>

27 virksomheder er blevet tildelt på SKI’s nye rammeaftale for 02.19 Fagsystemer, der træder i kraft ultimo august. Aftalen er opdelt i 22 delaftaler (ydelsesområder) og har én til syv leverandører på hver delaftale.

En del af ydelserne er målrettet kommunernes særlige behov for fagsystemer som ”arbejdsmarked”, ”sundhed” og ”dagtilbud”, mens de øvrige ydelser som fx ”uddannelse og undervisning”, ”miljø” og ”myndighedens økonomi” er målrettet de administrative behov på tværs af alle offentlige organisationer.

Se listen over alle leverandører og deres fordeling på delaftaler her (PDF, 28,7 KB).

Aftalen er nu i standstill til og med den 3. juli 2023, og SKI arbejder på at gøre aftalen klar til brug for de offentlige kunder i starten af oktober.

Let adgang til de mest anvendte services

SKI har i hele udbudsprocessen arbejdet tæt sammen med både kunder og marked. En ekspertgruppe bestående af indkøbs- og it-eksperter fra blandt andet kommuner og staten har været med hele vejen. Samtidig har SKI via en særlig leverandørfølgegruppe bestående at potentielle leverandører af fagsystemer fået løbende input til at gøre aftalen så attraktiv og markedskonform som muligt.

Aftalen har 22 delaftaler med hver én til syv leverandører. I alt 27 leverandører har fået en eller flere pladser. 

 

”De services, de vindende virksomheder har budt ind med, repræsenterer et stærkt udvalg, som understøtter de mange opgaver, offentlige myndigheder og institutioner varetager. Målet har været at lave en rammeaftale, der gør indkøbsprocessen for en så kompleks ydelse som fagsystemer så nem som mulig, og det mener jeg, vi er kommet i mål med,” siger Zannie Finderup, udbudschef for It og tele i SKI.

Hun peger samtidig på, at SKI har lavet nyt set up, hvor rammeaftalen bliver mere specialiseret og suppleres af en helt ny markedsplatform – et dynamisk indkøbssystem - med et ubegrænset antal leverandører, der vil indeholde de samme ydelsesområder som rammeaftalen og en række andre ydelsesområder:

”Vi har i samråd med de offentlige organisationer skærpet konkurrencen om de mest anvendte ydelsesområder. Samtidig bliver rammeaftalen fra omkring årsskiftet suppleret af et dynamisk indkøbssystem, der kan have et ubegrænset antal leverandører. De offentlige organisationer kan bruge det dynamiske indkøbssystem, hvis de har specifikke behov eller krav, der ikke dækkes af rammeaftalen, eller hvis de har behov for at købe fagsystemer under de mere specialiserede ydelsesområder,” siger Zannie Finderup.”

Use cases skal gøre indkøbet nemmere

SKI har erstattet den tidligere brug af FORM/STORM med funktionelt afgrænsede og overskuelige use cases for hvert ydelsesområde, fx ”Afvikling og dokumentation af prøver, tests og eksamener”. Use cases skal gøre det nemmere for både kunder og leverandører at se, hvilke løsninger der bedst opfylder deres behov.

I denne artikel kan du læse, hvorfor brancheorganisationen IT-Branchen mener, at brugen af use cases gør indkøbet nemmere for deres medlemmer.

Fagsystemer er blandt nogle af de mere komplekse it-anskaffelser. På den kommende rammeaftale har SKI derfor – på baggrund af input fra kunder og virksomheder – arbejdet for at gøre tildelingsprocessen enklere og stille hjælpeværktøjer til rådighed i form af et digitalt tildelingsværktøj, der automatisk genererer alle kontraktdokumenter og hjælper kunderne med at opgøre deres behov.

Samtidig har SKI sikret, at det i højere grad bliver tydeligt for kommunerne, hvilke snitflader der er inkluderet i en service på den kommende rammeaftale:

”Snitflader til andre kommunale it-systemer er en central del af at understøtte den fælleskommunale infrastruktur. Derfor har vi indarbejdet en række specifikke krav som mindstekrav, så de offentlige organisationer ved, hvad de kan forvente, når de køber fagsystemer via en SKI-aftale,” siger Zannie Finderup.

 

Kravene til snitflader tager afsæt i KOMBIT’s krav til, hvilke integrationer fagsystemer i den kommunale sektor skal opfylde for at kunne udveksle data. I samarbejde med ekspertgruppen har SKI derfor haft fokus på at definere relevante integrationer og gøre det muligt for de offentlige organisationer at vælge disse. Det kommende dynamiske indkøbssystem vil også give mulighed for at stille krav om yderligere integrationer.

Du kan læse meget mere om aftalen på udbudssiden, som løbende bliver opdateret​.

To veje til indkøb af fagsystemer via SKI

Rammeaftalen for 02.19 Fagsystemer

På rammeaftalen for 02.19 Fagsystemer kan alle offentlige organisationer købe et bredt sortiment af standard fagsystemer som "Software as a Service" (SaaS) på abonnement via internettet eller leverandørens applikationsprogramgrænseflader (API’er).

Rammeaftalen dækker de mest anvendte områder for fagsystemer, og indkøb foretages som direkte tildeling blandt leverandørerne på det relevante ydelsesområde. Tildelingen sker på baggrund af prædefinerede use cases og ud fra kriteriet ”laveste pris”.

Aftalen består af 22 delaftaler, der hver udgør et ydelsesområde til henholdsvis stat, regioner og øvrige offentlige organisationer (Del I) og kommuner (Del 2).

Rammeaftalen træder efter planen i kraft den 4. oktober 2023.

Det dynamiske indkøbssystem for 02.19 Fagsystemer

Det dynamiske indkøbssystem dækker de samme ydelsesområder som rammeaftalen samt yderligere en række ydelsesområder.

Indkøb i det dynamiske indkøbssystem foretages som et konkret indkøb (svarende til miniudbud), og det dynamiske indkøbssystem vil i vid udstrækning anvende udbudsmateriale fra rammeaftalen, dog med mulighed for at kunden kan tilpasse og tilføje materialet inden for nogle faste rammer, ligesom SKI kan opdatere og justere materialet i systemets løbetid.

SKI forventer, at det dynamiske indkøbssystem er klar til brug til februar 2024.

Du kan læse mere om, hvordan de to aftaler på fagsystemer skal supplere hinanden på udbudssiden for 02.19 Fagsystemer.