>

I januar 2019 offentliggjorde SKI udbudsmaterialet til den store it-aftale 02.19 SaaS - Cloud. Der er tale om en rammeaftale, der med en bred vifte af it-værktøjer og fagsystemer fra flere leverandører skal understøtte den mangefacetterede opgaveløsning, offentlige myndigheder og institutioner varetager.

Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde mellem SKI og fageksperter fra kommuner, Rigspolitiet, Forsvaret, mv. SKI har før offentliggørelse af udbudsmaterialet også bedt markedet om input, og haft en god dialog med flere markedsrepræsentanter. Efter offentliggørelsen er der imidlertid kommet yderligere spørgsmål og konstruktive input fra markedet. Forslagene afspejler blandt andet forslag til justering af bodsbestemmelserne og præcisering af servicemålene.

På den baggrund har SKI valgt at tilrette udbudsmaterialet, der nu udbydes med ny tilbudsfrist for potentielle leverandører.

Udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding, uddyber:

”Vi har lavet en tydelig beskrivelse af, hvor der er foretaget justeringer, og hvad der er justeret, så tilbudsgiverne kan genbruge mest muligt materiale og skal bruge færrest mulige ressourcer på at justere deres tilbud. Det havde været lettere blot at ændre det gældende udbudsmateriale, men af hensyn til alle i markedet, har vi vurderet, at det mest ordentlige er at lade udbuddet gå om. ​Rettelserne omfatter blandt andet justeringer og præciseringer af bodsbestemmelserne samt en præcisering af kravene til servicemålene.”

Læs mere om, hvorfor justeringer af udbudsmateriale ofte fører til genudbud og forskydninger i tidsplaner. 

Det tilrettede materiale betyder, at potentielle leverandører får en ny tidsfrist for at byde ind på aftalen. Det betyder, at tidsplanen skydes, og at aftalen nu forventes at være klar til brug i slutningen maj 2019.

Der er opbakning til SKI’s beslutning blandt offentlige it-indkøbere. Formand for KIT@, foreningen af kommunale it- og digitaliseringschefer, Henrik Brix, siger således:

”Hellere en rigtig aftale end en hurtig aftale! 02.19 er ikke en aftale, man foretager impulskøb på – det er en central indkøbsaftale med stor betydning for offentligt it-indkøb. Det er vigtigt, at udbuddet bliver skruet sammen, så alle relevante leverandører byder ind med både store og små ydelser, så vi i sidste ende får de produkter og services, vi har brug for i den offentlige sektor. SKI træffer det rigtige valg ved at justere udbudsmaterialet. Det er selvfølgelig ærgerligt, at aftalen forsinkes – men det er ikke en måned eller to, der gør forskellen. En rammeaftale har så lang en løbetid, at det vigtigste er, at vi får en indkøbsaftale, der sidder lige i skabet.”

SaaS-Cloud udbuddet er en af SKI’s vigtigste og største aftaler for it-leverandørerne, og derfor også et udbud, der følges af mange med stor interesse. Ikke mindst fordi efterspørgslen efter cloud-baserede løsninger er vokset i de seneste år.

Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen:

”02.19 er et rigtig godt eksempel på, hvordan det offentlige kan indkøbe standardsystemer og samtidig understøtte et konkurrencepræget marked. Derfor er det utroligt positivt, at SKI er i dialog med markedet og har lyttet til de bekymringer, vi har luftet.”

Potentielle leverandører kan byde ind på aftalen frem til den 9. april 2019, kl. 13.00.

Se mere på aftalens​ udbudsside​.​​