>

Fredag den 17. februar 2023 har SKI’s ejere udpeget Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune, som ny formand for SKI’s bestyrelse.

Lasse Jacobsen er uddannet cand.scient.adm fra Aalborg Universitet i 1988. Efter syv år som økonomidirektør i Hjørring Kommune tiltrådte han i 2004 sin nuværende stilling som kommunaldirektør i Viborg Kommune.  

Lasse Jacobsen er medlem af KL/KOMBIT's Digitaliseringsråd og af kommunernes fælles udviklingscenter Komponents advisory board. Endvidere var Lasse Jacobsen medlem af regeringens ledelseskommission i 2017-18 samt medlem af bestyrelsen for COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling 2013-2021.

”Jeg er meget glad for udpegelsen og glæder mig til at indgå i dialog med SKI's samarbejdspartnere. Jeg kender SKI som den foretrukne samarbejdspartner for stat, kommuner og regioner på indkøbsområdet og glæder mig til at medvirke til den fortsatte udvikling. SKI er i en fantastisk positiv udvikling og spiller via indkøbsaftaler en afgørende rolle for klimaindsatsen og frigørelse af økonomisk råderum i den offentlige sektor. Der er et yderligere stort potentiale, som SKI har ambitioner om at realisere i fortsat tæt samarbejde med kunder og leverandører. Jeg glæder mig til samarbejdet med den øvrige bestyrelse, direktionen og ledergruppen i SKI, som jeg kender som en meget veldrevet og professionel organisation med meget kompetente og engagerede ledere og medarbejdere,” siger Lasse Jacobsen.

SKI’s adm. direktør, Signe Lynggaard Madsen udtaler:

”Jeg hilser Lasse varmt velkommen i bestyrelsen og i det fantastiske indkøbsunivers, han nu bliver en central figur i. Offentlige indkøb gennemgår en rivende udvikling ikke mindst inden for digitalisering, klima og bæredygtighed. Dagsordner som også er centrale for SKI's virke, og her er Lasse et perfekt match. Jeg kender Lasse som en særdeles indsigtsfuld og kompetent topleder, og jeg glæder mig meget til samarbejdet.”  

Lasse Jacobsen overtager posten efter Christian Roslev, tidligere kommunaldirektør i Aalborg Kommune.