>

Til september 2023 træder den nye fællesoffentlige SKI-aftale 50.10 Kopi og print i kraft. Frem til og med den 2. marts kan interesserede kommuner og regioner tilslutte sig og dermed sikre sig adgang til den kommende aftale. Aftalen indgår i Statens Indkøbsprogram, og staten er derfor automatisk tilsluttet. Andre offentlige organisationer skal ikke tilslutte sig men kan frit anvende aftalen, når den er trådt i kraft.

På den kommende aftale kan de offentlige organisationer købe både almindelige printere og multifunktionsprintere til administrative standardbehov. Derudover vil det også være muligt at tilkøbe serviceaftaler, tilbehør og relevant software, herunder specifikt follow-me-print og Universal Print Management Software.

Når du køber ind på aftalen, sker det via direkte tildeling til tre sidestillede leverandører ud fra kriteriet ’laveste omkostninger’. Tildelingen er baseret på dit købs samlede pris, og du har mulighed for at tilføje skifteomkostninger samt optioner i opgørelsen af prisen, hvilket er præciseret i materialet.

Du tilslutter din kommune eller region ved at udfylde og uploade en tilslutningsaftale. Du finder tilslutningsaftalen i ETHICS, hvor du også finder udbudsmaterialet og en vejledning til, hvad du skal være opmærksom på, når du udfylder tilslutningsaftalen.  

Hvis du er i tvivl om, hvordan du gennemfører en tilslutning i ETHICS, kan du downloade en trin-for-trin-vejledning her

Du kan udfylde og uploade tilslutningsaftalen til og med den 2. marts 2023.  

For at sikre, at den kommende aftale for kopi og print både er kommercielt attraktiv og dækker behovene i de offentlige organisationer, har SKI gennemført en grundig markedsanalyse og været i dialog med offentlige organisationer samt leverandører, producenter og brancheforeninger. På baggrund af input fra denne dialog og i samarbejde med ekspertgruppen, som består af offentlige it-fagpersoner og -indkøbere, har SKI udformet krav til produkterne på aftalen og leveringsvilkårene.

”Vores mål er selvfølgelig en aftale, som både kunder og leverandører bliver glade for. Af den grund er de offentlige fageksperter helt tæt på udarbejdelsen af selve udbudsmaterialet, og derfor har vi holdt to runder teknisk dialog – så vi er sikre på at have fået potentielle tilbudsgiveres bud på, hvordan vi bedst sikrer, at aftalen i sidste ende afspejler markedets muligheder, vilkår og mekanismer”, fortæller udbudskonsulent Simone Andersen.

Den tætte dialog med markedsaktører og kunder har ikke mindst ført til, at SKI har kunnet skærpe aftalens bæredygtige profil. Når SKI skal evaluere de tilbudte maskiner, sker det blandt andet på baggrund af TCO-beregninger, hvor der både tages højde for anskaffelsespris, pris på strømforbrug samt CO2-udledning i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer. Samtidig er der stillet krav til maskinernes strømforbrug og energieffektivitet, serviceaftaler samt miljømærkning, og leverandørerne skal tilbyde at kunne tilbagetage brugte maskiner. Simone Andersen uddyber:

”De offentlige indkøbere har over en bred kam et ønske om at bidrage til den grønne omstilling. For at understøtte ambitionerne om at købe grønne produkter og i det hele taget have en grøn indkøbsadfærd, har vi skruet på flere parametre, så aftalens produkter fx holder længere og bliver leveret med en grønnere transportform.”

  • Strømforbrug og energieffektivitet (TCO)
  • Serviceaftaler (produktgaranti) samt krav vedrørende reparation og reservedele
  • Miljømærkning af maskinen (Type-1 certificeret)
  • Emissioner ved indholdsstoffer
  • Tilbagetagning af maskiner
  • Transportmidler (minimum Euronorm 6)
  • Duplex, N-up print og papir (vægt og genbrug) for de enkelte maskiner.