>

I Middelfart har 14 kommunale ergoterapeuter, fysioterapeuter og depotmedarbejdere netop været samlet for nøje at undersøge de tilbudte senge og madrasser til genudbuddet af den kommende SKI-aftale 50.98 Genbrugshjælpemidler.

Ergoterapeut Mette Damkjær fra Morsø Kommune vurderer sammen med de øvrige fagpersoner produkterne på en række parametre som nedsynkningsevne, liggekomfort, trykaflastning og rengøringsvenlighed. Nogle produkter dumper helt, mens størstedelen sendes videre i udbudskonkurrencen, hvor kvalitet vægter 60 pct.

Mette Damkjær har været med flere gange tidligere.

”Det er vigtigt, vi får nogle gode produkter i kommunerne, og det vil jeg gerne bidrage til. Det er vildt spændende at være med og få lov til at nørde helt ned i detaljerne om hjælpemidlerne. Man kan jo ikke altid få sin mening igennem, men det er nogle super gode diskussioner, vi har,” fortæller hun.

SKI forventer at udpege vinderne af de 19 delaftaler på 50.98 Genbrugshjælpemidler ultimo april, og aftalen forventes at træde i kraft 6. juni 2024.

Hjælpemidlerne grupperes i tre kategorier, der hver testes over tre dage af ca. 15 fagpersoner og en bruger:

  • Hjælpemidler til toilet og bad
  • Senge og tryksårsforebyggende madrasser
  • Rollatorer og elscootere.

Testdeltagerne fordeles i tre mindre grupper, der består af både fysioterapeuter, ergoterapeuter og depotmedarbejdere. Herudover deltager en repræsentant fra brugerne samt en til to kommunale indkøbere. De tester og giver point ud fra de på forhånd definerede evalueringskriterier, der omfatter komfort for borger og brugervenlighed for hhv. depotpersonale og hjælpere. Når alle tre grupper har testet et produkt, drøftes pointene i plenum, hvor der opnås enighed om den endelige karakter. Revisionsfirmaet BDO er til stede under hele forløbet og sikrer, at alt foregår korrekt.

De hjælpemidler, der har opnået en kvalitetsscore over det minimum, SKI og ekspertgruppen har fastlagt, går videre i udbudskonkurrencen. Her vægter kvalitetsscoren 60 pct., mens prisen vægter 40 pct.

Fælles for fagpersonerne er, at de først og fremmest deltager i SKI’s kvalitetsevaluering, fordi de vil bidrage til at sikre hjælpemidler af en god kvalitet. Det gælder også Preben Madsen, der er leder af hjælpemiddeldepotet i Varde Kommune, og som også har deltaget i de to foregående SKI-udbud af genbrugshjælpemidler.

”Det er meget tid, vi trækker ud af kalenderen, når vi kvalitetstester, men det er vigtigt for os i kommunerne at få indflydelse på, om produkterne har en god kvalitet. Det betyder meget for vores borgere, men også for vores medarbejdere. Og det betyder også meget for økonomien, for hvis vi ikke får en god kvalitet, skal vi skifte ud hyppigere, og så bliver det dyrere i det lange løb,” siger Preben Madsen og fortsætter:

”Men jeg får også på et fagligt plan meget ud af deltage i kvalitetstestene. Jeg får fx viden om nye produkter, som måske ikke dækker det standardbehov, 80 pct. af borgene har, og som SKI-aftalerne skal dække, men som til gengæld kan være gavnlige for en enkelt borger eller to. Og så er det en god lejlighed til at få sparret og udvekslet erfaringer med hinanden om alt muligt andet inden for vores felt.”

Det er Camilla Balling, sagsbehandlende ergoterapeut i Odense Kommune, helt enig i. Hun deltager for første gang i kvalitetstestene i Middelfart, men mærker allerede et fagligt fællesskab.

”Det giver god mening med en kvalitetstest, hvor vi får mulighed for at prøve hjælpemidlerne af og sikre, at kvaliteten er i orden. Derudover er der mange gode drøftelser, som også rækker ud over kvalitetstesten og giver mig noget fagligt, jeg kan tage med hjem,” siger Camilla Balling.

Kvalitetstestene foregår over tre uger, hvor samtlige produkter testes af fysioterapeuter, ergoterapeuter og depotmedarbejdere. I uge 6 blev toilet- og badestole testet, i uge 9 senge og madrasser, og i uge 10 mødes endnu en gruppe i Herning til test af rollatorer og el-scootere.

Aftalen er delt op i 19 delaftaler og omfatter følgende hjælpemidler:

  • Rollatorer
  • Elscootere
  • Senge og tryksårsforebyggende madrasser
  • Hjælpemidler til toilet og bad
  • Hvert produkt på aftalen får sin egen delaftale, som tildeles én leverandør.

91 kommuner er tilsluttet en eller flere af delaftalerne på 50.98 Genbrugshjælpemidler, som inkl. reservedelsaftaler forventes at have en samlet omsætning på ca. 507 mio. kr. i aftalens varighed.

Bæredygtighed er indtænkt gennem fragtgebyrer og krav til transport og pakning af produkterne, høje krav til og vægtning af kvalitet skal sikre hjælpemidler, der holder i lang tid, og der stilles miljøkrav til madrasbetrækkene for at undgå skadelig kemi. Derudover er der indarbejdet en reservedelsaftale, hvor leverandørerne i fire år efter aftalens udløb fortsat skal kunne levere biprodukter.