>

Et stærkt felt af 50 leverandører er blevet tildelt på SKI’s nye aftale 02.19 SaaS - Cloud. Aftalen er en frivillig aftale, som alle offentlige organisationer kan benytte til at købe standard fagsystemer som software as a service (SaaS-applikationer). SaaS-applikationer er fuldt udviklede slutbrugerapplikationer, der leveres som en internet- eller anden databaseret service.

Se listen over alle leverandører her.​ 

Aftalen om SaaS - Cloud er nu i standstill til og med den 15. juli 2019. Sideløbende arbejdes der på højtryk for at gøre aftalen klar til brug for de offentlige kunder i slutningen af august.

En rammeaftale med ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser

Rammeaftalens udbudsproces har budt på et omfattende arbejde med udbudsmaterialet, som er lavet i samarbejde mellem SKI og fageksperter fra bl.a. kommuner, Rigspolitiet og Forsvaret. SKI har også fået mange inputs fra markedet og har i den forbindelse haft en god dialog med flere markedsrepræsentanter.

Det er derfor med stor glæde, at SKI i dag har tildelt 50 leverandører på aftalen:

”Vi er meget glade for, at vi har tildelt 50 leverandører på 02.19 SaaS – Cloud. De repræsenterer et stærkt udvalg af services, som understøtter de mange opgaver, offentlige myndigheder og institutioner varetager. Aftalen har været længe undervejs, og det har ikke været uden bump på vejen. Målet har været at lave en rammeaftale med ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser, hvilket jeg synes, vi er kommet rigtig godt i mål med,” siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

På trods af forsinkelsen har SKI hele tiden haft god opbakning fra flere offentlige repræsentanter. Læs blandt andet Henrik Brix, formand for KIT@, foreningen af kommunale it- og digitaliseringschefers udtalelse her. 

Når offentlige kunder skal købe ind på aftalen, skal de som udgangspunkt foretage en direkte tildeling. Der er dog mulighed for at genåbne konkurrencen ved et miniudbud i særlige tilfælde.

I forbindelse med et miniudbud skal kunderne som noget nyt foretage en såkaldt usability-evaluering. Det er en brugertest, hvor kunderne har mulighed for at evaluere de pågældende services, som vil være en del af deres evaluering.

Kunderne opnår hermed den fordel, at både brugere og understøttende medarbejdere i deres organisationer får mulighed for at afprøve de relevante services. Dermed sikres det, at den generelle anvendelse, usability, it-understøttelse, funktionalitet samt arbejds- og forretningsprocesser bliver “afprøvet” og “scoret” for hver aktuel service. Dette er en vigtig del af kundens konkrete evaluering og tildeling.

For at gøre anvendelsen af aftalen let at bruge har SKI udviklet tildelingsværktøjer, hvor kunden ved hjælp af simple udvælgelser nemt og intuitivt kan afgrænse mulige produkter og leverandører, der vil kunne dække kundens behov.

Du kan læse meget mere om aftalen på udbudssiden, som løbende bliver opdateret.​ 

  • 02.19 SaaS - Cloud kommer i hovedtræk til at minde om den foregående aftale på området.
  • Konkurrencedygtige priser
  • 6 års standard løbetid med mulighed for op til 4 års forlængelse
  • Kunder har tre måneders opsigelse på services i hele deres løbetid
  • 100 pct. compliant med KOMBIT ift. monopolbrudssystemerne - dvs. services skal kunne tilbyde snitflader til KOMBITs systemer uden meromkostning.