>

den nye vikaraftale kan du med kort varsel købe vikarer på områderne sundhed og omsorg samt kontor og administration. Aftalen er fordelt på otte geografisk opdelte delaftaler og dækker hele Danmark.

Udbudskonsulent Maiken Empacher fortæller om tankerne bag arbejdet med den nye aftale: ”I den nye vikaraftale har vi forsøgt at favne de områder, kunderne vægter højest. Aftalen er blevet nemmere at bruge, og så har vi fokuseret på leveringssikkerhed og konkurrencedygtige priser. Derudover har vi haft fokus på, at arbejdsforhold og vilkår er i orden. Det er meget vigtigt for os og kunderne, at der er styr på det.”

De seks delaftaler for sundhed og omsorg har én leverandør pr. delaftale, mens der på de to delaftaler for kontor og administration bestilles ud fra en kaskademodel med to leverandører.

”Aftalen er helt klart blevet nemmere at bruge for kunderne – især på sundhedsområdet. Nu er der kun én leverandør på hver af sundhedsområdets delaftaler. Det giver et enklere set up og en meget mere strømlinet proces,” fortæller Brian Kanø, der er kontraktansvarlig på aftalen.

Læs mere om forbedringerne på aftalen her: ”Brugerinput gør den nye vikaraftale attraktiv for Aarhus Kommune.”​

En hurtig start

”Tidsrammen for implementeringen har været for kort, og ikrafttrædelsesdatoen lidt for tæt på jul og nytår. Det er vi ærgerlige over, for det giver store udfordringer hos flere kunder. Vi ville gerne have haft mere tid til implementering, men det var desværre ikke muligt på grund af forskydninger i tidsplanen. Heldigvis indeholder aftalen nogle gode retningslinjer for implementeringsprocessen, som vil gøre opstarten lidt mindre tung og ressourcekrævende,” siger Brian Kanø.

På de seks delaftaler, der dækker sundheds- og omsorgsvikarer, har du mulighed for forlængelse af leveringskontrakten helt op til 18 måneder ud over rammeaftalens udløb, hvilket giver dig og din organisation et større råderum til selv at påvirke fremtidige aftaleskift.​ Dermed får du bedre mulighed for at planlægge implementeringen af en kommende aftale så hensigtsmæssigt som muligt.

Forventningsafstemning er vigtig

Maiken Empacher og Brian Kanø er klar over, at en god og solid opstart er vigtig, når den nye vikaraftale skal tages i brug.

”En god opstart er fundamentet for et godt og gnidningsfrit samarbejde. Selvom tiden er knap, kan det være en god investering at bruge noget tid på at forventningsafstemme med leverandøren. Så er du godt på vej,” påpeger Maiken Empacher. Brian Kanø stemmer i:” Ja, det handler om at komme godt ud over stepperne. Frontload din indsats for at få etableret samarbejdet med leverandøren fra starten. Så vil resten gå meget lettere.”

I et enstemmigt kor siger begge: ”Godt begyndt er halvt færdigt.”

Du kan læse mere om aftalen på ski.dk/vikarer.