Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik for SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Staten og Kommunernes Indkøbsservice (”SKI”, ''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.


1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)

CVR 17472437

H. C. Hansens Gade 4

2300 København S

Mail: kundeservice@ski.dk

Telefon: 33 42 70 00


2. Kategorier af personoplysninger 

Virksomheden kan indsamle følgende oplysninger om dig:

a)Almindelige personoplysninger, heriblandt navn, adresse, e-mail, telefonnummer, købshistorik, brug af digitale tjenester.

b) Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser ved indhentning af ESPD-erklæringer i forbindelse med SKI’s udbudsproces.


3. Brug af personoplysninger

I forbindelse med tjenester, som SKI yder, vil SKI behandle en række af dine personoplysninger. SKI anvender dine personoplysninger til flere forskellige formål, enten fordi de er nødvendige at behandle for at levere vores produkter og tjenester, eller fordi SKI har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger til bestemte formål, eller fordi SKI i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger.

Nedenfor er oplistet en række af de formål, hvor SKI har brug for at behandle dine personoplysninger.

Udgangspunktet for SKI´s persondatabehandling i forbindelse med leveringen af dine tjenester er, at SKI er dataansvarlig, idet det er os, der beslutter, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler behandling af personoplysninger skal ske.

Det er vigtigt at understrege, at SKI kun indsamler personoplysninger til bestemte formål, og at dine personoplysninger ikke opbevares i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

Det betyder, at hver gang SKI indsamler dine personoplysninger, så vurderer SKI, hvor længe dine oplysninger skal opbevares. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata, i det omfang det er nødvendigt og rimeligt. Vi opbevarer og anvender løbende dine persondata til følgende formål:

3.1 Login til SKI’s hjemmeside

3.2 Markedsføring via arrangementer, nyhedsbreve, ski.dk og sociale medier som fx LinkedIn

3.3 Statistik og analyse

3.4 Spørgeskemaundersøgelser

3.5 Fakturering

3.6 Administration af abonnement


4. Brug af oplysninger på deltagere samt billeder og video fra SKI’s arrangementer 

SKI bruger billeder og video fra egne arrangementer og aktiviteter i trykte og digitale medier. Der er tale om situationsbilleder, der har til formål at vise en aktivitet eller situation, fx deltagere til et arrangement. SKI offentliggør kun harmløse billeder og evt. video af personer, hvor afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning. 

Ved tilmelding til et af SKI’s arrangementer som deltager eller oplægsholder, giver du samtykke til, at SKI må bruge billeder og evt. video fra arrangementet i trykt og digitalt materiale, samt at dit navn, stilling og organisation må fremgå af en deltagerliste. Samtykket kan til en hver tid tilbagekaldes ved henvendelse til SKI.

Ønsker du som deltager ikke at fremgå af deltagerlister på arrangementer, kan du kontakte SKI, og du vil blive udeladt fra deltagerlisten. 

Når du tilmelder dig et arrangement hos SKI, siger du samtidigt ja til at modtage SKI’s nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.


5. Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b
 • Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f
 • Persondataforordningen art. 6, stk. 1 litra a

I forbindelse med art. 6, stk. 1, litra f forfølger SKI følgende saglige formål:

 • Orientering om SKI’s rammeaftaler og igangværende udbud
 • Invitation til arrangementer, heriblandt opstartsmøder, projektgrupper og leverandørmøder
 • Brugertilfredshedsundersøgelser
SKI pålægger alle sine databehandlere at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondataret.


6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

(i) Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support og leverandørydelser)


7. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger, og der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA.  

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål som nævnt under punkt 3 og 5, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads, når der sker overførsel til et land uden for EU/EØS. 

Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU-US Privacy Shield aftalen, som vores amerikanske samarbejdspartnere har tilsluttet sig.

Såfremt SKI måtte gøre brug af databehandlere, der ikke har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield aftalen, vil overførsel ske på baggrund af EU Kommissionens godkendte standard modelkontrakt.

Du kan se en kopi af ovenstående på The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework og på Model contracts for the transfer of personal data to third countries.


8. Opbevaring og brug af dine personoplysninger

Vores opbevaring og brug af dine personoplysninger sker kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler dine personoplysninger efter ét af følgende kriterier:

1. Samtykke, som du har afgivet fx til markedsføring. Du kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage. SKI indhenter fx dit samtykke, hvis du er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev, hvor du kan høre om vores tjenester og produkter, som vi kan tilbyde dig.

2. Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores tjenester og produkter til dig, vil vi være nødt til at behandle dine personoplysninger, fx for at vi kan sende fakturaer til dig og sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig.

3. Vi har en legitim interesse i at anvende dine personoplysninger. Det kan fx være situationer, hvor SKI anvender personoplysninger til statistik og analyseformål for at finde ud af, hvilke produkter og tjenester vores kunder er gladest for. 

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at yde de ydelser til dig, som du anmoder om, og forfølge de ovenfor anførte formål.


9. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


10. Yderligere information og klageadgang

Såfremt du har spørgsmål til websitets brug af cookies, ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at klage over websitets brug af cookies, kan du henvende dig til: Staten og Kommunernes Indkøbsservice på e-mail: kundeservice@ski.dk.


Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.


Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.


Sådan undgår og sletter du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du vælge ikke at modtage cookies, og du kan slette de cookies, der ligger på din harddisk.

Som bruger skal du være opmærksom på, at websiden ikke nødvendigvis vil fungere 100 % optimalt, hvis cookies slettes, eller du blokerer for cookies.

Sådan sletter du dine cookies:

•    Klik her for: Vejledning i at slette cookies på Microsoft Edge​

•    Klik her for: Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser

•    Klik her for: Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser

•    Klik her for: Vejledning i at slette cookies på Opera browser

•    Klik her for: Vejledning i at slette cookies på Safari browser

•    Klik her for: Vejledning i at slette cookies på iPad, iPhone, iPod touch

•    Klik her for: Vejledning i at slette cookies fra Android telefoner

•    Klik her for: Vejledning i at slette flash cookies (gælder alle browsere)


Hvad cookies bruges til på vores website

På ski.dk bruges en tredjepartsservice. Denne service bruger til tider også cookies. Du kan vælge at afvise tredjepart-cookies i din browser. 


Google Analytics (trafikmåling)

Google Analytics opsamler diverse oplysninger om brugeradfærd for at optimere ski.dk. På den måde kan vi give dig den bedst mulige oplevelse. Ingen personlige data gemmes.

Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics, kan du gøre det her.


Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, jf. dog pkt. 5, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier.​​​​​​​​​​