>

Fra februar 2022 bliver det nemmere at handle bæredygtigt, når kantinen og daginstitutionen mangler tallerkener eller en ny ovn. Der træder den fællesoffentlige SKI-aftale 50.25 Storkøkkenudstyr nemlig i kraft, som kommuner og regioner nu skal vælge, om de vil tilslutte sig. Her er der skruet op for de grønne krav til både produkterne og leverandørerne. Men aftalen stiller også krav til indkøbsadfærden hos de offentlige kunder.

SKI og ekspertgruppen med repræsentanter fra kommuner, regioner og staten har nemlig besluttet, at aftalevilkårene skal understøtte en grønnere indkøbsadfærd. Derfor er leveringstiderne ændret fra to til fem dage på isenkram og fra fem til ti dage på maskiner. Samtidig er mindsteordrestørrelsen hævet fra 200 kr. til 250 kr. på delaftalen med isenkram. Det skal tilskynde færre og større leveringer og dermed reducere klimabelastningen i forbindelse med leveringerne.

Gitte Vangsø er kantineleder i Aalborg Kommune og en del af ekspertgruppen, som er med til at forme aftalen. Hun tror på, at de nye tiltag vil få en positiv effekt på indkøbsadfærden. Med 200 spisende om dagen har Gitte Vangsø altid ekstra tallerkener og andet udstyr på lager, hvis der skulle opstå et akut behov. Og når der er brug for at købe nyt, kan hun sagtens vente et par dage ekstra:

”Vi skal handle ansvarligt, og det gør vi blandt andet ved at samle vores indkøb. Man kan selvfølgelig have sine grunde andre steder, men jeg kunne ikke drømme om at bestille en enkelt ting. Jeg kan godt vente fem dage på et spækbræt. For mig giver det rigtig god mening at samle indkøbene. Det er både billigere for mig, for leverandøren og på den grønne konto.”

Læs mere om 50.25 Storkøkkenudstyr her.

Nu kan du tilslutte din kommune eller region den fællesoffentlige SKI-aftale 50.25 Storkøkkenudstyr.

På aftalen vil der være et bredt udvalg af isenkram og maskiner med tilhørende service. Regioner og kommuner kan selv vælge, om aftalen skal være en ene- eller flerleverandøraftale.

Aftalen indgår i Statens Indkøbsprogram, og staten er derfor automatisk tilsluttet aftalen.

Tilslut din kommune eller region her.

På den kommende aftale er det obligatoriske sortiment blevet udvidet og vil omfatte ca. 1.600 varelinjer. Derudover indeholder aftalen også et frivilligt sortiment, som leverandørerne kan vælge at tilbyde. Udvalget af produkter tager udgangspunkt i den eksisterende aftale, men er opdateret og tilpasset på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra ekspertgruppen, så det matcher brugernes indkøbsbehov bedst muligt.

Mindstekrav til produkterne på aftalen følger POGI’s indkøbsmål for storkøkkenudstyr med krav til A-mærkninger, støjniveau, vandforbrug, elforbrug osv. Det skal være med til at sikre, at der kommer flere bæredygtige produkter i sortimentet. Som noget nyt kan man på den kommende aftale samtidig tilvælge et fuldserviceabonnement på køb af maskiner, som også indebærer reservedele og sliddele, for at få en så lang levetid på produkterne som muligt.

”Med et større obligatorisk sortiment bliver flere af ”hyldevarerne”, som vi alle bruger flest af, konkurrenceudsat. På den måde vil flere varer få en bedre pris. Sammen med de nye krav til produkterne tror jeg, at pris og kvalitet vil gå op i en højere enhed. Det er det, vi kan opnå, når vi løfter i flok”, siger Gitte Vangsø.

 

Grøn adfærd fra vugge til grav

På nogle produktgrupper, som fx combisteamere, konvektionsovne og kipgryder, har SKI anvendt TCO-beregninger til at vurdere maskinernes totalomkostninger. Derudover vil der også blive udviklet et TCO-værktøj, som gør det muligt for kommuner, stat og regioner at indregne de totale omkostninger forbundet med de indkøbte produkter ved at medregne brugsomkostninger oveni indkøbsprisen. Det er nemlig ikke altid den billigste ovn her og nu, som også har den bedste pris, hvis man kigger på hele produktets levetid, fordi det fx bruger mere strøm. Med TCO-beregningen finder man frem til det mest bæredygtige produkt på lang sigt.

Men det er ikke kun produkterne, der er grønnere. Der er også stillet miljøkrav til leverandørens transport og emballering af produkterne. Og når maskinerne en dag ikke virker mere, kan aftalen også bruges til bortskaffelse af de brugte produkter. Her sørger leverandøren for at tage de brugte maskiner med og bortskaffe dem miljørigtigt og til en konkurrencedygtig pris.

Nu skal kommuner og regioner vælge, om de vil tilslutte sig aftalen. Aftalen indgår i Statens Indkøbsprogram, og staten er derfor automatisk forpligtet til at bruge aftalen.

På den kommende aftale får alle offentlige organisationer mulighed for at købe storkøkkenudstyr i form af både isenkram og maskiner med tilhørende service.

Aftalen vil bestå af tre delaftaler:

  • Delaftale 1: Isenkram (landsdækkende)
  • Delaftale 2: Maskiner & Service Øst
  • Delaftale 3: Maskiner & Service Vest.

Aftalen indeholder både et obligatorisk og et frivilligt sortiment. Det obligatoriske sortiment vil omfatte ca. 1.600 varelinjer.

Sortimentet tager udgangspunkt i produkterne på den eksisterende aftale, men er opdateret og tilpasset på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra ekspertgruppen, så det matcher brugernes indkøbsbehov bedst muligt.

Aftalen følger POGI’s indkøbsmål for storkøkkenudstyr for at sikre bæredygtige produkter med krav til A-mærkninger, vand- og elforbrug osv. Derudover er det muligt at bortskaffe brugte produkter miljørigtigt på aftalen.

For at understøtte en grøn indkøbsadfærd er leveringstiderne ændret fra to til fem dage på isenkram og fra fem til ti dage på maskiner. Samtidig er mindsteordrestørrelsen og leveringsgebyret hævet fra 200 kr. til 250 kr. på delaftale 1 med isenkram.

Du kan altid følge med i seneste nyt om 50.25 Storkøkkenudstyr på SKI’s hjemmeside.