>

​Landets kommuner skal fortsat have leveret biblioteksmaterialer af Audio Visionary Music A/S og BibMedia A/S. Det står klart, efter de i dag har vundet en plads på genudbuddet af 50.05 Biblioteksmaterialer. Audio Visionary Music skal levere danske bøger og noder til kommunerne i Østdanmark, mens BibMedia A/S sørger for kommunerne i Vestdanmark – priserne er de samme i hele landet. Bibmedia A/S skal derudover levere bl.a. udenlandske bøger, noter, musik og film til hele landet. I alt har 95 kommuner tilsluttet sig aftalen, som er forbedret på flere parametre.

”Vi har igen fået en aftale med et erfarent leverandørfelt som ved, hvad det kræver at levere biblioteksmaterialer til landets kommuner. Udbudskonsulenter, bibliotekarer og andre fagpersoner har været med til at forme aftalen, som byder på en række forbedrede vilkår. Og så er priserne lavere end sidst”, fortæller Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI.

Aftalen er nu i standstill til og med den 1. maj 2020 og træder efter planen i kraft den 3. september 2020. Udbruddet af coronavirus (COVID-19) påvirker alle i både den offentlige og private sektor, og i den nuværende hjemsendelsessituation, hvor alle er udfordret på såvel medarbejderressourcer og skarp opgaveprioritering, justerer vi løbende diverse tidsfrister. For at sikre den nødvendige tid til implementering har det været nødvendigt at rykke datoen for ikrafttrædelse.

Læs mere om de enkelte delaftaler og den kommende aftale her.​​

Bedre vilkår med input fra fagpersoner

Sammen med den kommunale ekspertgruppe, som består af repræsentanter fra biblioteker, kommunale indkøbskontorer og indkøbsfællesskaber, har en faggruppe med repræsentanter fra syv af landets biblioteker givet input til aftalen, hvilket blandt andet har bidraget til bedre vilkår på aftalen. Da Aalborg Bibliotekerne tilbage i januar 2020 valgte at tilslutte sig aftalen, var det med stor tilfredshed over de forbedrede vilkår:

”Arbejdet i projektgruppen har medført flere gode præciseringer i materialet, som jeg tror vil spare os for en masse bøvl (…) I arbejdsgruppen har vi blandt andet lagt stor vægt på at få beskrevet klargøringsydelserne grundigt i materialet. Det er lykkes rigtig godt og bliver en stor hjælp for os i vores dagligdag”, fortalte overassistent Kirsten Karup Nielsen.

Du kan læse hele artiklen her.

Ny aftale med lavere priser og stordriftsfordele

Biblioteksmaterialer adskiller sig fra mange andre vareområder ved, at nye bøger kommer til. Derfor er det fulde sortiment ikke kendt på forhånd.

”På denne aftale har leverandørerne som sidst skullet byde ind på et sortiment, som ikke eksisterer på udbudstidspunktet, da vi primært udbyder materialer, der slet ikke er udgivet endnu. Derfor har leverandørerne i stedet prissat deres avance på formidling af materialerne og de klargøringsydelser, der er forbundet med indkøb af biblioteksmaterialer, som kommer udover materialets kostpris. Og de priser der er budt ind med betyder, at kommunerne samlet set vil opleve lavere priser på materialerne”, fortæller Christian Lunding.

Leverandørerne har budt ind med differentierede priser på avancen på danske bøger og noder, så prisen varierer efter, hvor mange eksemplarer, man bestiller ad gangen. På den måde bliver det en fordel for kommunerne at samle deres indkøb – det betyder færre bestillingsgange og giver kommunerne bedre priser på de materialer, de køber flest af.

SKI’s prisbenchmark viser, at kommunerne generelt vil opleve bedre priser på den nye aftale – i gennemsnit to pct. i forhold til den eksisterende aftale.

Læs mere om 50.05 Biblioteksmaterialer her.