>

SKI har netop offentliggjort udbudsmaterialet for den kommende SKI-rammeaftale 02.19 Fagsystemer. Dermed er der åbnet for konkurrencen om at levere fagspecifikke løsninger til det offentlige, som fx dokumenthåndtering, økonomi- og lønsystemer og arbejdsmarkedssystemer som Software as a Service.

Aftalen vil bestå af i alt 24 delaftaler, der er opdelt i forhold til ydelsesområder og kundesegmenter.

IT-Branchen: Brug af use cases gør det nemt at være leverandør

For IT-Branchen, der er Danmarks største brancheorganisation for it- og televirksomheder, er det vigtigt, at det er nemt at være leverandør på en aftale, der favner et så komplekst område som indkøb af fagsystemer.

På den kommende aftale foretages indkøb som direkte tildeling, og som noget nyt indfører SKI, at de offentlige organisationer baserer indkøbet på prædefinerede use cases i den direkte tildelingsproces. De offentlige organisationer vil med use cases kunne vurdere en potentiel leverandørs evne til at løse en konkret fagspecifik opgave. Det giver rigtig god mening, mener it-brancheorganisationen:

”Brug af use cases er i min optik den helt rigtige vej at gå - i stedet for referencemodellerne FORM og STORM, som især mindre leverandører har haft svært ved at arbejde med. Use cases gør det nemmere for både kunder og leverandører at se, hvilke løsninger der bedst opfylder behovet,” siger Martin Jensen Buch, politisk chefkonsulent i IT-Branchen.

For at imødekomme de mange forskellige behov hos de offentlige kunder, har SKI valgt at supplere rammeaftalen med et dynamisk indkøbssystem. I modsætning til rammeaftalen har systemet ikke et fastsat sortiment, og der kan løbende optages flere leverandører, som kan byde ind med de nyeste løsninger.

”02.19-aftalen er en væsentlig aftale for markedet, fordi den giver mulighed for at udbyde løsninger til en bred kreds af kunder. Derfor er det særdeles positivt, at der på rammeaftalen både er plads til mange leverandører og direkte tildeling – det er attraktivt for de leverandører, der kommer på. Samtidig er vi meget tilfredse med, at SKI supplerer rammeaftalen med et dynamisk indkøbssystem, så endnu flere leverandører får adgang til at handle med det offentlige. Det giver en enorm fleksibilitet – både i forhold til leverandørfeltet og i forhold til de løsninger, leverandørerne kan tilbyde kunderne,” siger Martin Jensen Buch.

To aftaler for fagsystemer skal supplere hinanden

Rammeaftalen
På rammeaftalen kan alle offentlige organisationer købe et bredt sortiment af standard fagsystemer som Software as a Service (SaaS-applikationer). Rammeaftalen vil dække de mest anvendte områder for fagsystemer, og indkøb foretages som direkte tildeling blandt et bredt felt af leverandører på baggrund af prædefinerede use cases.

SKI forventer at tildele kontrakter til de vindende leverandører på rammeaftalen ultimo maj 2023, og aftalen træder efter planen i kraft den 4. oktober 2023.

Det dynamiske indkøbssystem
Det dynamiske indkøbssystem dækker de samme ydelsesområder som rammeaftalen. Dertil kommer en række andre områder og eventuelle suiter.

Indkøb foretages som miniudbud, og det dynamiske indkøbssystem vil i vid udstrækning anvende udbudsmateriale fra rammeaftalen, dog med mulighed for at kunden kan tilpasse og tilføje materialet inden for nogle faste rammer, ligesom SKI kan opdatere og justere materialet i systemets løbetid.

SKI forventer at starte markedsdialogen på det dynamiske indkøbssystem i løbet af februar.

Du kan læse mere om de to kommende aftaler på udbudssiden for 02.19 Fagsystemer.

Indkøb af fagsystemer er et vigtigt element i digitaliseringen af den offentlige sektor og er blandt nogle af de mere komplekse it-anskaffelser. Derfor har SKI været i tæt dialog med markedet og de offentlige organisationer, fortæller udbudschef for it- og teleområdet i SKI, Zannie Finderup:

”Udover en tidlig markedsdialog har vi afholdt en omfattende teknisk dialog og høring ad flere omgange, hvor potentielle leverandører og kunder har haft mulighed for at komme med spørgsmål og forslag til udbudsmaterialet. Samtidig har en særlig leverandørfølgegruppe givet deres input til, hvordan de så, at SKI og de offentlige organisationer  kunne forme udbudsmaterialet for at opnå den bedst mulige indkøbsaftale.”

Og netop tæt dialog med markedet er vigtigt, mener IT-Branchen:

”Det er enormt vigtigt, at SKI har tæt dialog med leverandørerne. Derfor har vi også i IT-Branchen været glade for leverandørfølgegruppen. Vi har følt os godt inddraget i arbejdet med den kommende aftale, og det gør, at de af vores medlemmer, der kan byde på aftalen, er klar til det nu,” siger Martin Jensen Buch.

Prisregulering på 02.19 Fagsystemer

Drøftelse af muligheden for prisregulering i offentlige kontrakter har fyldt meget i forbindelse med den aktuelle økonomiske situation. På alle SKI's rammeaftaler regulerer vi løbende priserne ud fra forskellige prisindekser. Prisreguleringerne fastsætter vi i udbudsprocessen i samråd med markedet og brugere af aftalerne.

Efter dialog med både branche og kunder har SKI valgt på den kommende 02.19-aftale at tilpasse mekanismen for konsulenttimer og uddannelse med indekset ”ILON12 JC it- og informationstjenester”. Dermed tager reguleringen bedre højde for prisudviklingen i branchen end den nuværende aftales faste regulering på 1,5 pct. Der er desuden mulighed for, at leverandørerne kan prisregulere selve servicen ud fra nogle fastsatte rammer.

Læs mere om generelle prisreguleringer på SKI’s aftaler.