>

Der har tidligere været rejst kritik af, at markedet for digitale læremidler var for domineret af de største forlag. Det var en af grundene til, at SKI i 2018 introducerede et dynamisk indkøbssystem for digitale læremidler til brug i landets folkeskoler. Systemet giver plads til, at både store og små forlag og læremiddelproducenter løbende kan optages og udbyde deres produkter. I dag er der således 31 udbydere på 02.40, og flere kan komme til.  

Det er op til den enkelte kommune, hvordan indkøbet af digitale læremidler på 02.40 Digitale læremidler forgår, og dermed hvor stor indflydelse lærerne og andre fagpersoner har på indkøbet af læremidler. Nogle steder foregår indkøbene centralt i forvaltningen, andre steder decentralt på de enkelte skoler. I Greve har man valgt fortsat at indkøbe læremidler centralt, men bruge 02.40 Digitale læremidler som løftestang til at øge lærerens indflydelse og metodefrihed.

Kravene stilles af lærere – ikke af indkøbere

Greve Kommune har siden august gjort brug af SKI’s dynamiske indkøbssystem 02.40 Digitale læremidler. Og selvom indkøbene i det dynamiske indkøbssystem foregår centralt, har det hverken forringet metodefriheden eller involveringen blandt lærerne – tværtimod.

Inden overgangen til det dynamiske indkøbssystem foregik indkøb af digitale læremidler også centralt, fortæller Rune Dziadecki Gråbæk, der er udviklingskonsulent hos Greve Kommune.

Det er altså lærere og fagpersoner på kommunens ti folkeskoler, der er med til at formulere kravspecifikationerne, lave brugertest og give point, når der skal købes digitale læremidler.

Udbud i puljer øger kvaliteten af læremidlerne

En undersøgelse fra Clio fra 2020 viser, at jo større indflydelse lærerne har på indkøb af digitale læremidler, jo mere bliver de brugt i undervisningen. Samtidig viser en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet, at mere end hver tredje lærer mener, at de i mindre grad eller slet ikke har indflydelse på indkøbet af digitale læremidler, mens en ud af fire utilfredse med det.

Line Vahlgren Thranov er faglig leder for 6.-9. klasse på Mosedeskolen i Greve og har sammen med blandt andre lærere og vejledere været med til at stille kravene til de digitale læremidler, skolerne skulle indkøbe. 

Hos Greve Kommune har man udbudt de digitale læremidler gennem 02.40 i puljer, fx dansk og matematik for sig. Det var op til skolerne at definere, hvor mange udbud der skulle være.

”Vi kan jo godt se, at der er kvalitetsforskel. Nogle forlag er rigtig gode til det ene og nogle til det andet. Derfor giver det ikke mening med én totalleverandør for os. Når man kan udbyde de digitale læremidler i puljer, giver det en langt større metodefrihed og mulighed for involvering af lærere og fagpersoner. Samtidig fungerer det godt, at kommunen ikke bare køber ind for os, for det giver langt mere værdi, når fagpersonerne er med til at definere, hvad indholdet skal være, og hvad der skal vægtes højest,” siger Line Vahlgren Thranov.

SKI-aftalen 02.40 Digitale læremidler er en aftale, der frit kan benyttes af hele den offentlige sektor. Den dækker didaktiske digitale læremidler, som er værktøjer, der benyttes i undervisningen i grundskolen. På aftalen køber du ind via et dynamisk indkøbssystem. I det dynamiske indkøbssystem kan du selv kravspecificere dig til lige netop det digitale læremiddel, der opfylder behovet i din organisation. Du kan læse mere om aftalen her.

På et marked, der hele tiden udvikler sig, sikrer det dynamiske indkøbssystem, at nye leverandører løbende kan blive optaget i systemet uden nogen begrænsning i deres sortiment. Dermed adskiller systemet sig fra de traditionelle rammeaftaler, der typisk løber i fire år med faste leverandører.

Læs også om erfaringer fra Aahus Kommune.