>

Debatindlæg af Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør i SKI, bragt i Altinget den 17. maj 2021.

Alle taler om, at der skal købes grønt ind. Ingen er efterhånden i tvivl om, at indkøb er en vigtig brik, hvis vi skal nå klimamålene frem mod 2030.

Og der er allerede nu gode muligheder for at købe grønt og bæredygtigt ind. På de fællesoffentlige indkøbsaftaler stiller SKI fx en række specifikke grønne krav til produkterne, fra krav om miljømærker, kemi, energieffektivitet til krav om genanvendt og genanvendelige plastformer. For blot at nævne nogle få.
Alligevel ser vi, at de grønne varer ikke altid havner i indkøbskurven, og de konventionelle varer vælges i stedet. Hvor hopper kæden af?

Selvfølgelig spiller priserne rolle. Her har både den offentlige efterspørgsel og markederne et fælles ansvar. For mig at se kræver den grønne omstilling – og al forandring – ledelsesfokus, prioritering (også økonomisk), et tydeligt “why” og nemhed. På den måde bliver det grønne en naturlig del af indkøbs-DNA’et ligesom kvalitet og effektive priser.

Hvis vi ser bort fra prisen, er den vigtigste løftestang til et grønnere indkøb, som jeg ser det, at det skal være nemt og ligetil at vælge grønt.

Hvorfor er nemhed så centralt?

Størstedelen af alle offentlige indkøb foretages decentralt i de tusindvis af offentlige institutioner, i børnehaver, på skoler i styrelser og plejehjem. Men for pædagoger, sagsbehandlere og lærere er indkøb naturligvis kun en biting. Hvordan kan de vide, hvilke ringbind der er lavet af genbrugsplast? Eller hvilken printer der bruger mindst strøm og blæk?

Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at gøre det let og ligetil at træffe det grønne valg for de mange offentligt ansatte, der i deres daglige arbejde køber ind ved siden af deres kerneopgaver.

Mærkninger gør det grønne valg synligt

Fra privatfronten kender vi alle Ø-mærket på fødevarer og Svanemærket på hudpleje- og rengøringsprodukter. Mærkerne er nemme at afkode, og selvom vi måske ikke ved præcist, hvilke kriterier der ligger bag, ved vi, at produkterne repræsenterer et grønnere valg.

På samme måde kan man i det offentlige indkøb navigere efter miljømærkerne, når man køber ind. Miljømærkning Danmark, der står for Danmarks to officielle miljømærker Blomsten og Svanen, arbejder hele tiden på at udvikle nye kriterier og udbrede miljømærkerne til nye områder. Miljømærkning Danmark er derfor en tæt og uundværlig samarbejdspartner for SKI i tilblivelsen af vores aftaler.

For at gøre det let at købe grønt ind har vi på SKI’s aftaler gjort det muligt at skræddersy produktlisten i sit indkøbssystem, så det fx kun medtager miljømærkede produkter. Det betyder, at den enkelte medarbejder ikke skal tage stilling til, hvad der er grønt, men trygt kan købe ind fra den grønne hylde.

Det er dog langt fra alle grønne varer, som er miljømærkede. Det kan fx skyldes, at der er områder, der ikke er udviklet miljømærkekriterier på, ligesom der er mange grønne produkter, der ikke er certificerede, men som lever fuldt op til kravene.

Alt sammen grønne produkter, der bare ikke er miljømærkede... endnu, selvom jeg er sikker på, at det er den vej markederne går.

Men indtil da betyder det, at den grønne hylde, som den er i dag, er mindre, end den behøver at være.

To nye SKI-mærker vil gøre det lettere at købe grønt

Derfor lancerer og implementerer SKI i den kommende tid og i tæt samarbejde med leverandørerne to interne grønne SKI-mærker som et supplement til miljømærkerne. SKI-mærkerne synliggør de andre grønne varer på SKI’s aftaler, så vi udvider den grønne hylde i praksis.

Det første mærke “.... eller tilsvarende” synliggør de produkter, der lever op til kriterierne bag de klassiske miljømærker (uden at have licensen). Mærket omfatter således de produkter, der lever op til samme krav, som de miljømærkede produkter, men som ikke har ansøgt om et mærke.

Det andet mærke ”Bæredygtig” synliggør genbrug eller produkter med genanvendte materialer eller lav TCO. Eksempelvis brugte møbler, produkter produceret af genanvendt plast eller andre materialer og udvalgt på baggrund af en TCO-beregning.

Læs mere om de nye interne SKI-mærker her.

Fælles for produkterne med de to grønne SKI-mærker er, at det er produkter, som man i dag ikke kan identificere som grønne i de e-handelssystemer, som det offentlige køber ind fra, medmindre man fx nærlæser kravspecifikationer og rammerecepturer.

Vi tror på, at de nye SKI-mærker kan gøre en forskel og udgøre et godt supplement til de klassiske miljømærker. De udvider den grønne hylde og gør det lettere at træffe det grønne valg for de offentlige institutioner.

Initiativet står selvfølgelig ikke alene. Fra SKI’s side skal vi fortsat udvikle grønne rammeaftaler, vi skal bruge vores købekraft bevidst og være proaktive i forhold til producenter og markeder. I det offentlige skal vi have et klart ledelsesfokus og viljen til at prioritere det grønne. Men ved at zoome ind på den faktiske indkøbsadfærd og gøre det lettere at vælge grønt får vi udnyttet potentialet meget bedre. Og når vi øger efterspørgslen efter det grønne, trækker vi i samme retning – mod et større grønnere udbud til konkurrencedygtige priser.