>

Den 31. maj er SKI’s nye aftale 15.75 Elevatormodernisering klar til brug. Aftalen er et dynamisk indkøbssystem og kan bruges frivilligt af alle offentlige organisationer ved indkøb af moderniserings- eller større reparationsopgaver på eksisterende elevatorer.

Som følge af kendelse i klagesagen vedr. SKI-aftalen 50.75 Elevatorservice har offentlige organisationer stået uden mulighed for at få udført moderniseringer af elevatorer siden den 1. april 2019. Med aftalen sikres det offentlige hurtig aftaledækning af moderniseringer og større reparationer efter kendelsen.

Læs mere om kendelsen her. 

​"Fremadrettet vil kunderne kunne gennemføre indkøbet i det dynamiske indkøbssystem, når en eller flere elevatorer skal moderniseres eller gennemgå en større reparation. Det erstatter den miniudbudsproces, som kunderne hidtil har skullet gennemføre, og det letter processen,” fortæller Christian Lunding, Udbudsdirektør i SKI.

Tre leverandører er indtil videre optaget i systemet og kan konkurrere om at levere modernisering og reparationer. Når aftalen sættes i drift, kan flere leverandører løbende komme på aftalen - en af fordelene ved et dynamisk indkøbssystem.

Læs mere om aftalen og hvilke leverandører, du kan købe moderniseringer hos ved aftalens ikrafttrædelse her.

SKI hjælper godt i gang med det dynamiske indkøbssystem

For at hjælpe de offentlige organisationer godt i gang med det dynamiske indkøbssystem afholder SKI et orienteringsmøde for interesserede den 11. juni 2019. Anja Hyltoft Lodberg, der er kontraktansvarlig på aftalen, fortæller om mødet:

”På dagen vil vi bl.a. vise deltagerne, hvordan man gennemfører et konkret indkøb af en moderniseringsopgave i systemet. Derudover fortæller vi nærmere om baggrunden for aftalen og præsenterer de væsentligste aftalebilag.”

Som supplement til mødet stiller SKI også vejledninger og konkrete skabeloner til rådighed. Med dem kan de offentlige indkøbere også få hjælp til foretage et indkøb i systemet.

Læs mere om orienteringsmødet og tilmeld dig her. 

Læs også mere om 15.75 Elevatormodernisering her​.