>

Det bliver Comm2IG, der fremover skal levere computere, tastaturer og andet nødvendigt tilbehør samt tilknyttede ydelser til en lang række offentlige organisationer. På den nye aftale er staten, 84 kommuner, en region og en række andre organisationer gået sammen om at udbyde computere til administrativt arbejde og til landets skoleelever.

”Det er lykkedes os at forme en aftale, der dels imødekommer behovet for et bredt sortiment af computere, dels sætter nye, høje krav til bæredygtighed i værdikæden – dels sikrer kunderne attraktive og konkurrencedygtige priser.  Det er en rigtig god aftale og resultatet af et konstruktivt samarbejde mellem kunder, marked og SKI,” siger Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI. 

Aftalen består af et standardiseret sortiment inden for computere og tilbehør til administrative arbejdspladser fra producenterne Lenovo og HP samt de mest efterspurgte skolecomputere til elever på uddannelsesinstitutioner.

Den hurtige, teknologiske udvikling indenfor it-hardware gør det svært at sammenligne priser på aftaler, der udbydes med års mellemrum. Og da alle computere på 50.40 er build-to-order og dermed konfigureres til SKI’s kravspecifikation og ikke findes som standardvare i markedet, er prissammenligninger svære. Derfor har SKI sammenlignet den vindende leverandørs priser med gennemsnitspriserne på de indkomne tilbud. Denne fremgangsmåde viser en effektivisering på godt 1 pct. på delaftale 1 og godt 2 pct. på delaftale 2.

Supplerende sammenligninger med tilgængelige markedspriser viser yderligere besparelsespotentiale. I et marked præget af prisstigninger og med høje krav til kvalitet og bæredygtighed er der således tale om en aftale med ganske attraktive priser.  

Med den nye computeraftale er cirkularitet blevet bærende princip. SKI har stillet skarpt på miljø- og klimakrav helt fra produktionsled over produktmaterialer og -kapacitet til transport samt bortskaffelse.

Længere leveringstid er ikke normalt noget, man fremhæver som en fordel ved en aftale. Det er det ikke desto mindre med SKI’s nye computeraftale. Leveringsbetingelserne på aftalen skal nemlig understøtte en mere bæredygtig indkøbsadfærd. Dels er der indført et miljøgebyr på bestillinger med kort leveringstid. Dels giver muligheden for at vælge længere leveringstid såvel miljømæssige som økonomiske incitamenter til at få leveret de bestilte produkter med en transportform (fra produktionsfabrik til Europa), der udleder mindre CO2 - fx skib eller tog.

”Inden vi går i udbud, kortlægger vi aftaleområdets grønne værdikæde, så vi kan stille de helt rigtige, grønne krav. Hidtil har vi primært set på, hvad produkterne indeholder, hvordan de bliver produceret, arbejdsforhold, mv. Nu ser vi på, hvilke krav vi kan stille i et langt bredere perspektiv, og det afspejler sig i den nye computeraftale. Her har vi både produkter, der i sig selv er ’grønnere’, men vi nudger også it-indkøberne til at vælge leveringsvilkår fra producent, der reducerer det offentliges CO2-aftryk ved computerkøb,” siger Christian Lunding.

Aftalen er nu i standstill indtil den 26. august. Herefter forventer vi at underskrive kontrakten med leverandøren. Aftalen forventes at træde i kraft den 7. september 2022.

  • Miljømærker: Alle computere og skærme er certificeret med et livscyklusbaseret miljømærke, og alle lever op til Energistyrelsens anbefalinger på området 
  • Fragt: Køretøjer, der benyttes til levering, overholder som minimum Euronorm 6  
  • Emballage: Plastemballage består af min. 70 procent genanvendelige materialer, og papemballage er fremstillet af min. 60 procent naturfiber
  • Bortskaffelse: Leverandøren er forpligtiget til at bortskaffe og så vidt muligt demontere og genbruge/genanvende materialerne.

 

50.40 Computere og it-tilbehør
50.40 Computere og it-tilbehør er en del af det fællesoffentlige indkøbsprogram og Statens Indkøbsprogram.

Sortimentet på aftalen er inddelt i to delaftaler:

  • Delaftale 1: Administrative arbejdspladser
  • Delaftale 2: Basis- og skolecomputere.

Udover den fællesoffentlige aftale har SKI to andre computeraftaler, der kan benyttes af de offentlige kunder uden forudgående tilslutning og uden anvendelsesforpligtelse.

02.02 Computere
Den nuværende aftale udløber i slutningen af oktober 2022, og forventningen er, at en ny aftale vil træde i kraft slut december 2022.

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort ultimo august. Her kan potentielle leverandører byde ind på aftalen. Der vil være én primær leverandør samt to sekundære leverandører på aftalen

02.01 Genbrugte computere
Aftalen er ny og bliver udviklet som et led i understøttelsen af den grønne og bæredygtige dagsorden i den offentlige sektor.

Udbudsmaterialet vil blive offentliggjort i løbet af efteråret 2022, og aftalen vil efter planen træde i kraft i første kvartal af 2023.

Du kan læse mere om 02.01 Genbrugte computere i denne nyhed.