>

Syv virksomheder vinder en eller flere af pladserne på genudbuddet af SKI-aftalen 50.98 Genbrugshjælpemidler. Det sker efter en udbudsproces, hvor der har været skarpt fokus på at få kvalitetsprodukter med længere levetid til borgerne i de 91 tilsluttede kommuner.  

Kravene til hjælpemidlerne er blevet gennemgået og skærpet i tæt samarbejde med indkøbere og fagpersoner fra kommunerne, med løbende sparring med virksomhederne i en leverandørfølgegruppe samt med input fra brugerrepræsentanter. 

Aftalens leverandører er alle tildelt på baggrund af, at deres produkter leverer det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Da der har været et ønske om at opnå en endnu højere kvalitet på den nye aftale end på den eksisterende, vægter kvaliteten 60 pct. mod tidligere 50 pct. i den samlede evaluering, og alle tilbudte produkter er efterprøvet i en kvalitetstest foretaget af fagpersoner fra kommunerne samt med deltagelse af en bruger. Kvalitet har derfor haft et stort fokus igennem hele forløbet, fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI. 

”Vi vil have kvalitetsprodukter på aftalen, og derfor er vi taknemmelige over, at en bruger samt en lang række dygtige fagpersoner fra kommunerne har afsat tid over tre uger til at teste samtlige produkter. Det er nu engang dem, der er eksperter i, hvordan hjælpemidlerne bruges i det daglige, og hvad de skal kunne.” 

At kvaliteten har vægtet højere på aftalen, betyder samtidig, at prisen har haft lidt mindre betydning. SKI har sammenlignet priserne på den nye aftale med, hvad kommunerne i dag betaler for de samme eller sammenlignelige hjælpemidler. Det viser en mindre fordyrelse på knap tre pct. for de 16 delaftaler. 

”Alt i alt vurderer vi, at den nye aftale er attraktiv for kommunerne. Med den øgede vægtning af kvalitet og de skærpede krav til produkterne er det lykkedes at få kvalitetshjælpemidler med gode levetider – til stort set samme prisniveau, som kommunerne betaler i dag. Det i et marked, der ellers har været præget af prisstigninger som følge af øgede råvarepriser,” siger Christian Lunding.  

Den højere vægtning af kvalitet har haft betydning for, hvilke produkter der er kommet på de enkelte delaftaler, og for nogen kommuner vil der være tale om leverandørskifte. Det er fx tilfældet på delaftale 6 ’Indstillelige plejesenge’.

Se vinderne nederst i denne artikel.  

Solveig Hansen er en af de brugere, der har været involveret i udbuddet. Hun har været med fra starten, hvor de første krav til produkterne blev sat, og deltog også i kvalitetstesten i februar og marts. For Solveig Hansen er det tydeligt, hvorfor SKI og kommunerne bruger ressourcer på at teste kvaliteten af hjælpemidlerne.  

”Jeg er overrasket over, hvor stor variationen er på de hjælpemidler, der bydes ind med. Der er jo stillet en række krav på forhånd, men man kan godt mærke, at der ikke er kælet for de samme parametre. Det siger noget om, hvorfor det er så vigtigt ikke kun at stille krav, men også kvalitetsteste hjælpemidlerne,” siger Solveig Hansen.  

Læs mere om, hvordan fagpersonerne har kvalitetstestet hjælpemidlerne 

Alle hjælpemidlerne er testet af ergoterapeuter, fysioterapeuter og depotmedarbejdere, som har kunnet rådføre sig med Solveig Hansen undervejs. Solveig Hansen har også prøvet hjælpemidlerne.  

”Det er virkelig nogle kompetente fagpersoner fra kommunerne, der deltog i testene. De ved rigtig meget, og det den ene ikke ved, ved den anden. Og jeg har kunnet supplere med mine erfaringer og en anden umiddelbarhed end fagpersonerne,” siger Solveig Hansen og fortsætter: 

”Jeg er vildt imponeret over det apparat, der er rullet ud. Der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne, og det er spændende at møde alle de dygtige faglige mennesker fra kommunerne og få indsigt i deres perspektiver og mellemregninger. Det får man ikke altid som borger, og det udfordrer billedet af ’dem fra kommunen’, som man ellers godt kan have.” 

Solveig Hansen har været aktiv i Danske Handicaporganisationer i flere år og har indtil for nylig været formand for lokalafdelingen på Syddjurs. Herigennem blev Solveig Hansen inviteret til at deltage i den indledende brugerinvolvering om 50.98 Genbrugshjælpemidler. Hun deltog på et af de to fysiske møder, der blev holdt. Derudover afholdt SKI et online møde, for at alle fik mulighed for at deltage. På møderne fik SKI brugernes inputs til de forskellige hjælpemidler, og de inputs har SKI arbejdet videre med.  

”Jeg kan se, at der er taget stilling til alle de inputs, vi kom med i den indledende dialog. Ikke alt er imødekommet. Der er noget, der ikke taget med, fordi det falder uden for de 80 pct., hjælpemidlerne på aftalen skal dække, men rigtig meget er taget med. Det føles godt at kunne se aftrykket og være med til at gøre en forskel,” siger Solveig Hansen.

 

 • Krav til, at rollatorer skal kunne klare al slags vejr 
 • Elscooter skal have affjedring i sædet 
 • Støjniveau og vibrationer fra madrasser har stor betydning, og det skal der lægges vægt på under kvalitetsevalueringen 
 • Udvendige mål på toilet- og badestole skal passe til almindelige døråbninger 

 

 1. Standardrollatorer, forlæns sammenklappelige: Invacare
 2. Standardrollatorer, sideværtssammenklappelige: Sunrise Medical
 3. Terrængående rollatorer: Sunrise Medical
 4. Elscootere, manuel styring, Klasse B: Invacare
 5. Elscootere, manuel styring, Klasse C: Sunrise Medical
 6. Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret: Able Nordic
 7. Tryksårsforebyggende luftmadrasser: annulleret
 8. Tryksårsforebyggende luftmadrasser: annulleret
 9. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (b 83-88 cm): Zibocare
 10. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (b 85-90 cm): Zibocare
 11. Tryksårsforebyggende skummadrasser (b 83-88 cm): Invacare
 12. Tryksårsforebyggende skummadrasser (b 85-90 cm): Invacare
 13. Toilet-/badestole med hjul: Invacare
 14. Toilet-/badestole med elektrisk sædetilt: annulleret
 15. Toilet-/badestole med manuelt sædetilt: Invacare
 16. Toilet-/badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetilt: DanRehab
 17. Badetaburetter med mulighed for ryglæn: Mobilex
 18. Toiletsædeforhøjer, fastmonterede til gulvmonterede toiletter: Etac
 19. Toiletsæder med armlæn til gulvmonterede toiletter: Etac

Standstill for de 16 delaftaler udløber den 7. juni 2024, og SKI forventer herefter at underskrive kontrakterne med de syv leverandører. Delaftalerne forventes at træde i kraft den 29. august 2024.

SKI har valgt at annullere og genudbyde delaftale 7 og 8 på tryksårsforebyggende luftmadrasser, da de tilbudte produkter ikke lever op til kommunernes forventninger. SKI vil derfor genbesøge og justere kravspecifikationen, så den stemmer overens med kommunernes og brugernes forventninger og udbuddet på markedet. SKI forventer, at delaftalerne kan være klar til tildeling i andet halvår 2024.

SKI har også valgt at annullere delaftale 14: Toilet-/badestole med elektrisk sædetilt, da ingen af de indkomne tilbud var konditionsmæssige. SKI genudbyder ikke delaftalen, da det vurderes, at brugerne og kommunerne kan få dækket deres behov på de øvrige delaftaler på toilet- og badestole med tilt.

 

Bæredygtighed er indtænkt gennem fragtgebyrer og krav til transport og pakning af produkterne, høje krav til og vægtning af kvalitet skal sikre hjælpemidler, der holder i lang tid, og der stilles miljøkrav til madrasbetrækkene for at undgå skadelig kemi. Derudover er der indarbejdet en reservedelsaftale, hvor leverandørerne i fire år efter aftalens udløb fortsat skal kunne levere biprodukter, hvilket giver kommunerne mulighed for at vedligeholde produkterne i en længere periode.