>

Da økonomichef John D. Møller og hans kolleger i LD Fonde i starten af året skulle tegne en ny revisionsaftale, valgte de at gøre det gennem et miniudbud på SKI’s frivillige aftale 17.01 Revisionsydelser.

Her er det nemlig muligt at lave en aftale med en revisor for op til syv år af gangen. Det ser John D. Møller som en af de store fordele:

”Det tager lang tid at gennemføre et udbud, og vi laver forholdsvis mange af dem hos os. Derfor er det helt klart en fordel, at vi har kunnet tegne en kontrakt for de næste syv år. Revision er mere end bare at afstemme et budget. Det er i højere grad en rådgiver og sparringspartner for os, og det er et forhold man opbygger med gensidig tillid som et meget vigtigt element. Derfor synes jeg, at det giver rigtig god mening med en flerårig kontrakt på netop dette område.”

Muligheden for en flerårig aftale sætter de også pris på i Odsherred kommune. 

Forud for udbuddet oplistede John D. Møller og hans kolleger fordele og ulemper ved at finde deres næste revisor på en SKI-aftale. Her blev det klart for dem, at de kunne spare både tid, skrivearbejde – og formentlig også penge, ved at bruge aftalen:

”For os har der været tre store plusser ved at bruge aftalen. For det første har vi gennemført miniudbuddet meget hurtigere, end vi havde turdet håbe på. Vi har holdt os inden for et halvt år fra vi gik i gang og til kontrakten var underskrevet. Derudover har vi kunnet springe en del skrivearbejde over, da en stor del af materialet ligger tilgængeligt på ski.dk. Det gør det noget nemmere at gå til, at der er et skelet at bygge på, end hvis vi skulle starte i øverste venstre hjørne på en blank A4-side. Og så regner vi også med, at vi har reduceret omkostningerne ret så betragteligt, da vi næsten ikke har haft brug for at hente konsulenter og juridisk rådgivning ude i byen.”

Gør dit forarbejde og søg rådgivning

Når LD Fonde ser tilbage på processen, har det været et meget tilfredsstillende forløb med et godt resultat. Én ting ville de have gjort anderledes i dag, fortæller John D. Møller:

”Hvis jeg skal give et godt råd videre, så tror jeg, at vi skulle have taget en indledende dialog med leverandørerne, før vi endeligt formulerede vores opgave. Når udbuddet først er i gang, er det for sent.”

Alligevel er han meget tilfreds med det materiale, LD Fonde modtog fra de bydende leverandører. Kvaliteten var høj og leverandørfeltet kompetent:

”Det kan godt betale sig at være grundig og præcis i din opgaveformulering. Det giver i sidste ende bedre bud fra leverandørerne.”

Du kan læse mere om aftalen her. 

Aftalen består af ni overordnede ydelsesområder:

  1. Lovpligtig revision
  2. Intern revision
  3. Udvidet forvaltningsrevision
  4. Tilskuds- og projektregnskaber
  5. Udvidet IT sikkerhedsrevision
  6. Generel økonomisk rådgivning
  7. Skat
  8. Moms og afgifter
  9. Administrative serviceydelser

Aftalen kan benyttes af alle offentlige organisationer.

Aftalen giver mulighed for at indgå leveringsaftaler med op til syv års varighed.

Er din kontrakt på under 500.000 kr. kan du lave en direkte tildeling ud fra kaskademodellen.

Er din kontrakt på over 500.000 kr. skal du gennemføre miniudbud. Her laver du en fornyet konkurrence blandt aftalens leverandører, hvor du evaluerer dem ud fra kriteriet ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.