>

Leverandørerne til SKI’s to kommende tele- og dataaftaler er fundet. TDC A/S fortsætter efter årsskiftet som hovedleverandør på den fællesoffentlige SKI-aftale 50.48 Tele og data med koncernselskabet Nuuday, mens Telenor fortsætter som leverandør på 02.08 Tele og data.

50.48 Tele og data er en fællesoffentlig aftale, der skal dække 83 tilsluttede kommuner og 21 øvrige offentlige organisationer samt hele statens behov for telefoni og data. Aftalen 02.08 Tele og data kan frivilligt anvendes af de offentlige organisationer, der ikke er tilsluttet 50.48.

De to aftaler udgør til sammen ca. 14 pct. af det samlede offentlige telemarked og anslås at have en samlet værdi på omkring 1,8 mia. kr. i løbet af aftalernes fireårige løbetid.

Billigere mobiltelefoni og produkter til det offentlige

Til trods for et marked, hvor priskonkurrencen i forvejen er hård, bliver de kommende tele- og dataaftaler billigere. På 50.48 er der et besparelsespotentiale på 9 pct. på fastnet, mobilt bredbånd, mobiltelefoni og produkter, herunder telefoner og tilbehør, i forhold til den nuværende aftale, mens det på 02.08 er 12 pct.

På 50.48 er der således gennemsnitligt besparelser at hente for kommunerne og de øvrige tilsluttede organisationer på 20 mio. kr. årligt og 80 mio. kr. i aftalens fireårige løbetid.

Særligt på mobiltelefoni og produkter, som eksempelvis mobiltelefoner og tilbehør, er der mange besparelser at hente, mens priserne på fastnet som forventet er steget. Det skyldes, at færre offentlige organisationer anvender fastnettelefoni. Dermed er der færre kunder til at bære de udgifter og omkostninger, leverandørerne har ved levering af fastnettelefoni.

Delaftaler har skærpet konkurrencen

Signe Lynggaard Madsen understreger, at opdelingen i delaftaler har været med til at øge konkurrencen. Bl.a. har man på 50.48 inddelt aftalen i geografiske delaftaler, mens man på 02.08 har lavet en delaftale uden fastnet for at give leverandører, der ikke udbyder fastnettelefoni, mulighed for at afgive tilbud. Samlet set er de to aftaler opdelt i syv delaftaler.

”Vi har sammen med ekspertgrupperne haft fokus på at opnå yderligere effektiviseringer og via konkurrencen bl.a. fået skærpet priserne i de områder, der ikke er så kommercielt attraktive. Vi er lykkes med at få lavere priser på både danske mobilabonnementer og udlandsabonnementer. Samtidig er også priserne på smartphones og andet mobiltilbehør forbedret,” siger Signe Lynggaard Madsen.

50.48 Tele og data kommer til at bestå af fem delaftaler: en for staten, tre geografisk opdelte til kommunerne og en, der dækker internetforbindelser.

02.08 Tele og data vil bestå af to delaftaler: Delaftale 1: Fastnet- og mobiltelefoni, data samt telefoner og Delaftale 2: Mobiltelefoni, data samt telefoner.

Færre sorte telehuller til stat og kommuner

Dækningen er på den nye fællesoffentlige 50.48-aftale blevet endnu bedre. Den garanterede dækning på delaftale 1 (staten) er hævet med 0,5 pct. til 98,5 pct. af Danmarks geografi. For kommunerne og øvrige kunder (delaftale 2-4) vil der være garanteret udendørsdækning i mindst 98,5 pct. af det bebyggede areal i hver af de tilsluttede kommuner. 

Herudover har alle offentlige organisationer meldt en række lokationer ind, og på langt størstedelen af disse er der nu også garanteret indendørsdækning som følge af SKI’s udbud. I forhold til den eksisterende aftale er der samlet set endnu flere lokationer med garanteret udendørs og indendørs dækning.

”Der er tale om en kæmpe landsdækkende aftale for hele Danmark og ikke bare de store byer. Det har derfor været vigtigt for SKI og ekspertgruppen, at vi også fik sikret dækningen i yderområderne, så vi i videst muligt omfang undgår de her sorte huller,” siger Signe Lynggaard Madsen.

Dækningen er også noget, der er blevet lagt særlig vægt på i den ekspertgruppe, som har været med til at forme den nye fællesoffentlige aftale 50.48 Tele og data. Det fortalte Jesper Langkjær, indkøbschef i Fællesindkøb Midt og deltager i ekspertgruppen, da vi talte med ham i forbindelse med udformningen af udbuddet:

Læs hele interviewet med Jesper Langkjær her.

Leverandørerne på 50.48 og 02.08 er forpligtet til at levere 60 pct. demografisk 5G dækning senest den 31. december 2023 og 75 pct. dækning senest den 31. december 2025, hvilket flugter med Energistyrelsens handlingsplan for udrulningen af 5G.

Teleekspert Benjamin Salamon, Salamon&Company, der har bistået med aftalerne, fortæller:

Benjamin Salamon tilføjer:

"Samtidig giver den nye 02.08-aftale SKI’s øvrige kunder telefoni, data og mobiltelefoner til en meget attraktiv pris og skærpede aftalevilkår. Det særlige ved 02.08 er, at alle SKI’s kunder nu er sikret en let adgang til telefoni med priser og aftale, der som minimum matcher markedsniveauet for store kunder i det danske marked. Det betyder, at både de mindre selvejende institutioner og de store forsyningsselskaber kan gå direkte på aftalen og opnå kvalitet, priser og fordele, de ellers vil have svært ved at opnå."

SKI er desuden i løbende kontakt med Center for Cybersikkerhed for at sikre, at aftalernes sikkerhedskrav overholdes.

50.48 Tele og data træder i kraft den 1. januar 2022, hvor staten og 83 af de tilsluttede kommuner tiltræder aftalen. De øvrige kommuner tiltræder drypvis herefter. På aftalen kan det offentlige købe abonnementer til mobil- og fastnettelefoni, mobilt bredbånd og produkter. Under produkter kan der købes mobiltelefoner, mobilt tilbehør og mobilt modem. Aftalen kommer til at bestå af fire delaftaler med samme sortiment samt en femte delaftale med internetforbindelser.             

Aftalen er forpligtende for staten, de 83 tilsluttede kommuner samt de 21 øvrige offentlige organisationer, der har tilsluttet sig. Kommuner og øvrige offentlige organisationer har haft mulighed for at tilslutte sig aftalen forud for offentliggørelsen af udbudsmaterialet, mens staten automatisk er forpligtet af aftalen, da den indgår i Statens Indkøbsprogram.

Se her, hvilke offentlige organisationer der har været med til at forme aftalen.

Andre offentlige organisationer, der ikke er tilsluttet 50.48, kan frivilligt anvende 02.08 Tele og data, hvor Telenor er tildelt som eneleverandør. Aftalen kræver ikke forudgående tilslutning.

Aftalen træder i kraft primo oktober 2021. Sortimentet på 02.08 er stort set identisk med sortimentet på 50.48, men til det har ikke været muligt at stille krav til indendørsdækning og områdedækning ved indmeldelse af lokationer, ligesom der ikke er mulighed for at anvende standby-leverandør.

02.08 Tele og data består af to delaftaler:

  • Delaftale 1: Fastnet- og mobiltelefoni, data samt telefoner 
  • Delaftale 2: Mobiltelefoni, data samt telefoner. 

Se her, hvilke offentlige organisationer der har været med til at forme aftalen.