ind i kommunerne, hvad enten det er pædagoger, sagsbehandlere eller lærere. Derfor er miljømærker en let vej til at købe mere grønt og bæredygtigt ind. SKI’s analyse indikerer da også, at et bredt miljømærket sortiment betyder, at flere miljømærkede varer ender i de kommunale indkøbskurve.

På SKI’s kommunale møbelaftale blev 73 pct. af omsætningen i 2021 brugt på det miljømærkede sortiment. Det skyldes ikke mindst, at SKI har stillet mindstekrav om, at alt træ på aftalen skal være bæredygtigt. Herudover er der stillet krav om, at udvalgte varelinjer skal leve op til Svanemærket, Der Blaue Engel og EU Blomstens kriterier. Samlet set betyder det, at 66 pct. af møblerne på aftalen er miljømærkede, og det gør det let at købe ind fra den grønne hylde.

Det samme mønster går igen på forbrugsartikler og kontorartikler. En stor andel af sortimentet er miljømærket, og over 50 pct. af indkøbet på aftalerne købes fra det miljømærkede sortiment.

Lidt anderledes ser det ud på 50.90 Fødevarer. På aftalen er der to parallelle sortimenter; et økologisk og et konventionelt. Her er der stor forskel på de kommuner, der køber mest økologisk, og dem, der køber mindst. I gennemsnit lå 34 pct. af forbruget i 2021 på økologiske varer.

Miljømærker giver en vigtig pejling

Forud for enhver SKI-aftale gennemgår SKI i samråd med de offentlige kunder, private virksomheder og eksperter aftalens bæredygtige værdikæde og stiller systematisk grønne krav til produktion, logistik, levering, anvendelse og produktets efterliv. Her tager SKI også udgangspunkt i anerkendte miljømærker, når det er muligt. Det fortæller Katrine Pape Huldahl, der er chef for CSR og bæredygtighed i SKI:

”Miljømærker giver rigtig god mening i offentlige indkøb. Når den offentlige sektor i deres indkøbsaftaler stiller krav til, at miljømærkekriterierne skal opfyldes, trækker vi markedet i samme grønne retning. Samtidig er miljømærker et af de få pejlemærker, vi som offentlige indkøbere kan anvende, når vi vil undersøge, hvor grønt vi køber ind,” siger Katrine Pape Huldahl.

Det er dog vigtigt at slå fast, at det grønne indkøb er mere end blot et spørgsmål om miljømærker, understreger Katrine Pape Huldahl:

”Vi arbejder med tilbagetagning og genanvendelse af fx brugte møbler, stiller krav om kemi og emballage på bl.a. forbrugsartikler, ser på transporten – både first og last mile, beregner TCO, så vi får den samlede energibelastning i produktets levetid og meget mere. Alt dette er også en vigtig del af grønne indkøb. Det er bare ikke synligt for slutbrugeren, der lægger varerne i kurven, og det er sværere at gøre op og måle på.”

SKI har derfor sat et nyt initiativ i gang for at synliggøre alle de andre grønne produkter, som ikke indfanges af miljømærkerne. I løbet af 2022 udruller SKI to nye mærkater, der kan bruges som en filtrering i SKI´s kataloger for de offentlige kunder, der gerne vil hente flere miljøvenlige produkter ned i deres e-katalog, som fx genbrugte produkter eller produkter udvalgt på baggrund af en TCO-beregning.

Læs mere om SKI-mærkaterne her.

Der findes gode grønne råd på mange SKI-aftaler – inklusiv alle de SKI-aftaler, der indgår i rapporterne. Her finder du konkrete råd til, hvordan du køber grønt ind på aftalen. Det kan fx være ved at købe ind fra det miljømærkede sortiment, udnytte den udvidede produktgaranti til at få repareret produkter i stedet for at købe nyt, samle dine leveringer og oprette en intern byttebørs for produkter, du ikke selv skal bruge længere, men som stadig fungerer.

Find en oversigt over alle gode grønne råd her.

De grønne rapporter skal fremover udsendes minimum én gang årligt til alle kommuner. Analysechef i SKI, Bjarne Schmidt fortæller, at rapporterne kan give et godt billede af, hvor man er som kommune, og det kan give inspiration til, hvor man kan tage fat, hvis man vil være grønnere.

”Vi mærker en stor efterspørgsel på grøn data, og de nye grønne rapporter dækker kun en lille del af kommunernes indkøb. Men de giver et indblik i, hvor den enkelte kommune kan sætte ind. Vi arbejder hele tiden på at udvide analyseområdet, hvilket vi blandt andet på sigt kan gøre med de nye SKI-mærkater. I mellemtiden opfordrer vi kommunerne til at sende inputs og ønsker afsted til fremtidige analyser,” siger Bjarne Schmidt.

Sammen med Energistyrelsen og Økonomistyrelsen vil SKI i den kommende tid også udsende CO2-rapporter til kommunerne. CO2-rapporterne viser, hvordan kommunernes CO2-udledning fordeler sig på indkøbskategorier. Her er emissionsfaktoren for indkøbskategorien ganget med forbruget i kommunen.