>

Fra juni måned bliver det lidt lettere at køre grønt for det offentlige. Den nye aftale 50.85 Brændstof og fyringsolie indeholder flere og grønnere valgmuligheder end den gamle aftale - og til priser under markedsniveau:

”På den nye aftale har vi gjort det lettere for den offentlige sektor at købe grønt ind. Aftalen er blevet udvidet med to delaftaler, som indeholder nye, mere miljøvenlige produkter til konkurrencedygtige priser. De miljøvenlige produkter udleder færre skadelige stoffer ved afbrænding og er CO2-reducerende,” siger Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI.

På delaftale 3 kan man købe GTL Fuel, som er et flydende brændstof til dieseldrevne motorer fremstillet af naturgas i stedet for råolie. Det udleder færre skadelige stoffer end almindelig diesel. Delaftale 4 indeholder HVO Diesel, som er et CO2-reducerende brændstof udelukkende fremstillet af fornybare råmaterialer. Dermed udleder det også færre skadelige stoffer ved afbrænding.

God lokal dækning

På den kommende aftale kan den offentlige sektor købe brændstof via tankkort til tankstationer og få leveret brændstof og fyringsolie til egne anlæg. På delaftalen med tankkort til tankstationer er der tildelt fire leverandører for at sikre en bred geografisk dækning med tankstationer over hele landet. De tre øvrige delaftaler, der dækker levering af brændstof til egne anlæg, er tildelt til én leverandør hver:

”Det brede felt af leverandører på delaftale 1 betyder, at vi har sikret en bred geografisk dækning med tankstationer over hele landet til konkurrencedygtige priser,” siger Christian Lunding.

Udover mange lokale tankstationer viser benchmark af de tilbudte rabatter sammenholdt med rabatterne på den eksisterende aftale, at brændstoffet bliver billigere på den nye aftale:

”Benchmark på aftalen viser en potentiel besparelse ved takning på tankstationer på 8 pct. i forhold til den nuværende aftale”, fortæller Christian Lunding.

Se de tildelte leverandører her.

Klar til brug i juni

Den nye brændstofaftale forventes at være klar til brug den 1. juni 2020.

Kun de kommuner, der har tilsluttet sig aftalen i tilslutningsperioden, kan bruge den, når den træder i kraft. Alle øvrige offentlige organisationer har mulighed for at tilslutte sig aftalen indtil et år efter ikrafttrædelse, mens de statslige organisationer er forpligtet til at bruge den jf. Statens Indkøbsprogram.

Læs mere om aftalen og dine tilslutningsmuligheder her.

De to nye delaftaler bidrager til tre af FN’s verdensmål. 7: Bæredygtig energi, verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund samt verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion på grund af den begrænsede udledning af skadelige partikler, strenge krav til fremstillingsproces og anvendelsen af råstoffer samt den CO2-reducerende effekt

Læs mere om SKI’s arbejde med verdensmålene her.