>

På de fællesoffentlige indkøbsaftaler stiller SKI en lang række specifikke grønne krav til produkterne. Det kan være krav til indholdsstoffer og kemi, energieffektivitet og genanvendt eller genanvendelige plastformer. Dermed efterlever mange produkter de grønne krav, SKI har opstillet.

Se her, hvordan SKI arbejder med bæredygtighed og grønne indkøb

Det er dog langt fra alle disse produkter, der er miljømærkede. Mange grønne produkter er ikke certificerede, selvom de lever op til de samme krav som de miljømærkede alternativer. Og der er flere indkøbsområder, hvor der endnu ikke er udviklet miljømærkekriterier, men hvor masser af produkter repræsenterer et grønnere alternativ, fx fordi de er udvalgt på baggrund af en TCO-beregning, eller fordi emballagen består af genbrugsplast.

I tæt samarbejde med Miljømærkning Danmark skubber SKI derfor på for, at der udvikles nye miljømærkekriterier, og at flere produkter bliver certificerede. Miljømærkning Danmark står for Danmarks to officielle miljømærker Blomsten og Svanen og er en uundværlig samarbejdspartner for SKI.

Sideløbende med samarbejdet om miljømærker lancerer SKI i sensommeren 2021 to interne SKI-mærkater. De skal bidrage til at synliggøre grønne produkter i SKI's e-handelskataloger, uden man skal nærlæse udbudsmateriale og tilbudslister. Det vil gøre det lettere at købe grønt ind på SKI's fællesoffentlige indkøbsaftaler.

SKI-mærkater synliggør grønne valgmuligheder

En markant barriere for at hæve graden af grønt indkøb er manglende viden om, hvilke produkter der reelt er de grønneste på tværs af et bredt sortiment.

For at gøre det let at købe grønt ind er det på SKI’s aftaler muligt at skræddersy produktlisten i sit indkøbssystem, så det fx kun medtager miljømærkede produkter. Det betyder, at den enkelte medarbejder ikke skal tage stilling til, hvad der er grønt, men trygt kan købe ind fra den grønne hylde.

Fælles for produkterne, som vil synliggøres med de to nye grønne SKI mærkater, er, at det er produkter, som man i dag ikke kan identificere som grønne i de e-handelssystemer, som det offentlige køber ind fra, medmindre man fx nærlæser kravspecifikationer, tilbudslister og rammerecepturer.

Når produkterne får et SKI-mærkat, kan man medtage dem i sit e-handelssystem, hvor de vil udgøre et supplement til de klassiske miljømærker og give flere grønne valgmuligheder for de offentlige institutioner.

To mærkater på vej i SKI´s kataloger

SKI lancerer i løbet af sensommeren og i tæt samarbejde med leverandørerne de to nye mærkater til intern brug i SKI og i kundernes e-handelskataloger.

Det første mærkat “.... eller tilsvarende” synliggør de produkter, der lever op til kriterierne bag de klassiske miljømærker i henhold til udbudsloven, selvom de ikke har opnået licensen. Ifølge udbudsloven må ordregivere ikke fravælge produkter, blot fordi producenten ikke har indløst licens til mærket, så længe produktet lever op til et mærkets kriterier. Mærkatet omfatter således de produkter, der lever op til samme krav, som de miljømærkede produkter, men som ikke har det pågældende miljømærke.

Det andet mærkat ”Grønt alternativ” synliggør genbrug, produkter med genanvendte materialer eller lav TCO. Eksempelvis brugte møbler, produkter produceret af genanvendt plast eller andre materialer og produkter udvalgt på baggrund af en TCO-beregning. Dette mærkat kan være særligt relevant på områder, hvor der endnu ikke er udviklet miljømærker.

Kravene til produkterne med dette mærkat i e-handelskatalogerne vil således være forskelligt afhængigt af aftaleområde. På én aftale kan symbolet være ensbetydende med, at produktet er tildelt på baggrund af TCO og på en anden aftale, kan symbolet være ensbetydende med, at der er tale om et produkt, der har produceret af genbrugt eller genanvendt plast. Oplysninger om kravene bag mærkatet på den enkelte aftale, vil fremgå af aftalesiden. Se alle aftaler her.