>

Lige før årsskiftet og før COVID-19 for alvor ramte Danmark, vedtog SKI en ny strategi for de næste tre år. I centrum for strategien står kunderne – dem, der køber ind på SKI’s aftaler. Signe Lynggaard Madsen har været direktør i SKI i snart ni år og har stået i spidsen for flere SKI-strategier:

”Lige nu er det offentlige indkøbsdanmark, herunder SKI, fokuseret på at købe værnemidler, rengøringsartikler, håndsæbe og sprit. For coronavirus har naturligvis betydning for indkøb, og det er vigtigt, at vi bruger vores kræfter på at løse de udfordringer, der er størst her og nu. Men med den nye strategi holder vi samtidig det lange lys tændt, så vi også er klar til at løse de udfordringer, der vil være på den anden side, når vores samfund igen kan åbne helt op.”

Den nye strategi adskiller sig fra tidligere SKI-strategier. Den lancerer ikke en masse nye tiltag men zoomer ind på fundamentet – vi skal gøre det, SKI allerede gør godt i dag, endnu bedre i morgen:

”Lige nu sker der en bevægelse i det offentlige indkøb. På den ene side samler de offentlige indkøbere sig og løser flere og flere opgaver i fællesskab, både igennem SKI og i andre indkøbsfællesskaber. Det frigiver tid til, at indkøbsafdelingerne i højere grad kan bidrage til kerneforretningen i deres organisationer. På den anden side er mange af de lavthængende frugter ved at konkurrenceudsætte varer i fællesskab allerede høstet. Det betyder, at vi i højere grad skal tænke rundt om indkøbet, hvis vi skal finde de store besparelser fremover, siger Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør i SKI og fortsætter:

”I min tid som direktør i SKI har vi bygget vores aftaler op om fem centrale kerneværdier: Vores aftaler skal være nemme at bruge, ramme kundernes behov, være skarpe på pris, juridisk holdbare og have kunderne i centrum. Det er gode værdier, og derfor holder vi stadig fast i dem. Kerneværdierne skal være omdrejningspunktet for SKI’s arbejde – også i forhold til de nye rammer, som offentligt indkøb arbejder indenfor. Det betyder, at totaløkonomi, grønne indkøb og rådgivning bliver helt centrale indsatsområder, som SKI vil sætte turbo på for fortsat at bidrage til at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb.”

Nedenfor stiller vi skarpt på tre af fokusområderne i SKI’s nye strategi.

Ingen, der arbejder med offentlige indkøb, kan være i tvivl om, at efterspørgslen på grønne og bæredygtige indkøb er steget markant det seneste års tid. For den enkelte organisation kan det være svært at levere på de politiske målsætninger om at spare på CO2’en og få grønne produkter til en pris, der er overkommelig for de offentlige budgetter. Men når vi står sammen om at rykke den offentlige efterspørgsel i en mere grøn retning, rykker leverandører, produktion og marked med.

”Når vi stiller fælles grønne og bæredygtige krav, kan vi være med til at spare CO2 og gøre produktion og distribution mere bæredygtig – og vi kan gøre det billigere sammen, end hvis vi gør det hver for sig. På SKI’s aftaler stiller vi allerede mange krav til leverandørerne, og vores rammeaftaler til sammen understøtter 14 af FN’s 17 verdensmål, herunder mere end 45 delmål. Men barren skal løftes endnu mere, og det gør vi bedst ved at stå sammen i den offentlige sektor. SKI er klar til at løfte stærkt med,” siger Signe Lynggaard Madsen.

SKI har for den kommende strategiperiode et klart mål om fortsat at løfte den grønne dagsorden gennem offentligt indkøb. Det skal ske ved at fokusere på selve indkøbsaftalerne, hvor der skal være flere grønne produkter og løsninger, men også ved at gøre det lettere at købe grønt ind.

”Nu skal vi styrke vores grønne kompetencer og udarbejde værktøjer, der kan beregne effekten af kundernes indkøb, hvad angår CO2-påvirkning, vind- og vandforbrug. Vi skal også finde løsninger, der fremmer en grøn bestillings- og leveringsadfærd,” siger Signe Lynggaard Madsen og fortsætter:

”Ingen kan løfte den grønne omstilling alene. Jo flere vi står sammen, jo højere krav kan vi stille til bæredygtig produktion og grønt sortiment. Det vil også have betydning for priserne, der falder, jo flere vi står sammen og efterspørger det grønne. Så vil den grønne omstilling i mindre grad være et spørgsmål om økonomi, og det vil forhåbentligt få flere til at vælge de bæredygtige alternativer.”

SKI kommer til at arbejde inden for fem fokusområder for at understøtte bæredygtigt indkøb:

  1. Produktet (produktionen)
  2. Transport
  3. Emballage
  4. Brugen af produktet (TCO og bæredygtighed) og
  5. “Efterlivet” (genandvendelse/bortskaffelse)

I denne KL-podcast kan du høre Signe Lynggaard Madsen fortælle mere om, hvordan fællesindkøb kan løfte fremtidens grønne indkøb. ​

Vi skal stille totaløkonomiske værktøjer til rådighed

Når der skal findes nye besparelser på det offentlige indkøb, vil de offentlige indkøbere i fremtiden skulle kigge endnu mere på totaløkonomi (TCO) end på anskaffelsespris. TCO står for total cost of ownership - de samlede omkostninger ved at købe, anvende og bortskaffe et produkt. TCO-rigtige indkøb er ofte dyrere i købssituationen, men på sigt er det her, de store besparelser gemmer sig.

Udfordringen med TCO er, at det kan være svært at gennemskue, hvad der er billigst på den lange bane. I strategiperioden vil SKI derfor kaste kræfter efter at gøre de TCO-rigtige indkøb gennemsigtige og dermed skabe nye besparelser til de offentlige budgetter. Målet er, at SKI udarbejder værktøjer inden for 1-2 indkøbsområder om året og på den måde synliggør både, hvad produkterne koster i købspris, og hvad de samlet set vil koste for den offentlige sektor.

”SKI vil investere i de nødvendige kompetencer til at analysere leverandørernes og kundernes værdikæder, så vi forstår dem til bunds. Sådan kan vi udarbejde metoder til at opgøre effektiviseringspotentialet ved at indkøbe TCO-rigtigt, så man gradvist kan indarbejde totaløkonomiske hensyn i sine indkøb. På den baggrund kan vi hjælpe den offentlige sektor med at finde besparelser på et helt andet niveau,” siger Signe Lynggaard Madsen.

Hele fundamentet for SKI er rammeaftalerne. Det vigtigste er, at den offentlige sektor trygt kan overlade udbudsopgaven til SKI og få aftaler ud på den anden side, der er nemme at bruge og skarpe på pris og kvalitet. Dermed får it-specialisterne, sagsbehandlerne, udbudskonsulenterne og alle de andre, der bruger SKI, tid til at koncentrere sig om at understøtte kerneforretningen, mens SKI sørger for at løfte udbud og aftaledrift for de indkøb, der er fælles for store dele af den offentlige sektor, og hvor det gør en forskel at stå sammen.

”Det vi gør godt i dag, skal vi gøre endnu bedre i morgen. Der sker så meget nyt og spændende, men vi må aldrig miste fokus på, hvad hele formålet med SKI er, og hvorfor vi er her. Derfor er fundamentet helt centralt i den nye strategi,” siger Signe Lynggaard Madsen.

I den kommende strategiperiode vil SKI derfor arbejde for, at rammeaftalerne bliver nemmere at bruge. Det betyder blandt andet, at der bliver sat flere ressourcer af til udvikling af nye brugerløsninger og rådgivning. SKI har sat gang i et digitaliseringsprojekt, som først og fremmest betyder, at SKI i løbet af 2020 får en ny hjemmeside med brugertilpasset indhold, så de enkelte brugere får målrettet og individuel information om aftaler og udbud. I støbeskeen ligger også en optimering af SKI’s e-kataloger samt nye tiltag, der skal gøre det lettere anvende på SKI’s aftaler - også på de komplekse indkøbsområder.

Strategiperioden løber fra 2020 til 2023. Du kan læse hele strategien her.