>

SKI har netop afsluttet evalueringen af de to delaftaler på den fælleskommunale aftale 50.90 Fødevarer, som storkøkkener i 77 kommuner, to regioner og tre øvrige offentlige organisationer fra den 1. marts 2024 skal handle på. Kvaliteten af de fødevarer, tilbudsgiverne har budt ind med, er essentiel for de måltider køkkenpersonalet kan servere. Derfor vejer det tungt i den samlede evaluering, og det er køkkenfagligt personale, der har forestået vurderingen af kvaliteten. Læs mere om kvalitetsevalueringen i denne nyhed.

Resultatet af den samlede evaluering er, at den samme leverandør vinder begge delaftaler. Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI, fortæller:

”Der var tæt konkurrence mellem tilbudsgiverne, men samlet set bød Hørkram ind med de bedste tilbud på både delaftale 1 (Østdanmark) og delaftale 2 (Vestdanmark). Derfor vinder de dem begge,” siger Christian Lunding.

Aftalen er udarbejdet sammen med en kommunal ekspertgruppe bestående af indkøbere, økonomaer og andet køkkenfagligt personale. Kommunerne har ønsket en aftale med én totalleverandør, så de kan bruge tiden på madlavning frem for indkøb. Samtidig er der indarbejdet en fleksibilitet i aftalen, som giver plads til lokale hensyn:

”Der har været et meget klart ønske fra kommunerne om, at det fortsat skulle være en aftale med én totalleverandør. Nogle kommuner har dog også en politisk målsætning, hvor lokalerhvervets mulighed for handel med kommunen skal tilgodeses. Derfor har de tilsluttede kommuner haft mulighed for at undtage sig forpligtelsen på udvalgte varekategorier. Det har de gjort brug af i 85 tilfælde,” siger Christian Lunding.

Når en kommune har undtaget sig forpligtelsen på et område, får de mulighed for selv at udbyde denne kategori. Det kan fx være kød, mejeri eller frugt og grønt. Dermed bliver det et afgrænset sortiment, som skal leveres til kommunen, hvilket åbner for, at flere leverandører kan deltage i konkurrencen.

Det bliver samlet set en pct. dyrere at købe fødevarer, hvis man sammenligner priserne med den tidligere fødevareaftale, der udløb i september 2023.

”Højere råvarepriser og øgede produktionsomkostninger har særligt påvirket udviklingen i priserne på fødevarerne de seneste år. Derfor er det heller ikke nogen overraskelse, at prisbenchmarket samlet set viser en lille stigning i priserne på ca. en pct. i forhold til den tidligere aftale. Dette dækker over en række nuancer, hvor produktgrupper som kød, pålæg og fisk overordnet set er blevet ca. 20 pct. dyrere, mens grøntsager og kolonial er blevet ca. 10 pct. billigere. På aftalen er også et fuldt økologisk sortiment, og det er faktisk blevet næsten 2 pct. billigere end på den tidligere aftale,” siger Christian Lunding.

Klimavenlig madlavning i det offentlige kan rykke på madvanerne - også i hjemmet

Danmarks grønne tænketank CONCITO ser et stort potentiale for, at de offentlige køkkener via aftalen kan være med til at rykke forbrugsvanerne i en mere klimavenlig retning. Det fortæller programchef i CONCITO, Michael Minter:

”De offentlige køkkener kan mindske deres klimaaftryk markant og bidrage til at fremme efterspørgslen af nye plantebaserede produkter ved at servere mere klimavenlige og plantebaserede måltider. Derudover vil gode oplevelser med planterige måltider i de offentlige køkkener have en positiv afsmittende virkning på vores madvaner hjemme i husholdningerne. Derfor er det positivt med fokus på sagen samt nye værktøjer i det nye fødevareudbud. Nu er det op til kommunerne at bruge dem og fx arbejde med at sænke de offentlige måltiders klimaaftryk,” siger programchef i CONCITOs fødevareprogram, Michael Minter.

Netop derfor hjælper SKI omstillingen mod mere klimavenlige måltider på vej. Det fortæller udbudsdirektør Christian Lunding:

”Situationen kalder på, at også de offentlige køkkenerne skal bidrage til at sænke klimaaftrykket. Det kan man senest se i regeringens handlingsplan for plantebaserede fødevarer, og det kræver kompetenceudvikling. Derfor hjælper SKI omstillingen på vej ved at udbyde en række gratis kurser, hvor de køkkenfaglige medarbejdere lærer at planlægge og tilberede mere klimavenlige måltider, og hvordan de kan mindske madspild. Det gavner både klimaet og giver køkkenerne mulighed for at hente noget i budgettet”.

Kurserne bliver afholdt flere steder i landet i starten af 2024. De tilsluttede organisationer får direkte invitation fra SKI medio af november.

I alt skal 77 kommuner, to regioner og tre øvrige offentlige organisationer købe fødevarer til produktionen i de kommunale storkøkkener på aftalen.

Aftalen forventes klar til brug den 1. marts 2024.

På den nye SKI-aftale 50.90 Fødevarer er der skruet op for den grønne profil. Derfor vil de offentlige storkøkkener kunne finde flere økologiske produkter, bælgfrugter og plantebaserede varianter. Kort opsummeret har aftalen:

 • 39 nye varelinjer på bælgfrugter, hvilket er ca. dobbelt så mange som på den tidligere aftale
 • 118 varelinjer med plantebaserede produkter: plantefars, plantebaseret is, soyamælk, vegansk æggeerstatning og lignende
 • Et bredt sortiment af både økologiske og konventionelle fødevarer inden for 12 hovedproduktgrupper
 • 1.904 økologiske varelinjer, hvilket udgør ca. 34 pct. af sortimentet
 • Krav til certificeringer bl.a. MSC og ASC-certificeret fisk, dyrevelfærdsmærket, fødevarer fragtet med fly og andre informative mærker samt synliggørelse heraf i e-kataloget. Køkkenerne kan derfor tilvælge grønne varianter i indkøbssituationen
 • Krav til udregning af CO2-andel og økologi-andel på varekurven
 • Leverandøren skal kunne rådgive køkkenerne omkring minimering af madspild
 • Krav om, at palmeolie ikke må have bidraget til afskovning af primærskove, og at leverandøren skal arbejde for at implementere afskovningsfri soja
 • Forbud mod buræg og brugen af buræg i æggebaserede fødevarer
 • Skalerede miljøkrav til transport herunder en handleplan for overgang til emissionsfrie transport
 • Strenge krav til emballage.

For yderligere at understøtte mere klimavenlige og bæredygtige måltider i den offentlige sektor vil SKI i forbindelse med implementeringen af den nye fødevareaftale tilbyde en række kurser for køkkener, der skal anvende fødevareaftalen. Formålet er at klæde det køkkenfaglige personale på til at købe mere bæredygtigt ind og sørge for, at indkøbene bliver fulgt op af en mere bæredygtig adfærd i både håndtering og tilberedning. Derudover skal leverandøren også have en handlingsplan for minimering af madspild, som de kan rådgive kunderne ud fra.

Som noget nyt kan man som kunde på aftalen også få en klimarapport over det samlede CO2-aftryk for sit indkøb. Rapporten giver et overblik over, hvordan man kan arbejde med at sænke klimabelastningen. Derudover vil det være muligt at se, hvis en vare har en certificering eller et mærke.