>

Når det offentlige fremover skal købe konsulentydelser til fx effektivisering af forretningsprocesser eller opgørelse af CO2-aftryk, stiller SKI både en rammeaftale med direkte tildeling og et dynamisk indkøbssystem til rådighed.

SKI genudbyder netop nu 17.11 Managementsupport, hvor kunderne handler direkte hos den leverandør, der bedst kan løse opgaven ud fra de kompetencer, metoder, værktøjer og sektorindsigt, som virksomheden har budt ind med på rammeaftalen.

17.13 Managementkonsulentydelser vil derimod blive genudbudt som et dynamisk indkøbssystem, der skal supplere rammeaftalen og gøre det nemmere at finde den rette leverandør til større konsulentopgaver, hvor man ønsker et helt løsningskøb.

Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI, uddyber:

”Rammeaftalen er god til indkøb af enkeltydelser, mens det dynamiske indkøbssystem egner sig bedre til løsningskøb. En af fordelene ved at udbyde 17.13 Managementkonsulentydelser som et dynamisk indkøbssystem er, at det giver mulighed for at optage et ubegrænset antal virksomheder - også løbende i aftalens levetid. Virksomhederne skal først byde, når kunderne har konkrete bestillinger inden for systemets ydelsesområder.”

Ifølge planen skal 17.11 Managementsupport træde i kraft i februar 2024. Udbudsmaterialet er netop offentliggjort, og da SKI gennemfører udbuddet som et begrænset udbud, kan interesserede tilbudsgivere nu ansøge om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på aftalen. Ved udvælgelsen i prækvalifikationen bliver virksomhederne vurderet ud fra deres erfaringer i form af referencer.

Christian Lunding forklarer:

”Vores mål er at sikre, at de offentlige kunder kan hente managementsupport hos konsulenter, der forstår og kan imødekomme behovet i de offentlige organisationer. Derfor prækvalificeres virksomheder baseret på deres erfaringer og referencer. Og i de tilfælde, hvor der er behov for andre løsninger end dem, der tilbydes på 17.11 Managementsupport, kan 17.13 Managementkonsulentydelser anvendes.”

SKI håber at prækvalificere 14 virksomheder på hver af de seks delaftaler. De prækvalificerede virksomheder kan herefter afgive tilbud, og op til ti leverandører vil få plads på hver delaftale.

Som noget nyt kan kunder på 17.11 Managementsupport på ”delaftale 6 Grønne ydelser” hente konsulentydelser inden for klima og miljø til brug i den grønne omstilling i den offentlige sektor. Det kan fx dreje sig om overgang til cirkulær økonomi, udvikling af CO2-regnskaber eller rådgivning til at håndtere kommende ESG-krav og lovgivning.

Også i forbindelse med det grønne supplerer de to managementaftaler hinanden godt. Da der hele tiden sker markedsændringer i forhold til opgaver og projekter med grønt fokus, kan det være svært præcist at definere, hvilke behov, der ligger ude i fremtiden. På rammeaftalen finder kunderne et mere fast sortiment med prædefinerede ydelser, mens der i det dynamiske indkøbssystem er plads til de ydelser, der ikke nødvendigvis er kendte endnu.

Der er arbejdet for at gøre genudbuddet af 17.11 Managementsupport grønnere end den nuværende aftale. Derfor skal leverandørerne både have en handleplan for cirkularitet af deres IT-udstyr og en handleplan for at reducere deres transportemission. Samtidig får kunderne forskellige grønne muligheder, fx at afholde online møder og frabede sig merchandise og print.

Både offentlige kunder og den private konsulentbranche har givet deres input til den kommende 17.11 Managementsupport. Der vil ligeledes blive indhentet erfaringer og input med henblik på at øge brugervenligheden og i det hele taget optimere anvendelsen af den kommende 17.13 Managementkonsulentydelser. Ikke mindst vil der være fokus på kunderejsen på tværs af de to aftaler, som frit kan anvendes af hele den offentlige sektor.

”Efter planen skal 17.13 Managementkonsulentydelser træde i kraft til september 2024. Vi starter derfor allerede nu forarbejdet, så vi kan få udviklet en god, digital understøttelse af kunderejsen i det dynamiske indkøbssystem”, fortæller Christian Lunding.

Vil du vide mere om den kommende 17.13 Managementkonsulentydelser, kan du gå ind på udbudssiden og tilmelde dig fremtidige statusopdateringer.

Fristen for at ansøge om at blive prækvalificeret på 17.11 Managementsupport er den 12. juni 2023 kl. 13.00. Du kan læse mere om aftale 17.11 Managementsupport på ski.dk. Her vil du også kunne finde link til udbudsmaterialet i udbudssystemet ETHICS.