>

Den første juni i år trådte den nye SKI-aftale på revistionsydelser i kraft. Ligesom den tidligere aftale på området giver den mulighed for at købe lovpligtig revision og andre ydelser, som enten ligger i naturlig forlængelse af den lovpligtige revision, eller hvor revisoren kan tilbyde særlige kompetencer. Med 17.01 Revisionsydelser får alle offentlige organisationer – store som små - mulighed for at indgå leveringsaftaler med helt op til syv års varighed. Det har været et stort ønske blandt SKI’s kunder.

Peter Oppenlænder Madsen, der er kontraktansvarlig i SKI, har hjulpet flere kunder i gang med aftalen:

”Flere af de kunder, jeg har talt med, er meget begejstrede for muligheden for at indgå en revisoraftale, der løber over flere år. Det er nemlig en stor opgave for en organisation at skifte revisor, så med en 7-årig aftale slipper indkøbsafdelingen for at tænke på revision de næste mange år. Derudover giver det tryghed og stabilitet i organisationen, når kunderne kender deres revisor,” siger Peter Oppenlænder Madsen og tilføjer:

”Det tager lidt tid at lave et miniudbud, så SKI står til rådighed og kan hjælpe med at rådgive i brugen af miniudbudskittet, evalueringsværktøjet og eventuelle andre spørgsmål. Vi kan også sætte kunder i forbindelse med andre organisationer, som har prøvet det samme - det kan være til stor hjælp.”

Odsherred Kommune er tilfredse med 17.01 Revisionsydelser

I Odsherred Kommune behøver man ikke at tænke over, at den årlige revision står for døren. Her har de nemlig indgået en revisionsaftale på syv år. Det har reduceret deres udgifter med ca. 50 pct. samt sparet en masse tid i kommunens fagcentre. Læs her, hvordan det hænger sammen.

Hvem kan bruge rammeaftalen

Aftalen kan bruges af offentlige myndigheder, institutioner og organisationer, heriblandt kommuner, regioner, forsyningsvirksomheder, boligselskaber, selvejende institutioner og staten.

Du kan læse mere om 17.01 Revisionsydelser her.

Aftalen består af ni overordnede ydelsesområder, hvor der tilbydes følgende:

 1. Lovpligtig revision
 2. Intern revision
 3. Udvidet forvaltningsrevision
 4. Tilskuds- og projektregnskaber
 5. Udvidet IT sikkerhedsrevision
 6. Generel økonomisk rådgivning
 7. Skat
 8. Moms og afgifter
 9. Administrative serviceydelser

Leverandører på aftalen

Der er findes fem leverandører på aftalen – her nævnt i alfabetisk rækkefølge:

 1. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 2. Beierholm P/S
 3. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 4. Ernst & Young P/S godkendt revisionspartnerselskab
 5. KPMG P/S