>

I juni 2020 trådte den første SKI-aftale på genbrugshjælpemidler i kraft. Frederikshavn Kommune var en af de 70 kommuner, der valgte at tilslutte sig. Mette Birk Christensen er faglig koordinator i Hjælpemiddelenheden i Frederikshavn Kommune, og hun var med til at træffe beslutningen:

”Vi var da lidt nervøse for at lægge opgaven hos SKI og ikke selv skulle være ’hands on’ i udbudsprocessen. Men vi er rigtig tilfredse med resultatet. Vi har endnu ikke oplevet, at vores behov ikke kunne dækkes af produkterne på aftalen. Samtidig har vi fået meget lavere priser, end vi selv har kunnet opnå,” siger Mette Birk Christensen, der oprindeligt er uddannet ergoterapeut og var en af de 30 fagpersoner, der sammen med brugerrepræsentanter var med til at kvalitetsteste alle de tilbudte hjælpemidler på 50.98 Genbrugshjælpemidler for to år siden.

Læs også: Ny aftale om genbrugshjælpemidler sikrer samme høje kvalitet til bedre priser

50.98 Genbrugshjælpemidler består af 15 delaftaler med rollatorer, el-scootere, senge, madrasser og toilet/bade-hjælpemidler. Alle hjælpemidlerne er blevet kvalitetsevalueret af fagpersoner fra kommunerne som fx ergoterapeuter, depotmedarbejdere og visitatorer, og brugerrepræsentanter har også været en del af evalueringen.

Aftalen trådte i kraft i juni 2020, og der er 15 leverandører på aftalen. I alt er 70 kommuner tilsluttet aftalen, som de skal bruge til at købe hjælpemidler inden for de pågældende kategorier.

Læs mere om aftalen her.

På SKI-aftalen på genbrugshjælpemidler er der mulighed for at tilkøbe rådgivning og undervisning i, hvordan man anvender hjælpemidlerne korrekt. Det benyttede Frederikshavn Kommune sig af, og det var med til at sikre, at aftalen kom godt fra start. Frederikshavn Kommune har da også kun oplevet tilfredse borgere og medarbejdere siden de implementerede SKI-aftalen: 

”Der findes rigtig mange forskellige behov hos borgere, og derfor findes der også mange forskellige hjælpemidler. De skal håndteres af mange forskellige plejere og behandlere, som skal være trygge ved at anvende dem. Vi valgte derfor at tilkøbe undervisning i de hjælpemidler, der var nye for os,” siger Mette Birk Christensen.  

Siden 2013 havde Frederikshavn Kommune gennemført sine egne udbud af genbrugshjælpemidler. Med SKI-aftalen har kommunen fået frigivet tid og ressourcer til andre opgaver:

”Det er en større arbejdsproces at udarbejde sine egne aftaler for en lille organisation som vores. Efter vi er kommet på SKI-aftalen, har vi lagt flere arbejdsopgaver fra os og sparet en masse tid både på selve udbudsprocessen og på kontrol med leverandørerne,” siger Mette Birk Christensen.

Derfor har Frederikshavn Kommune også tilsluttet sig alle 12 delaftaler på den anden pulje af genbrugshjælpemidler, som SKI udbyder, og som efter planen skal træde i kraft i sommeren 2022.

”Vi ser frem til, at en endnu større del af vores hjælpemiddelindkøb kan blive dækket af SKI. Det er rigtig positivt, at kvaliteten denne gang vægter højere end prisen på alle delaftaler, så vi sikrer aftaler på nogle gode hjælpemidler igen,” afslutter Mette Birk Christensen.

I sommeren 2022 træder en ny genbrugshjælpemiddelaftale i kraft. Den består af 12 delaftaler og omfatter manuelle kørestole, siddepuder, skummadrasser i kategori 4 og glide- og vendehjælpemidler. Lige nu kvalitetsevalueres de tilbudte hjælpemidler. SKI forventer at finde vinderne af udbudskonkurrencen i marts 2022.

Læs mere om den kommende aftale.