>

Udbudsloven rummer flere muligheder for at stille sociale, etiske og miljømæssige krav. Hvis du foretager en simpel søgning i direktivet, loven eller lovbemærkningerne, vil du se, at der er forskellige muligheder for at indtænkte grønne og sociale hensyn i dit udbud.

På JUC Udbudskonference i november gav Thomas Impgaard Sørensen, senioradvokat hos Kammeradvokaten, og Katrine Pape Huldahl, udbudsjurist og CSR-ansvarlig i SKI, bl.a. en liste over nogle af de muligheder, udbudsloven giver. Den får du her.

Her kan du læse hele artiklen om, hvordan du tilrettelægger en bæredygtig indkøbsproces – hele vejen fra de første strøtanker til implementering, opfølgning og kontrol.

  1. Udbudslovens udelukkelsesgrunde giver mulighed for at afskære leverandører fra at deltage i udbud, hvis de under visse forudsætninger har krænket både etiske, sociale og miljømæssige hensyn.

  2. Reserverede kontrakter i udbudslovens §§ 54 og 190 giver ordregiver mulighed for at reservere kontrakter til virksomheder, der drives med det formål at fremme særligt sociale, miljø- eller sundhedsmæssige og/eller samfundsgavnlige formål. § 190 gælder dog kun for det såkaldte light-regime.

  3. Mindstekrav er særligt egnede til at stille ambitiøse krav til fx bæredygtighed i dit udbud. Det kan være i form af reduktion af kemiske indholdsstoffer, forbud mod særligt skadelige eller allergifremkaldende stoffer, krav om tilbagetagning af udtjente produkter og kildesortering, krav til emballage, energikrav eller krav til produkternes CO2- forbrug.

  4. Udbudslovens § 46 om indkøb af miljømærkede produkter gør det mere enkelt for udbyderen at hæve miljøprofilen på kontraktgenstanden, fordi det er certificeringsordningerne, der sørger for den løbende opfølgning. Det kan spare dig for en række omkostninger i tilrettelæggelsen af og kontraktopfølgningen på det bæredygtige indkøb.

  5. Udvælgelse af ansøgere, § 145, giver mulighed for at fastlægge objektive og gennemsigtige kriterier for udvælgelse af ansøgere i relation til virksomhedernes økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet. Der kan således inddrages sociale og miljømæssige hensyn – f.eks. i hvor høj grad ansøgeren har kontrol med sin forsyningskæde og dermed mulighed for at sikre efterlevelse kontraktens CSR-krav.

  6. Du kan vælge at inddrage ansvarlighed og CSR i tildelingsprocessen som et kvalitetskriterium under tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, så længe de parametre, der vægtes, er forbundet med kontraktens genstand. Du kan også tildele på grundlag af TCO- eller livcyklusomkostninger. 

​Savner du inspiration til dit indkøb? Se SKI's værktøjskasse til grønne og bæredygtige indkøb her.​
​​​​