>

Det kan godt svare sig at kigge på sit samlede forbrug af revisorer og genudsætte konkurrencen. Det erfarer Debbie Sørensen. Hun er indkøbskonsulent i Odsherred Kommune, og sidste år gik hun i miniudbud på SKI’s revisionsaftale, 17.01.

Debbie Sørensen valgte at lægge den årlige lovpligtige revision sammen med alt det andet, Odsherred Kommune bruger på revisorer på et år, fx projektregnskaber, revisorerklæringer og udvidet forvaltningsrevision. Det har resulteret i kontante fordele for kommunen.

”Vi har fået nogle rigtig gode priser. Vi sparer næsten 50 pct. af, hvad vi betalte før for den lovpligtige revision. Vi har samlet det hele og ganget med op til syv – vi har nemlig udnyttet muligheden for at lave en syvårig aftale. Det har givet os den store besparelse,” siger Debbie Sørensen.

Da Debbie Sørensen for et års tid siden gennemførte miniudbuddet på 17.01, kortlagde hun, hvad kommunen faktisk brugte på revisorer på et år. Her gik det op for hende, at den lovpligtige revision kun var en lille del af det samlede forbrug. Selvom det er småbeløb, fylder revisorerklæringer og projektregnskaber nemlig meget. Også for hendes fagkollegaer rundt om i kommunen:

”Før vi indgik den syvårige aftale, skulle vores decentrale institutioner selv sørge for, at små revisionsopgaver på fx 10.000 kr. blev bestilt på efter markedsmæssige forhold – bl.a. ved at indhente to tilbud. Nu har vi én aftale, og de skal derfor bare sende én mail for at få opgaven løst – det sparer dem en masse tid, de kan bruge på deres kerneopgave” siger Debbie Sørensen. Hun tilføjer:

”I indkøbsafdelingen slipper vi også selv for at tænke på revision de næste mange år. Selvom det tager lidt tid at lave et miniudbud, fik vi via SKI fat i nogle andre kommuner, der havde prøvet det. Det var en stor hjælp.”

Flerårig aftale skaber tryghed i organisationen

SKI’s revisionsaftale trådte i kraft i 2014, og som noget nyt var netop muligheden for at indgå en syvårig revisionsaftale, der dækker alle revisionsbehov i perioden. Tinna Krogh-Andersen er kundekonsulent i SKI og har hjulpet flere kommuner med at bruge aftalen:

”Flere af de kommuner, jeg talte med, efterspurgte muligheden for at indgå en revisionsaftale, der løber over en årrække, fordi det giver en vis tryghed i organisationen, når man kender revisorerne og den måde, de afrapporterer på. Da revisionsaftalen skulle genudbydes i 2014, fik vi derfor indarbejdet muligheden for at indgå en syvårig aftale gennem miniudbud,” siger Tinna Krogh-Andersen.

Den mulighed sætter de pris på i Odsherred Kommune.

”Det er en stor opgave for en kommune at skifte revisor, så det betyder meget at kunne indgå en syvårig aftale. Udover at det har sparet os tid og penge, har vi oplevet, at det giver tryghed og stabilitet i organisationen,” afslutter Debbie Sørensen. ​​​

På aftalen kan du købe revisionsydelser inden for 10 overordnede områder:

  1. Lovpligtig revision
  2. Intern revision
  3. Udvidet forvaltningsrevision
  4. Tilskuds- og projektregnskaber
  5. Udvidet IT sikkerhedsrevision
  6. Generel økonomisk rådgivning
  7. Skat
  8. Moms og afgifter
  9. Administrative serviceydelser
  10. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og politiet og anklagemyndigheden (SØIK)

Aftalen er frivillig og kan bruges af alle SKI’s kunder.

Aftalen giver mulighed for at indgå leveringsaftaler med op til syv års varighed.

Er din kontrakt på under 500.000 kr. kan du lave en direkte tildeling ud fra kaskademodellen.

Er din kontrakt på over 500.000 kr. skal du gennemføre miniudbud. Her laver du en fornyet konkurrence blandt aftalens leverandører, hvor du evaluerer dem ud fra kriteriet ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Læs mere om aftalen her.

Aftalen udløber den 31. maj 2018, og SKI er i gang med et genudbud, som forventes at træde i kraft den 1. juni 2018.

Læs mere om den kommende aftale her.