>

En computer, hvor sporene fra den forriges ejers harddisk er slettet, RAM’en er opgraderet, og batteriet er skiftet. Offentligt ansatte skal vænne sig til en ny virkelighed i takt med, at brugt it-udstyr vinder indpas. Brugte computere vil fra 2023 kunne indkøbes via en ny SKI-aftale – 02.01 Genbrugte computere.

”Ønsket om at bidrage til den grønne omstilling – også gennem bæredygtige it-indkøb - er allevegne i den offentlige sektor. SKI’s offentlige kunder giver tydeligt udtryk for, at de ønsker at have flere grønne tiltag på it-aftalerne herunder ikke mindst at kunne købe brugte computere,” fortæller Zannie Finderup, der er udbudschef for it-aftalerne i SKI.

Foruden genudbud af den store, fællesoffentlige aftale 50.40 Computere og it-tilbehør samt 02.02 Computere, som frit kan anvendes af hele den offentlige sektor ved ikrafttrædelse, sætter SKI derfor endnu en computeraftale i søen – kun med brugte computere.

SKI arbejder hele tiden på at udvikle og flytte rammeaftaler i en mere bæredygtig retning, der passer med det offentliges ambitioner og målsætninger. Det gælder også på it-aftalerne. De tre kommende computeraftaler bliver ligesom SKI’s øvrige aftaler udviklet i tæt samarbejde med kunderne og indgående dialog med markedet, så behov og ønsker til både sortiment og bæredygtighed så vidt muligt kan blive opfyldt på aftalerne.

”For SKI er det afgørende, at vi sætter barren for bæredygtighed højt – det forventer den offentlige sektor af os. Når SKI udbyder it-aftaler, stiller vi skarpe krav til, hvordan de påvirker miljø og klima. På computeraftalerne betyder det, at vi fx stiller krav til, hvordan en pc bliver produceret, hvordan transporten foregår, hvordan pc’en bliver brugt, og hvad der sker med den, når den har udtjent sin værnepligt,” fortæller Zannie Finderup

På 50.40 Computere og it-tilbehør, som de offentlige organisationer skal tilslutte sig og efterfølgende er forpligtet til at anvende, vil man således kunne købe computere med længere leveringstid. Det gør det muligt at vælge computere, der ikke er fragtet med fly fra producenternes fabrikker i Asien til Europa, hvilket kan medvirke til at reducere CO2-udledningen. Derudover har SKI i samarbejde med ekspertgruppen og faggruppen også valgt, at der skal være faste leveringsdage, indføres leveringsgebyr på små ordrer samt indtænkes totalomkostninger i samlet levetid for computerne (TCO) som mindstekrav, hvilket også bidrager til mindre klimabelastning.

Flere af de grønne tiltag vil gå igen på de to andre computeraftaler, der kan anvendes uden tilslutning og forpligtelse af de offentlige kunder.

SKI har valgt at udbyde genbrugte computere på en separat aftale for bedst muligt at understøtte udviklingen på markedet for brugt it-udstyr, forklarer Zannie Finderup:

"Aktørerne på markedet for genbrugte computere er nogle ganske andre end på markedet for nye computere. Vi har valgt at udbyde brugte computere på en separat aftale, da markedet for brugt it-udstyr er forholdsvist nyt og under udvikling, og vi vil gerne invitere disse nye aktører til at byde ind. Anvendelsen af aftalen vil derfor være frivillig for SKI’s kunder."

På den kommende 02.01 Genbrugte computere vil der blive stillet krav om, at de brugte computere lever op til standarder, der imødekommer behovet hos de offentlige kunder. Samtidig skal de kunne leveres til en pris, som gør det attraktivt at købe ind på aftalen.

Men det er afgørende, at vi vænner os til brugte computere som en del af vores hverdag. Det, der virkelig koster på CO2-kontoen, er produktionen af nye computere. Kan vi få en computer til at leve nogle år længere, vil det have gavnlig effekt på udledningen under produktion. Skal vi for alvor lette it-klimaaftrykket, bliver vi altså nødt til at justere vores indkøbsvaner og -kultur, mener Zannie Finderup:

”Grønne krav til it-udstyr kan ikke stå alene. Klimavenligt indkøb kræver, at vi i et vist omfang gør op med vores nuværende indkøbsadfærd. Ikke mindst skal vi turde tage livtag med vores egne vaner og fx bestille større partier ad gangen, samle indkøbene i færre ordrer og vænne os til, at andre har brugt udstyret for os selv.”

Du kan følge med i udbudsprocessen og holde dig opdateret på 02.01 Genbrugte computere på ski.dk.

50.40 Computere og it-tilbehør er en del af det fællesoffentlige indkøbsprogram og Statens Indkøbsprogram. Aftalen er et genudbud af den eksisterende aftale på området. Sortimentet på aftalen inddeles i to delaftaler med administrative arbejdspladser samt basis- og skolecomputere.

Aftalen forventes at træde i kraft i september 2022.

02.02 Computere er en SKI-aftale, der ikke kræver tilslutning, og frit kan anvendes af alle SKI’s offentlige kunder. Aftalen er et genudbud af den eksisterende aftale på området og fungerer som supplement til 50.40 Computere og it-tilbehør. Aftalen omfatter et bredt sortiment inden for computere og tilbehør over administrative arbejdspladser til computere til brug i mere specialiserede opgaver.

Aftalen forventes at træde i kraft i Q4 2022.

02.01 Genbrugte computere vil ikke kræve tilslutning og kan frit anvendes af alle SKI’s offentlige kunder. Aftalen er ny og bliver udviklet som led i SKI’s bestræbelser på at understøtte den grønne og bæredygtige dagsorden i den offentlige sektor.

Aftalen vil omfatte et udvalgt sortiment af genbrugte computere til forskellige administrative niveauer, herunder pc’er og stationære computere. Der vil ligeledes blive tilbudt forskellige levetidsforlængende serviceydelser.

Aftalen forventes at træde i kraft i Q1 2023.