>

Alle professionshøjskoler i Danmark har valgt at dele deres indkøbsdata for 2016-2017 med SKI, for at vi kan analysere fakturaerne og finde effektiviseringspotentialer. Jonas Klinting, der er økonomidirektør i SKI, fortæller om samarbejdet:

”Vi er glade for at have indgået et samarbejde med professionshøjskolerne om at analysere deres indkøbsdata. Jo mere data, vi har om indkøb i det offentlige, des større indsigt får vi. Med både professionshøjskolerne og kommunernes indkøbsdata kan vi begynde at se tendenser på tværs af den offentlige sektor. Det giver helt nye muligheder for at professionalisere offentligt indkøb og frigive endnu flere ressourcer til kerneopgaven,” siger Jonas Klinting.

Foruden indkøbsdata for professionshøjskolerne og kommunerne forhandler SKI i øjeblikket med Moderniseringsstyrelsen om, at også statens indkøbsfakturaer skal indgå i indkøbsdatasamarbejdet.

Professionshøjskolerne får ny indsigt

Professionshøjskolernes indkøbsdata for 2016-2017 svarer til 1,7 mio. fakturalinjer og en volumen på 4,2 mia. kr. SKI er i gang med at analysere data, og i løbet af september kan professionshøjskolerne forvente at få de første rapporter:

”Professionshøjskolerne kan allerede se hinandens data, men det, vi kan bidrage med, er at finde besparelsespotentialer og mulige effektiviseringspotentialer. Fx får professionshøjskolerne med vores analyser indsigt i, hvordan deres indkøb fordeler sig på de forskellige indkøbsområder. Og vi vil også se på, hvor stort besparelsespotentiale de har ved at samle indkøbene, så skolerne kan prioritere deres ressourcer,” fortæller Jonas Klinting.

Læs mere om det kommunale indkøbsdatasamarbejde og se, hvilke indsigter analyserne har givet her. ​