>

Når en offentlig organisation køber biler gennem SKI-aftalen, 50.86 Biler​, opkræver forhandleren en pris, hvori rabatandelen til SKI er indregnet. Forhandleren betaler herefter rabatandelen til SKI. Rabatandelen dækker SKI’s omkostninger til at udbyde og drive aftalen.

Den model har ifølge bilbranchen skabt tvivl blandt forhandlerne, der var usikre på, om rabatandelen skulle betragtes som arbejdsydelser i forbindelse med klargøring af bilen. Det ville nemlig betyde, at rabatandelen skulle indgå i afgiftsgrundlaget og medføre, at en andel af forhandlerens fortjeneste ville tilgå SKI.

Sagen er fremstillet for SKAT, der nu har bekræftet, at rabatandelen til SKI ikke skal indgå i afgiftsgrundlaget. I SKI er man tilfreds med, at tvivlen nu er manet i jorden:

”Vi glæder os over, at SKAT har slået fast, at rabatandelen ikke er afgiftspligtig og håber, at det giver ro i maven hos bilbranchen. Med aftalen har vi kastet os ud i en ny type af indkøbsaftaler, der er mere fleksibel end en traditionel rammeaftale. Aftalen er et dynamisk indkøbssystem, og det betyder, at bilforhandlere - store som små - løbende kan komme på aftalen, hvor de offentlige organisationer løbende sender deres indkøb af biler i udbud. Det skaber helt nye muligheder for konkurrencen,” siger Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI.​

Læs mere om aftalen og se en video-introduktion til systemet her.

Skal du købe biler på SKI-aftalen? Så kan du få 5 tips til, hvordan du bedst forbereder dig på dit indkøb.