>

Til juni kan landets offentlige køkkener købe tallerkner, køleskabe og andet storkøkkenudstyr på den nye SKI-aftale 50.25 Storkøkkenudstyr. 93 kommuner og fem regioner har forpligtet sig til at bruge aftalen, som også indgår i Statens Indkøbsprogram. SKI har netop afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud.

Oluf Brønnum og Co A/S, Bent Brandt A/S og Hotri Storkøkken A/S er tildelt på tværs af aftalens tre delaftaler.

 

Delaftale 1 - Isenkram:

 • Leverandør 1: Oluf Brønnum & Co. A/S
 • Leverandør 2: Bent Brandt A/S

Delaftale 2 - Maskiner & Service - øst:

 • Leverandør 1: Oluf Brønnum & Co. A/S
 • Leverandør 2: Hotri Storkøkken A/S
 • Leverandør 3: Bent Brandt A/S

Delaftale 3: Maskiner & Service - vest:

 • Leverandør 1: Oluf Brønnum & Co. A/S
 • Leverandør 2: Bent Brandt A/S

Aftalen er nu i standstill til og med den 9. maj 2022, hvorefter SKI forventer at underskrive kontrakten med leverandørerne. Aftalen træder i kraft den 20. juni 2022.

Nye grønne tiltag og skærpede miljøkrav på den nye aftale

På aftalen er der skruet yderligere op for de grønne krav til både produkterne og leverandørerne. Aftalen kræver også en ændret indkøbsadfærd hos de offentlige kunder, hvilket har været et mål i sig selv for SKI og ekspertgruppen, der består af repræsentanter fra kommuner, regioner og staten.

Leveringstiderne er ændret fra to til fem dage på isenkram og fra fem til ti dage på maskiner. Samtidig er mindsteordrestørrelsen hævet fra 200 kr. til 250 kr. på delaftalen med isenkram. Det skal tilskynde færre og større leveringer og dermed reducere klimabelastningen i forbindelse med leveringerne.

”Den nye aftale på storkøkkenudstyr bidrager til at løfte den offentlige sektor i en grønnere retning. Fx indeholder sortimentet flere energieffektive produkter, og der er stillet krav til transport og emballage. Derudover tilbyder leverandørerne fuldserviceaftaler på maskinerne for at forlænge levetiden og hjælper med miljørigtig bortskaffelse”, siger Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI.

 

Delaftale 1: Isenkram

 • Mindsteordrestørrelsen er steget fra 200 kr. til 250 kr.
 • Leveringstiden er forhøjet fra to til fem dage.
 • Skærpede krav til transport og emballage.

 

Delaftale 2 og 3: Maskiner og service

 • Flere energieffektive produkter.
 • Aftalen følger POGI’s indkøbsmål for storkøkkenudstyr for at sikre bæredygtige produkter med krav til A-mærkninger, vand- og elforbrug osv.
 • Leveringstiden er forhøjet fra fem til ti dage.
 • Mulighed for tilkøb af op til ti års fuldserviceaftale på alle maskiner for at reducere behovet for at købe nye produkter. Samtidig er garantiperioden steget fra to til tre år.
 • Miljørigtig bortskaffelse.
 • TCO-beregninger for alle produkter, som inkluderer produktpris, montering, service og bortskaffelse. For ovne og blæstkølere ses derudover på produkternes energiforbrug.
 • Skærpede krav til transport og emballage.

På aftalen er det obligatoriske sortiment blevet udvidet til ca. 1.700 varelinjer, så det matcher brugernes indkøbsbehov bedst muligt og indeholder en større del af de produkter, de bruger mest. Derudover indeholder aftalen også et frivilligt sortiment, som leverandørerne også har budt ind på.

”En større del af sortimentet på aftalen har været obligatorisk for tilbudsgiverne at byde ind med. Det betyder større konkurrence på de oftest købte produkter og dermed gode priser. Alt i alt understøtter det bedre indkøb for den offentlige sektor”, fortæller Christian Lunding.

Priser påvirket af markedssituationen og grønne krav

Som på flere andre områder er markedet for storkøkkenudstyr også påvirket af stigningen i fragt- og råvarepriser, som opstod i kølvandet på coronapandemien. En stor del af sortimentet af isenkram fragtes fra lande i Asien, og maskinerne rammes også af stigende stålpriser og manglen på elektroniske komponenter.

Samtidig bidrager de skærpede grønne krav også til et prispres. Det drejer sig blandt andet om højere energi- og mærkekrav til produkterne, længere garantiperiode og ikke mindst det store fokus på den langsigtede TCO-pris, som udover anskaffelsesprisen også har medregnet el- og vandforbrug.

De generelle prisstigninger på fragt- og råvarer, det udvidede obligatoriske sortiment og de skærpede grønne krav og tiltag bidrager samlet set til, at nogle varer på aftalen bliver dyrere end på den hidtidige aftale.

”På trods af den aktuelle markedssituation med stigende fragt- og råvarepriser er vi godt tilfredse med resultatet. Vi er lykkes med at få produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser samtidig med flere grønne tiltag på aftalen”, siger Christian Lunding.

Læs mere om aftalen her.

På den nye aftale får de tilsluttede offentlige organisationer mulighed for at købe storkøkkenudstyr i form af både isenkram og maskiner med tilhørende service.

Aftalen består af tre delaftaler:

 • Delaftale 1: Isenkram (landsdækkende)
 • Delaftale 2: Maskiner & Service - øst
 • Delaftale 3: Maskiner & Service - vest.

Aftalen indeholder både et obligatorisk og et frivilligt sortiment. Det obligatoriske sortiment omfatter ca. 1.700 varelinjer.

Sortimentet er opdateret og tilpasset på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra ekspertgruppen, så det matcher brugernes indkøbsbehov bedst muligt.

Aftalen følger POGI’s indkøbsmål for storkøkkenudstyr for at sikre bæredygtige produkter med krav til A-mærkninger, vand- og elforbrug osv. Derudover er det muligt at bortskaffe brugte produkter miljørigtigt på aftalen.

For at understøtte en grøn indkøbsadfærd er leveringstiderne ændret fra to til fem dage på isenkram og fra fem til ti dage på maskiner. Samtidig er mindsteordrestørrelsen og leveringsgebyret hævet fra 200 kr. til 250 kr. på delaftale 1 med isenkram.