>

”Vores kommuner er dybt afhængige af god dækning. Vi har jo at gøre med en ydelse, som for mange jobfunktioner er en nødvendig betingelse for at kunne udføre sit arbejde.”

Sådan siger indkøbschef Jesper Langkjær fra det kommunale indkøbsfællesskab Fællesindkøb Midt, da snakken falder på, hvorfor mobildækning er så vigtig for de offentlige indkøbere. Derfor har det også været et kardinalpunkt for den ekspertgruppe, der har været med til at forme den kommende aftale på 50.48 Tele og data.

”Når vi taler mobildækning, er der jo kæmpe forskel på, om man er udkørende hjemmehjælper i indre København eller på Djursland, og derfor kan jeg også klart anbefale vores kommuner at tilslutte sig aftalen, der lægger op til en langt bedre dækning – også i yderområderne,” siger indkøbschefen, der også har været en del af ekspertgruppen.

Flere kommuner har i de senere år oplevet udfordringer med den lokale mobildækning i tyndt befolkede områder. Derfor har det også været et ankerpunkt i udformningen af aftalen at kunne lukke ”sorte huller” og øge dækningsgraden, så eksempelvis hjemmehjælperen på borgerbesøg ikke pludselig står uden mobilsignal.

For at sikre bedre dækning til kommunerne har SKI lavet en ny delaftalestruktur, der skal imødekomme udfordringen med de sorte huller, fortæller udbudskonsulent Christina June Jensen:

”Vi har valgt at dele den nuværende landsdækkende kommunale delaftale op i tre geografiske delaftaler. Ved at leverandørerne byder ind der, hvor de er stærkest, skaber vi en bedre aftale og sikrer optimal konkurrence.”

I forbindelse med tilslutning til aftalen skal alle kommuner, regioner og andre offentlige organisationer melde de lokationer ind, hvor de ønsker dækning.

”Som på den eksisterende aftale kan kunden anvende standby-leverandøren, hvis hovedleverandøren ikke kan eller vil levere dækning i et givent område eller på en af de lokationer, kunden har ønsket garanteret dækning på. Det betyder, at der er flere muligheder for god dækning,” siger Christina June Jensen.

Har du særlige udfordringer med dækningen på specifikke områder i din kommune eller region, anbefaler Christina June Jensen, at du sørger for at melde disse områder ind i det bilag med lokationer, som de offentlige organisationer skal udfylde senest den 11. december, hvor tilslutningen udløber.

Staten skal ikke tilslutte sig, da aftalen er omfattet af Statens Indkøbsprogram, men skal melde lokationer ind for hvert ministerområde senest den 8. december.

Jesper Langkjær er selv i gang med sin indstilling til kommunerne i Fællesindkøb Midt om at tilslutte sig 50.48 Tele og data.

”Vi ville ikke kunne gøre det bedre selv. Der er så mange forskellige ønsker i forhold til dækning, som fylder rigtig meget for kommunerne. Og ved, at leverandørerne kan byde ind der, hvor de er stærkest på dækning, får vi i sidste ende en bedre dækning, så vi undgår de her sorte huller. Samtidig favner sortimentet bredt, både i forhold til telefonerne og i forhold til de typer af dataabonnementer, der skal dække behovet så økonomisk fordelagtigt som muligt med indlands- og udlandstelefoni. Alt dette har SKI formået at kunne tilgodese i en samlet aftale for hele det offentlige. Jeg er derfor fuld af fortrøstning i forhold til at kunne anbefale tilslutning til aftalen,” siger Jesper Langkjær.

Læs mere om 50.48, og hvordan du tilslutter dig. Tilslutningen er åben til og med den 11. december.

Den kommende aftale 50.48 Tele og Data kommer til at ligne den eksisterende aftale. Som noget nyt medtages dele af sortimentet på SKI-aftalen 50.47 Internetforbindelser under 50.48 Tele og data. Det betyder, at aftalen udvides med en delaftale for internetforbindelser (kablet). MPLS-forbindelser bliver en del af 50.46 Datakommunikation/WAN.

50.48 Tele og data er der et generelt udendørs dækningskrav på 98,5 pct. af Danmarks geografi for delaftale 1 Tele og data (Staten). Dækningsgraden hæves dermed med 0,5 på den statslige delaftale. For delaftale 2-4 Tele og data (Kommuner, regioner og øvrige kunder) er der et generelt udendørs dækningskrav på 98,5 pct. af det bebyggede areal i hver af de tilsluttede Kommuner. På alle 4 delaftaler stilles der også særskilt krav til områdedækning samt indendørs- og udendørs lokationsdækning.

Alle offentlige organisationer kan melde lokationer ind for indendørs og udendørs lokationsdækning og angive et koordinat for områdedækning. Hver kunde (for staten hvert ministerområde) har mulighed for at prioritere 10 af de indmeldte lokationer, hvor der ønskes garanteret indendørsdækning.

Aftalen opdeles i fem delaftaler:

• Delaftale 1: Tele og data, Staten
• Delaftale 2: Tele og data, Nordjylland og Midtjylland
• Delaftale 3: Tele og data, Syddanmark og Sjælland
• Delaftale 4: Tele og data, Hovedstaden
• Delaftale 5: Internetforbindelser (kablet)

Forventet ikrafttrædelse er den 1. januar 2022. Du kan læse mere om den kommende aftale her.