>

”Det vigtigste er, at vi kan få de produkter, vi har behov for.” Ordene kommer fra 49-årige Mikkel Bundgaard. Han er en af de seks brugere af urologiprodukter, der er mødt op til SKI’s indledende brugermøde om den kommende fælleskommunale aftale 50.94 Urologiprodukter. SKI’s udbudskonsulent har netop præsenteret et første udkast til sortimentet på aftalen.

Mikkel Bundgaards pointe bakkes op af flere andre deltagere. Der hersker ingen tvivl om, hvad der er vigtigst for de brugerrepræsentanter, der er dukket op til mødet i SKI.

For 27 år siden brækkede Mikkel Bundgaard nakken ved en badeulykke og er nu lam fra brystet og ned. Han er sundhedspolitisk konsulent i RYK - Foreningen for rygmarvsskadede i Danmark og bestyrelsesmedlem i Kontinensforeningen, der er en vigtig samarbejdspartner på SKI’s udbud af urologiprodukter. Mikkel Bundgaard er samtidig en del af den brugergruppe, der skal hjælpe SKI med at lave en aftale, der rammer behovet hos brugerne.

”Det er vigtigt, at SKI og kommunerne med aftalen sikrer, at vi kan få de produkter, vi har behov for. Som bruger oplever man fx ofte udfordringer med at få ét produkt udleveret fra hospitalet og siden et andet fra kommunen, når man bliver udskrevet. Og der kan det være en hjælp, hvis SKI sørger for, at sortimentet på aftalen bliver så bredt som muligt,” siger Mikkel Bundgaard.

Det er kommunerne, der har bedt SKI udbyde en fælles indkøbsaftale på urologiprodukter. Udbuddet skal sikre, at kommunerne får adgang til de urologiprodukter, de har behov for, i høj kvalitet til attraktive priser.

50.94 Urologiprodukter vil blive udbudt som et offentligt udbud, og aftalen skal løbe i fire år. Kun de kommuner, der tilslutter sig forud for, at udbuddet offentliggøres, vil kunne bruge aftalen, når den træder i kraft. Aftalen kan også bruges af andre offentlige organisationer, hvis de – ligesom kommunerne – tilslutter sig i tilslutningsperioden.

SKI har været i dialog med brugere og markedsaktører og gennemført en grundig markedsanalyse. På den baggrund har SKI’s Strategigruppe A, som består af kommunale indkøbschefer, lagt sig fast på en overordnet aftalestrategi. Det er inden for disse rammer, at den kommunale ekspertgruppe nu sammen med SKI er gået i gang med at udforme krav til urologiprodukterne og leveringsvilkår.

Aftalen vil som udgangspunkt omfatte urologiprodukter inden for følgende hovedproduktkategorier - med mulighed for enkelte tilføjelser:

 1. Engangskatetre
 2. Uridomer
 3. Urinposer
 4. Ballonkatetre/LT-katetre
 5. Kateterfiksering
 6. Uridomfiksering
 7. Urinposefiksering
 8. Sterile handsker
 9. Kateterisationssæt
 10. Kateterventil
 11. Skyllevæsker
 12. Katetergel.

Aftalen vil i udgangspunktet blive udbudt som én landsdækkende aftale med én leverandør. Hvis mange kommuner tilslutter sig aftalen, vil der ske en opdeling i delaftaler.

SKI har brugt det sidste halve år på at afdække markedet og få input til den kommende aftale – både fra indkøbere og fagpersoner i kommunerne, producenter og leverandører på markedet, patientforeninger og de mennesker, der bruger urologiprodukter til dagligt. Det fortæller Mohamad Mehdi, der er udbudskonsulent i SKI:

”Det er vigtigt for os, at vi har tæt dialog med alle relevante parter. Udover at vi naturligvis skal kende aktørerne på markedet og deres produkter godt, skal vi også sikre, at de brugere, der anvender produkterne i dagligdagen, bliver hørt – både i forhold til deres erfaringer og deres ønsker. Til sidst skal vi tilgodese kommunernes behov og prioriteringer og give dem en aftale, der er nem at bruge,” siger Mohamad Mehdi, som også har erfaring med udbud på urologiprodukter fra leverandørsiden.

SKI har derfor valgt at involvere brugerne i endnu højere grad end normalt. Parallelt med den kommunale ekspertgruppe, der består af indkøbere og fagpersoner i kommunerne, etablerer SKI en brugergruppe. Det første brugermøde blev holdt i marts, og SKI forventer at afholde næste møde i august. Derudover vil brugergruppen blive inddraget i forbindelse med den tekniske dialog, hvor alle potentielle tilbudsgivere får mulighed for at se, hvad ekspertgruppen er kommet frem til, og komme med kommentarer og forslag til ændringer. Brugergruppen vil også blive inddraget i forbindelse med høring i Ældre- og Handicapråd.

Mikkel Bundgaard var med på det første indledende brugermøde og er positiv over for, at han og andre brugere bliver hørt tidligt i processen:

”Det hjælper jo ikke, hvis vi først bliver hørt, når der ligger et færdigt udbudsmateriale. Jeg synes, vi har fået en grundig introduktion til hele udbuddet, og jeg føler, at vi bliver hørt. Det er godt, at vi bliver inddraget så tidligt i processen,” siger Mikkel Bundgaard.

Brugergruppen vil være åben for tilgang af nye medlemmer gennem hele udbudsprocessen.

Udbudskonsulent Mohamad Mehdi peger på, at den kommende aftale skal have et så bredt sortiment, at den enkelte kommunes behov i forhold til producenter og produkter skal kunne imødekommes:

”Brugere af urologiprodukter har meget forskellige behov. Rammeaftalen skal derfor have et så bredt sortiment, at kommunerne ikke oplever en begrænsning af deres produktmuligheder. Den kommende aftale skal på den måde sikre, at sortimentet dækker bredt nok til, at alle kommuner så vidt muligt vil kunne købe de produkter, de har behov for, på rammeaftalen,” siger Mohamad Mehdi.

At et bredt sortiment er vigtigt, kan Prostatakræftforeningen (PROPA) nikke genkendende til. Patientforeningen er – ligesom Kontinensforeningen – en af de vigtige samarbejdspartnere på udbuddet af urologiprodukter.

”Langt de fleste, der opereres for prostatakræft, ender med gener som fx inkontinens og får behov for urologiprodukter. Og da de behov udvikler sig i takt med, at kroppen kommer sig ovenpå en operation, vil de typisk få behov for at skifte produkter. Derudover er vi alle forskellige og har forskellige behov. Nogle unge dyrker fx triatlon og skal kunne bruge produkter, der fungerer med det, og andre sidder ned det meste af dagen. Derfor er et stort udvalg essentielt,” siger Svend Bie, der er medlem af PROPA’s sundhedsudvalg, og som selv har haft behov for urologiprodukter efter at være blevet opereret for prostatakræft sidste sommer.

Prostatakræftforeningen ser frem til at bidrage til arbejdet med den fælleskommunale aftale for urologiprodukter.

”Som patientforening har vi forståelse for, at kommunerne skal have mest muligt for pengene, så længe patienterne er sikret de produkter, de har behov for. Alt i alt ser det ganske fornuftigt ud, og vi synes, det er positivt, at SKI inddrager patientforeninger og brugere på lige fod med kommunerne i disse udbud,” siger Svend Bie.

I april startede den kommunale ekspertgruppe deres arbejde med at udforme krav og vilkår under de rammer, Strategigruppe A har vedtaget. Ekspertgruppen består af en blanding af udbudskonsulenter og fagpersoner som fx kontinenssygeplejersker i kommunerne.

I løbet af august forventer SKI at gennemføre et ekstra møde med repræsentanter for brugerne, hvor de får mulighed for at kommentere på kravspecifikationerne. Til september forventer SKI også at sende materialet i teknisk dialog til alle interesserede virksomheder. Herefter gennemføres en kommunal høring og en høring af kommunernes ældre- og handicapråd. I slutningen af året forventer SKI at åbne for kommunal tilslutning til aftalen.

Aftalen forventes at træde i kraft i tredje kvartal af 2023.

Du kan følge udbuddet på SKI’s hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig statusopdateringer og få seneste nyt direkte i din indbakke.