>

Efter en omfattende kvalitetstest er 15 leverandører til SKI’s nye aftale om genbrugshjælpemidler fundet. På hver af aftalens 15 delaftaler er der op til tre leverandører, og flere leverandører har vundet pladser på forskellige delaftaler. På den nye aftale er kvaliteten på samme høje niveau, som brugere og det faglige personale kender i dag, mens prisen er ca. 20 pct. lavere. Det har krævet en tæt involvering af de kommunale behandlere, branchen og brugerne at nå hertil, understreger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI:

”Kommunale ergoterapeuter, visitatorer, fysioterapeuter og udbudskonsulenter har været med hele vejen, og det er deres fortjeneste, at vi har fået så flot et resultat. De har været med til at forme aftalen, og de har kvalitetstestet alle hovedprodukter. Brugere og handicaporganisationer er blevet inddraget løbende, brugerne har også deltaget i kvalitetstest, og branchen har været med på råd. Med aftalen har vi vist, at man godt kan vægte kvaliteten højt og samtidig finde besparelser, når man samler gode kræfter og står sammen på tværs af kommunegrænser. Jeg vil gerne byde velkommen til de 15 nye SKI-leverandører. Vi ser frem til et godt samarbejde.”

Se listen over leverandørerne her.​

Brugere og behandlere sikrer kvaliteten

I alt har 30 fagpersoner fra kommunerne i januar og februar været med til at kvalitetsteste genbrugshjælpemidlerne. En af dem er Rikke Hedemand, fysioterapeut i specialrådgivningen i Københavns Kommune:

”Det giver rigtig god mening at kvalitetsteste genbrugshjælpemidler. For man finder altså ud af ting, som man på ingen måder ville kunne læse sig til i tekst og billeder. Derfor er det meget vigtigt.”

Mette Birk, ergoterapeut i Frederikshavn Kommune, er enig:

”Det er alfa omega, at vi kvalitetstester standardhjælpemidlerne, så vi får så kvalitetsbevidst et produkt som muligt, der kan dække den bredeste målgruppe. Når vi samler de forskellige fagligheder på tværs af kommunerne i en kvalitetstest, giver det de bedste forudsætninger for at få valgt de rigtige produkter.”

Flere brugere har desuden været med til at sikre kvaliteten af hjælpemidlerne. De har overværet testene, kommenteret og stået til rådighed for spørgsmål. Lone Andersen er født spastiker og sidder som suppleant i handicaprådet i Gladsaxe Kommune. Hun var med til kvalitetstestene af toilet- og badestole samt senge og madrasser.

”Det er rigtig godt, at os, der bruger hjælpemidlerne til dagligt, også bliver taget med på råd. Når jeg som bruger ser produkterne, så ser jeg nogle gange noget andet end behandlerne. Fx er noget af det vigtigste for mig, at hjælpemidlerne er stabile. Og så gør det jo heller ikke noget, at de er lidt pæne, nu når de skal stå i vores hjem,” siger Lone Andersen og fortsætter:

”Jeg synes helt generelt, det er godt, at vi kan genbruge hjælpemidler. Jeg har selv en seng lige nu, der har været brugt før, men madrassen er blevet skiftet, og den er så god som ny.”

Fælles indkøbskræfter sikrer lavere priser

Det er over to år siden, KL og de kommunale repræsentanter, der udgør styregruppen for de forpligtende aftaler, besluttede, at SKI skulle udbyde en fælleskommunal aftale om genbrugshjælpemidler. For ligesom på så mange andre indkøbsområder viste fakturadata, at der var stor forskel på prisen for nøjagtigt de samme standardhjælpemidler på tværs af kommunegrænser. Opdraget til SKI var derfor at lave en indkøbsaftale med genbrugshjælpemidler af høj kvalitet, men til en bedre pris.

”Da vi gik i gang med dette udbud, troede vi på, at der var besparelser at hente på de kvalitetsprodukter, kommunerne allerede bruger i dag. Vores forventninger har vist sig at holde stik. Ud fra vores beregninger vil de 70 kommuner og den ene statslige organisation, der har tilsluttet sig aftalen, til sammen kunne spare knap 13 mio. kr. årligt. Det svarer til 52 mio. kr. i aftalens 4-årige løbetid,” fortæller Christian Lunding.

SKI’s prisbenchmark viser, at de 70 tilsluttede kommuner på aftalen kan spare op mod 20 pct. på deres indkøb af genbrugshjælpemidler i de fem hovedproduktgrupper, aftalen omfatter. SKI har benchmarket de tilbudte priser på aftalen op mod de fakturerede priser og kommunernes reelle forbrug af de samme produkter i 2017 og 2018. De fakturerede priser og kommunernes forbrug kommer fra indkøbsdatasamarbejdet, som 92 kommuner deltager i.

Læs mere om 50.98 Genbrugshjælpemidler her.

50.98 Genbrugshjælpemidler forventes at træde i kraft den 6. juni 2020.

Den nuværende situation med coronavirus kan dog få betydning for tidsplanen. Det kan fx være, der er behov for længere tid til implementering hos både leverandører og de organisationer, der er tilsluttet aftalen. SKI tager højde for situationen og orienterer kunder og leverandører i takt med, at situationen udvikler sig.

På delaftale 10: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 4 er det i forbindelse med kvalitetsafprøvningen blevet klart, at der er behov for at foretage væsentlige ændringer i kravspecifikationen for at sikre, at de tilbudte produkter fuldt ud imødekommer de behov personer med risiko for tryksår i kategori 4 har. De kommunale fagpersoner har bidraget til denne vurdering.

Derfor har SKI valgt at udbyde delaftalen på ny. I den forbindelse vil kravspecifikationen blive ændret for at sikre, at produkterne fuldt ud lever op til borgernes behov.

Konkret vil delaftale 10 blive udbudt sammen med det kommende udbud af bl.a. kørestole, puder og hjælpemidler til stillingsskift. Vi forventer, at det vil blive udbudt i Q1 2021. Læs mere om 50.99 Genbrugshjælpemidler (pulje 2) her.