>

Når den offentlige sektor køber ind på SKI’s aftaler, er der stillet krav om bæredygtighed til leverandørerne og miljøkrav til produkterne. Det gør det lettere for den enkelte myndighed at købe miljørigtigt og samfundsansvarligt ind.

Leverandørerne skal blandt andet sikre, at de og eventuelle underleverandører giver deres medarbejdere, der arbejder i Danmark, løn, arbejdstid og arbejdsvilkår på niveau med den gældende overenskomst på området.

”I SKI har arbejdsklausuler og sociale klausuler været en vigtig del af vores standardkontrakter i mange år. Nu vælger vi at skrue op for indsatsen mod social dumping ved at indføre proaktiv kontrol af SKI’s arbejdsklausuler. Det sker som led i SKI’s nye strategi for 2020-2023,” siger Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør i SKI.

Læs mere om SKI’s nye strategi her.

I dag følger SKI op på arbejdsklausulerne, hvis der er mistanke om, at de ikke overholdes. For fremtiden vil SKI ud fra en risikobaseret vurdering følge proaktivt op med kontrolbesøg og opfølgning hos leverandører og deres underleverandører.

Læs mere om grønne og bæredygtige offentlige indkøb her.

En ny sparringspartner for leverandørerne

SKI søger nu en ny kontraktjurist, der skal stå spidsen for opfølgningen på, at leverandørerne overholder SKI’s arbejdsklausuler. Den nye kontrolfunktion skal blandt andet ud på besøg hos leverandørerne – både for at kontrollere, at arbejdsklausulerne overholdes, men også for at hjælpe leverandørerne med at undgå social dumping.

”Vi søger selvfølgelig en, der har juraen i orden, og som kan sikre en god kontrol og opfølgning med, om arbejdet sker inden for rammerne af den gældende overenskomst. Det er klart. Men vi kommer kun så langt med kontrol, og vi tror derfor på, at samarbejde og dialog er mindst lige så vigtigt. Derfor søger vi også en, der kan hjælpe og inspirere leverandørerne i deres eget arbejde med at forhindre social dumping hos deres underleverandører,” siger Signe Lynggaard Madsen.

Er du den kontraktjurist, SKI leder efter? Se stillingsopslaget her. ​

På SKI’s aftaler stilles der krav til leverandørerne på to niveauer:

Alle aftaler opfylder krav til:

  • Leverandørens samfundsansvarlighed herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø
  • FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og virksomheder
  • OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og arbejdsklausuler i henhold til ILO-konventionen og til at dokumentere sin indsats.

Disse krav fremgår af et CSR-bilag, der er en del af alle SKI-aftaler. Bilaget bygger på FN Global Compacts ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt miljø og antikorruption.

Derudover stiller SKI en række specifikke krav til det konkrete aftaleområde, der udbydes, fx:

  • Økologi ved fødevarer
  • Certificeret bæredygtigt træ og møbelstoffer på møbelaftalerne
  • Miljømærkekrav for håndsæbe
  • Emballagekrav, der mindsker brugen af plast.

Tilsammen berører kravene på SKI’s aftaler 14 ud af FN’s 17 verdensmål, herunder ca. 45 delmål. Læs mere om SKI’s arbejde med grønne og bæredygtige indkøb her.