>

Mette Rich, contract manager i Aarhus Kommune, er ikke i tvivl: ”Når en aftale fungerer så godt som denne her, så giver det ikke mening for os at bruge ressourcer på at udbyde den selv”.

Aarhus Kommune er med i projektgruppen, som former den kommende SKI-aftale med vikarydelser inden for sundhed og omsorg samt kontor og administration. Med den nuværende vikaraftale får kommunen dækket størstedelen af deres behov for sundhedsvikarer, og derfor er de også interesseret i den nye aftale:
”Aftalen skal give mening for os, for at vi vil bruge den. Derfor har vi haft mange input i projektarbejdet - og vi føler, at vi bliver hørt. Det er vigtigt for os, at de ting, der er væsentlige for vores kommune, kommer med,” siger Mette Rich.

På disse områder bliver den nye aftale bedre

Mette Rich fremhæver fire forbedringer på den del af aftalen, der vedrører sundheds- og omsorgsvikarer, de er særligt glade for i Aarhus Kommune:

1. Større fokus på social ansvarlighed

”Vi har store krav til CSR, så det har bestemt stor betydning for os, at der er større fokus på det. Det er et område, vi i forvejen arbejder meget med, og vi følger op på, om arbejdsklausulerne bliver overholdt. Så det skal der være styr på.”

Læs mere om krav til grøn og social ansvarlighed på SKI-aftaler her.​

2. Krav til forflytningskompetencer

”En af de største udfordringer ved den nuværende aftale er, at der ikke er stillet krav til forflytningskompetencer. Det er et problem, når der er behov for at flytte en borger, og vikaren ikke må gøre det. Men jeg ved, at det er indarbejdet i den nye aftale, og det er meget positivt.”

3. Et godt bestillingssystem er en forudsætning

”Vi er glade for, at der stilles højere krav til leverandørens bestillingssystem, for det er et meget vigtigt værktøj for os. Vi bruger de data, systemet giver os, til at følge brugen af aftalen og samarbejdet med leverandøren tæt. På den måde kan vi hele tiden følge med i, hvad der fungerer godt og mindre godt. Vi har i øjeblikket fokus på at få afbestillingsprocenten ned, og det hjælper systemet os med at holde øje med.”

4. Én leverandør betyder mindre besvær

”Det er positivt for os, at det denne gang bliver en eneleverandøraftale. Det betyder, at vi har frit valg, hvis leverandøren ikke kan løfte opgaven. Og så slipper vi for at bruge unødigt mange ressourcer på at skulle gå videre i kaskaden for at få dækket en vagt. Det er noget af det, vi har haft bøvl med, og som har været vigtigt for os at få løst i den kommende aftale.”


Godt råd gør aftalen til en succes i din organisation

Hvis Mette Rich skal give et godt råd videre til andre, der overvejer at bruge aftalen, når den er klar til december, så er det helt centralt med ledelsens opbakning og god tid til implementering:

”Vi har haft god nytte af den hidtidige aftale. Vi har hele tiden haft tæt dialog med ledelsen for Sundhed og Omsorg for at sikre, at aftalen indeholdt de vilkår, der skulle til, for at den fungerer hos os. Derfor har den været en succes. Vi har hele tiden spillet bold med ledelsesniveauet, og det er en klar forudsætning for, at det overhovedet lykkes. Og så afhænger udfaldet også meget af, hvordan vi agerer i implementeringsperioden. Derfor er det væsentligt for os, at der er nok tid til implementering – også med den nye aftale.”

Typer af vikarer:

  • Delaftale 1-6: Sundheds- og omsorgsvikarer, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemassistenter, hjemmehjælpere, plejemedhjælpere
  • Delaftale 7-8: Kontor- og administrationsvikarer på 5 faggruppeniveauer.

Delaftale 1-6 forventes at blive en eneleverandøraftale for sundhed- og omsorgsvikarer.

Delaftale 7-8 forventes at blive en kaskade med to leverandører for kontor- og administrationsvikarer.

Rabatandelen sættes til 0,8 pct. frem for de 1,5% pct. på den nuværende aftale.

Med aftalen skal leverandørerne forpligte sig til at overholde de gældende regler for aflønning, sociale omkostninger samt en række øvrige forhold vedr. samfundsansvar.

Specielt for sundheds- og omsorgsvikarerne stilles der flere krav i den kommende aftale. Her er der blandt andet fokus på leverandørens bestillingssystemer samt kravene til de enkelte vikarer og deres kvalifikationer.

Du kan læse mere om den kommende aftales sortiment og vilkår på udbudssiden.