>

Siden den 1. oktober 2020, hvor SKI-aftalen 09.01 Fødevarer og engangsartikler trådte i kraft, har 168 offentlige organisationer brugt aftalen til at købe bl.a. kød, grønt, frugt, mejeri og emballage.

En af dem er TECHCOLLEGE i Aalborg. På skolen bruger de fødevarer til kantinedrift og til undervisning på bl.a. slagter- og kokkeuddannelsen.

Ifølge køkkenchef Christian Holm er det allervigtigste for skolen, at pris og kvalitet er i top, og at de kan bruge tiden på andet end fødevareindkøb:

50.90 Fødevarer: Aftalen er målrettet de kommunale storkøkkener og kan bruges af de offentlige organisationer, der er tilsluttet aftalen i tilslutningsperioden (14. september - 12. oktober 2018). Læs mere på aftalesiden.

50.91 Fødevarer (nethandel): Aftalen er målrettet småindkøb i kommunerne. Aftalen træder efter planen i kraft til september 2021. Læs mere på udbudssiden.

Christian Holm har været køkkenchef hos TECHCOLLEGE i 12 år og har også deltaget i ekspertgruppen for de seneste to udbud på fødevarer og engangsartikler.

”På et område med så mange varelinjer giver det mening for os at købe ind på SKI’s fødevareaftale. Det ville ellers være meget tidskrævende for os. Udgangspunktet for os har været, at alt det, vi har brug for, skal være på aftalen. Og det er faktisk lykkedes,” siger han og tilføjer:

”Vi går fx væk fra præfabrikater og laver alt fra bunden, og det skal sortimentet også kunne afspejle. Det oplever jeg i høj grad, det gør. Det er også positivt, at der er god mulighed for at vælge bæredygtige og økologiske alternativer.”

Netop bæredygtighed og økologi er der mulighed for at skrue op for på 09.01 Fødevarer og engangsartikler, fortæller Hanne Laumann, kundeansvarlig i SKI.

Se her, hvordan du kan udnytte det grønne potentiale på fødevareaftalen.

Tæt leverandørsamarbejde

Som ny kunde på aftalen bliver du taget i hånden af leverandøren, så du finder de fødevarer, du har brugt indtil nu – eller tilsvarende, understreger Hanne Laumann.

”At have en velfungerende fødevareaftale kræver konstant fokus fra alle sider, og heldigvis er der god hjælp at hente hos både leverandøren og hos os i SKI. Vi har løbende dialog med leverandøren for fx at holde øje med, om der er særlige varer, som bliver købt uden for aftalens sortiment til flere kunder. Dermed kan vi se, om der er behov for at opdatere aftalens sortiment, eller om de offentlige køkkener kan rådgives til at vælge tilsvarende varer.”

Det tætte samarbejde med leverandørerne oplever man også i køkkenet hos TECHCOLLEGE:

”Vi har et rigtig godt samarbejde med leverandøren både i forhold til service og levering. Samtidig har vi en god dialog med leverandøren i hverdagen og oplever også lydhørhed i forhold til vores ønsker,” siger Christian Holm.

09.01 Fødevarer og engangsartikler kan bruges af alle offentlige organisationer.

På aftalen kan du købe kød, pålæg, mejeri, grønt, frugt, brød, kager, færdigretter, kolonial, fisk, fødevareemballage og engangsartikler og du er sikret høj fødevarekvalitet og en høj grad af leveringssikkerhed.

Sortimentet rummer både konventionelle og økologiske fødevarer, og har desuden en bred vifte af sæson- og miljømærkede produkter. 09.01 Fødevarer og engangsartikler er en eneleverandøraftale og har en enkel anvendelsesprocedure.

En stor ekspertgruppe har deltaget i udarbejdelsen af aftalens bestemmelser og varesortiment, heriblandt indkøbs- og udbudsansvarlige samt køkkenfagligt personale.

Aftalen som er en eneleverandøraftale, er tildelt Dansk Cater A/S. Du skal tilslutte din organisation, før du kan benytte den. Dokumenter til tilslutning findes på aftalens side på ski.dk, eller kontakte kundeansvarlig Hanne Laumann på hla@ski.dk.

Grønne krav

Når du køber ind på 09.01 Fødevarer, har SKI allerede stillet en lang række mindstekrav til engangsartiklerne og fødevarerne i forhold til blandt andet sæson, økologi, Fairtrade og certificeret palmeolie.

Samtidig er der på aftalen fokus på at reducere madspild i produktionsledene, mindske uønskede stoffer i fødevareemballagen, forbud mod gensplejsning samt krav til brugen af genanvendt pap- og plastemballage. Det betyder, at uanset, hvad du køber ind på aftalen, vil der allerede være taget en lang række bæredygtige hensyn.

Herudover er der en række ting, din organisation kan gøre for at udnytte aftalens bæredygtighedspotentiale til fulde. 

Det kan du læse mere om på aftalesiden på ski.dk.